Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap
Ferenc pápa missziós gondolataiból sorozat 36.

Image

 

Kövess engem!

 

Mit jelent tehát ma az, hogy Jézus, Isten Báránya tanítványai vagyunk? Azt jelenti, hogy a rosszindulat helyébe az ártatlanságot helyezzük, az erőt szeretettel, a gőgöt alázattal, a presztízst szolgálattal váltjuk fel.

Ne úgy éljünk, mint egy ostromlott fellegvárban, hanem mint egy hegyen lévő városban, amely nyitott, befogadó és szolidáris. Ne a bezártság magatartását vegyük magunkra, hanem mindenkinek kínáljuk fel az evangéliumot, tegyünk tanúságot életünkkel arról, hogy Jézust követni szabadabbá és vidámabbá tesz bennünket (Úrangyala imádkozás, 2014. 01.19)


A keresztények ne karámokat építsenek, hanem a peremvidékekről, a legutolsóktól induljanak el, hogy mindenkihez eljuttassák Isten irgalmasságát.


„Jézus azt tanítja nekünk, hogy senki sincs kizárva Isten üdvösségéből, sőt, Isten jobban szeret a perifériáról, a legutolsóktól elindulni, hogy mindenkihez eljusson. Megtanítja nekünk módszerét, amely azonban kifejezi a tartalmat, vagyis az Atya irgalmasságát. „Minden keresztény és minden közösség felismeri, hogy melyik az az út, amit az Úr kér tőle és mindnyájunknak el kell fogadnunk ezt a meghívást. Ki kell lépnünk saját kényelmes környezetünkből és bátran el kell jutnunk minden peremkerületre, amelynek szüksége van az evangélium világosságára” – idézett a pápa Evangelii gaudium k. apostoli buzdításából (20. pont).


Jézus küldetését nem csak egy központtól távol eső területről, hanem mondhatnánk azt is, hogy alacsony műveltségi szintű emberektől kiindulva kezdi el. Első tanítványait, későbbi apostolait nem az írástudók és a törvénytudók köréből választja ki, hanem alacsony származású, egyszerű emberekhez fordul, akik elkötelezetten készülnek Isten országának eljövetelére.


Jézus ott keresi fel őket, ahol munkájukat végzik: a tó partján, hiszen halászok. Hívja őket és azonnal követik őt. „Ott is hagyták a hálót és csatlakoztak hozzá”. Életük rendkívüli lesz és vonzóvá válik – mondta Ferenc pápa, majd így folytatta: „Kedves barátaim! Az Úr ma is hív minket! Az Úr mindennapi életünk útjain halad. Ma, ebben a pillanatban is hív, itt a téren is áthalad az Úr. Hív bennünket, hogy tartsunk Vele, működjünk Vele együtt Isten országáért napjaink „Galileáiban”.


Mindnyájan gondoljatok rá: az Úr ma itt elhalad, az Úr rám néz, éppen most rám tekint! Mint mond nekem az Úr? És ha valaki közületek hallja, hogy az Úr azt mondja neki „kövess engem!”, legyen bátor és kövesse az Urat. Az Úr soha nem csal meg. Érzitek szívetekben, ha az Úr hív benneteket, hogy kövessétek.


Hagyjuk, hogy eljusson hozzánk tekintete, hangja és kövessük őt! „Hogy az evangélium öröme eljusson a föld határaiig és egyetlen peremvidék se nélkülözze világosságát” (uo., 288) – fejezte be a vasárnap déli Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédét Ferenc pápa. (Úrangyala imádkozás, 2014. 01. 26)


 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés