Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap
Urbi et Orbi: A szeretet legyőzte a gyűlöletet, az élet legyőzte a halált

Ferenc pápa Húsvétvasárnap délben a Szent Péter téren délelőtt bemutatott szentmisét követően a bazilika központi loggiájáról adta áldását a városra és a világra. Előtte beszéddel fordult a hívekhez és a rádión, televízión keresztül a szertartásban bekapcsolódó személyekhez.


Jézus az Úr!

Kedves testvéreim, Jézus Krisztus feltámadt! A szeretet legyőzte a gyűlöletet, az élet legyőzte a halált, a fény elűzte a sötétséget! – kezdte beszédét a Szentatya.

Jézus Krisztus, irántunk érzett szeretetből, levetette isteni dicsőségét; kiüresítette önmagát, szolgai alakot öltött, megalázta magát egészen a halálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta és a mindenség Urává tette őt. Jézus az Úr!

Az élet és a boldogság útja: az alázat, amely megaláztatást is jelent

Halálával és feltámadásával Jézus megmutatja mindenkinek az élet és a boldogság útját: ez az út az alázat, amely megaláztatást is jelent. Ez az út, amely elvezet a dicsőségre. Csak aki megalázza magát, mehet az “odafönt valók”, Isten felé (vö. Kol 3,1–4). A gőgös “fentről néz lefelé”, az alázatos “lentről néz felfelé.

Csak aki aláereszkedik, érti meg Jézus megdicsőülését

Húsvét reggelén, az asszonyok híradását követve, Péter és János elfutottak a sírhoz, s nyitva, üresen találták azt. Majd közelebb mentek, és “meghajoltak”, hogy belépjenek a sírba. Ahhoz, hogy belépjünk a misztériumba, arra van szükség, hogy “meghajoljunk”, aláereszkedjünk. Csak aki aláereszkedik, érti meg Jézus megdicsőülését, és képes követni őt az útján.

Egy másik emberiség zsengéje

A világ azt ajánlja, hogy minden áron keresztülvigyük akaratunkat, versengjünk, érvényesüljünk... Ám a keresztények, a meghalt és feltámadt Krisztus kegyelméből, egy másik emberiség zsengéje, amelyben megpróbálunk egymás szolgálatára élni, nem arrogáns módon viselkedni, hanem készségesnek és tiszteletteljesnek lenni.

Ez nem gyöngeség, hanem valódi erő! Aki önmagában hordozza Isten erejét, az ő szeretetét és igazságosságát, annak nincs szüksége arra, hogy erőszakot alkalmazzon. Az igazság, a szépség és a szeretet erejével szól és cselekszik.

A győzelmes Jézus könnyítse meg üldözött testvéreink szenvedését

A feltámadott Úrtól kérjük a kegyelmet, hogy ne higgyünk a büszkeségben, amely táplálja az erőszakot és a háborúkat, hanem legyen alázatos bátorságunk a megbocsátásra és a békére. A győzedelmes Jézustól kérjük, hogy könnyítse meg oly sok, az ő neve miatt üldözött testvérünk szenvedését, valamint azokét is, akik igazságtalanul szenvedik el a folyamatban lévő konfliktusok és erőszakos cselekmények következményeit.

A nemzetközi közösség ne maradjon tétlen a humanitárius tragédiával szemben

Békét kérünk mindenekelőtt Szíriának és Iraknak, hogy szűnjön meg a fegyverek lármája, és álljon helyre az ezen szeretett országokat alkotó különféle csoportok közötti jó együttélés. A nemzetközi közösség ne maradjon tétlen szemközt ezzel a hatalmas humanitárius tragédiával ezekben a szeretett országokban és a számos menekült drámájával.

Növekedjen az izraeliek és a palesztinok között a találkozás kultúrája

Békéért esdeklünk a Szentföld minden lakója számára. Növekedjen az izraeliek és a palesztinok között a találkozás kultúrája, és folytatódjon a békefolyamat, hogy így véget érjenek a szenvedések és megoszlások esztendei.

Békét kérünk Líbiának, Jemennek

Békét kérünk Líbiának, hogy szűnjön meg az abszurd vérontás, amely ma is tart, és minden barbár erőszak. Mindazok, akik szívükön viselik az ország sorsát, munkálkodjanak azon, hogy előmozdítsák a kiengesztelődést, és testvéries társadalmat építsenek, amely tiszteletben tartja az emberi személy jogait. Azt kívánjuk, hogy Jemenben is jusson túlsúlyba a békére irányuló közös akarat, az egész lakosság javára.

Ugyanakkor bizalommal bízzuk az irgalmas Úrra az ezekben a napokban, Lausanne-ban elért megállapodást, hogy ez döntő lépést jelentsen egy biztonságosabb és testvériesebb világ felé.

Szüntelen ima szálljon fel minden jóakaratú ember szívéből a garissai merénylet áldozataiért

A feltámadt Úrhoz esdeklünk a béke ajándékáért Nigériában, Dél-Szudánban és Szudán több régiójában, és a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Szüntelen ima szálljon fel minden jóakaratú ember szívéből azokért, akik elvesztették az életüket – különösen is gondolok azokra a fiatalokra, akiket múlt csütörtökön gyilkoltak meg a kenyai Garisszai Egyetemen –, akiket elraboltak, akiknek el kellett hagyniuk otthonukat és szeretteiket.

Az Úr feltámadása hozzon fényt a szeretett Ukrajnának

Az Úr feltámadása hozzon fényt a szeretett Ukrajnának, mindenekfölött azoknak, akik elszenvedték az elmúlt hónapok erőszakos cselekményeit. Az ország találjon újra békére és reményre, minden érdekelt fél elköteleződésének hála.

Békét és szabadságot a drogkereskedők áldozatainak

Békét és szabadságot kérünk annak a számos férfinak és nőnek, akiket bűnözők és bűnszövetkezetek a szolgaság új és régi formái alá vetettek. Békét és szabadságot a drogkereskedők áldozatainak, akik oly sokszor azokkal a hatalmasságokkal szövetkeznek, akiknek meg kellene őrizniük a békét és a harmóniát az emberi családban. És békét kérünk ennek a világnak, amely alá van vetve a fegyverkereskedőknek.

“Ne féljetek, feltámadtam és mindig veletek maradok!”

A kirekesztettekhez, a bebörtönzöttekhez, a szegényekhez és az elvándorlókhoz, akik gyakran visszautasítással, rossz bánásmóddal találkoznak, akiket eldobnak; a betegekhez és a szenvedőkhöz; a gyermekekhez, különösen azokhoz, akik erőszak áldozatai; azokhoz, akik ma gyászolnak; minden jóakaratú férfihoz és nőhöz jusson el az Úr Jézus vigasztaló hangja: “Békesség nektek!” (Lk 24,36). “Ne féljetek, feltámadtam és mindig veletek maradok!” (vö. Missale Romanum, húsvétvasárnapi introitus).

Forrás: Vatikáni Rádió (Török Csaba atya fordítása)

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés