Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap
50 éves a liturgikus reform
 Image

Ferenc pápa szombat este hat órakor szentmisét mutatott be Rómában, a Via Appia Nuova mentén fekvő Mindenszentek plébániatemplomban, ahol ötven évvel ezelőtt VI. Pál pápa először végezte a zsinati megújulás szerinti új szertartást, a nép nyelvén mondott liturgiát és az eucharisztikus áldozat ünneplését a nép felé néző oltárnál.

A templom tituláris bíborosa Walter Kasper nyugalmazott bíboros, aki a helyi papsággal együtt koncelebrált. Külön érdekessége a szentmisének, hogy Ferenc pápa a szembemiséző oltárnál ugyanazokat a liturgikus tárgyakat használta – kehely, paténa, ampolnák, gyertyatartók – amelyek ötven ével ezelőtt az első zsinati reform-szentmise liturgikus eszközei voltak.


Jézus erélyes válasza a kufárkodásra


A zsidó húsvét ünnepe alkalmából Jézus felmegy Jeruzsálembe – kezdte beszédét a pápa.  A templomba érve embereket talál ott, akik keresik az Istent, de olyanokkal is találkozik, akik saját ügyeiket intézik. Ilyenek azok a kereskedők, akik állatokat árulnak a templomi áldozatok számára, és ilyenek a pénzváltók, akik a császár arcképét hordozó „tisztátalan” pénzt váltják be a vallási hatóság által jóváhagyott pénzfajtákra, hogy befizessék a templom évi adóját. A méltatlan kereskedés, busás jövedelmek forrása, mindez Jézust erélyes válaszra készteti. Ő pedig felforgatja a pénzváltó asztalokat, földre dönti  pénzt, eltávolítja a kereskedőket, azt mondván nekik: „Ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká” (Jn 2,16).


Jézus gesztusa figyelmeztetés a hiteles kultuszra


Ez a kifejezés nem csak a templom udvarában folytatott kereskedésre vonatkozik- folytatta a pápa. Sokkal inkább a vallásosság egy bizonyos formájára vonatkozik. Jézus gesztusa a takarítás, a megtisztítás gesztusa, értelmét a prófétai szövegekből lehet kihámozni, melyek szerint Istennek nem tetszik az anyagi áldozatok külsődleges kultusza, mely személyes érdekekre épül. Jézus gesztusa figyelmeztetés a hiteles kultuszra, a liturgia és az élet közötti megfelelésre. Ez olyan felhívás, mely minden korra érvényes, így napjainkra is.


Legyen összhang a liturgia és az élet között


A Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúció a liturgiát úgy határozza meg- tanította Ferenc pápa – mint az első és nélkülözhetetlen forrást, amiből a hívek az igazi keresztény lelkületet meríthetik. Ez újból megerősíti a lényegi köteléket, mely egyesíti Krisztus tanítványa életét és a liturgikus kultuszt. Ez elsősorban nem egy megértendő tanítás, vagy egy betöltendő rítus – természetesen az is – hanem lényegileg az élet és a világosság forrása a hitben tett utunk számára.  Ezért az egyház arra hív minket, hogy éljük és mozdítsuk elő a hiteles liturgikus életet, azért, hogy  összhang legyen a között, amit a liturgia ünnepel és amit mi az életünkben megélünk. Arról van szó, hogy kifejezésre juttassuk azt, amit a hitünk révén megkaptunk.


A liturgia erő az evangélium szerint gondolkodni és cselekedni


Jézus tanítványa nemcsak azért megy a templomba, hogy megtartsa a parancsot, hogy helyén érezze magát az Istennel szemben, akinek aztán nem kell sokat „zavarnia” – hangsúlyozta a pápa. Azért megy templomba, hogy találkozzon az Istennel, hogy megtalálja őt a kegyelmében, aki a szentségekben működik, hogy erőt kapjon az evangélium szerint gondolkodni és cselekedni. Ezért nem csaphatjuk be magunkat, amikor a templomba lépünk, hogy imádsággal és áhitat-gyakorlattal takarjuk be az igazságossággal, a becsületességgel és a felebarát iránti szeretettel ellentétes viselkedésünket. Nem helyettesíthetjük „vallásos hódolattal” azt, ami a felebarátot illeti, elodázva az igazi megtérést. A kultusz, a liturgikus ünneplés kiváltságos tér az Úr szavának a hallgatására, aki az egyenesség és a keresztény tökéletesség útján vezet minket.   


Az Atya személyes ölelése fogad minket  


Valójában arról van szó, hogy betöltsük a megtérés és a bűnbánat útját, hogy elvegyük az életünkből a bűn salakját, ahogy Jézus tette, amikor megtisztította a templomot a bűn nyomorúságától. A nagyböjt – emlékezetett a pápa – a kedvező idő erre, a benső megújulás, a  bűnbocsánat ideje, melyben arra kaptunk meghívást az Úrtól, hogy fedezzük fel a bűnbocsánat és a kiengesztelődés szentségét, mely a bűn sötétségéből a kegyelem és a Jézussal való barátság világosságába vezet bennünket. Nem szabad elfelejtenünk azt a nagy erőt, amit ez a szentség jelent a keresztény élet számára: gyarapít bennünket az Istennel való egységben, visszaszerzi az elvesztett örömet és segít a vigasztalás megtapasztalásában, hogy személyesen megérezzük: az Atya az ölelése révén befogad minket.  


Testvérek az Ige hallgatásában és a szeretetben


Kedves Fivéreim és Nővéreim, ezt a templomot Szent Luigi Orione apostoli buzgósága építette. Valóban, éppen ötven évvel ezelőtt Boldog VI. Pál nyitotta meg bizonyos értelemben a liturgikus reformot a nép nyelvén mondott szentmise ünneplésével – utalt az ünnep aktualitására a pápa. Azt kívánom, hogy ez a körülmény élessze újjá bennetek az Isten háza iránti szeretetet. Ebben nagy lelki segítséget találtok. Itt megtapasztalhatjátok, ahányszor csak akarjátok a személyes és közösségi imádság újjáteremtő erejét. Isten Szavának a hallgatása, amit a liturgikus gyülekezetben hirdetnek, tartson meg benneteket keresztény életetek útján. E falak között nem idegenként találkoztok egymással, hanem mint testvérek, akik szívesen segítitek egymást, mert Krisztus szeretete kapcsol össze benneteket, aki a reménység és a minden hívő iránti elkötelezettség alapja. Hozzá, a Szegletkőhöz bújunk ebben a szentmisében, megújítva a szándékunkat, hogy elkötelezzük magunkat a megtisztulásra és az egyház lelki épületének a megtisztítására, aminek mindannyian élő részei vagyunk a keresztség által - fejezte be homíliáját Ferenc pápa a római Mindenszentek plébánián tartott szombat esti szentmise során

Forrás: Vatikáni Rádió

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés