Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap
Ferenc pápa missziós gondolataiból sorozat 35.

Az evangelizálás öröme

Kérjük Istentől az egész egyház számára az evangelizálás örömét, mert az egyházat Krisztus küldi, „hogy minden embernek és nemzetnek föltárja és kiárassza Isten szeretetét” (Ad gentes, 10). Szűz Mária segítsen bennünket, hogy mindnyájan misszionárius tanítványok lehessünk, kis csillagok, akik tükrözik fényét. Imádkozzunk, hogy a szívek megnyíljanak és befogadják az üzenetet.

Epifánia egyben, a Szent Gyermekség Pápai Műve javaslatára a Missziós Gyermekek napja. A plébániákon sok gyermek, főszereplőként hasonló korú társai felé a szolidaritás gesztusával fordul, kitágítva ezáltal a testvériség látóhatárait. „Kedves gyermekek és fiatalok, imátokkal és elkötelezettségetekkel együttműködtök az egyház küldetésével. Köszönöm nektek és megáldalak benneteket” – mondta Ferenc pápa a missziós gyermekekhez fordulva. (Úrangyala, Vízkereszt ünnepén, 2014.01.05)

--------------------------------------------------------------

Amióta Jézus elküldte tanítványait, hogy menjenek és kereszteljék meg a népeket, azóta egészen a mai napig folytatódik a hit átadásának láncolata a keresztség révén.

Mindannyian egy-egy láncszemek vagyunk; mindig egy lépést teszünk előre, mint ahogy a folyó vize öntözi a földet. Ilyen Isten kegyelme, ilyen a mi hitünk, amit át kell adnunk gyermekeinknek, a kicsinyeknek, hogy amikor felnőttek lesznek, ők is tovább adhassák azt gyermekeiknek. Ilyen a keresztség. Miért? Mert a keresztség révén belépünk Isten népének tagjai közé, akik továbbadják a hitet. Ez nagyon fontos. Isten népe, amely halad előre és átadja a hitet.

A keresztség erejében misszionárius tanítványokká válunk, akik arra kaptak meghívást, hogy elvigyék az evangéliumot a világ minden részébe (vö. Evangelii gaudium, 120. pont). „Minden megkeresztelt, bármi legyen is az egyházban betöltött funkciója és hitbeli képzésének foka, az evangelizálás aktív alanya”. Minden megkeresztelt feladata, mindenkié, Isten egész népéé, hogy új főszerepet vállaljon az új evangelizációban – idézett Ferenc pápa Evangelii gaudium k. apostoli buzdításából. Isten népe tanítvány, mert megkapja a hitet és misszionárius, mert átadja a hitet. Ezt teszi velünk a keresztség szentsége: általa kapjuk meg a kegyelmet.

A hit azt jelenti, hogy továbbadjuk a hitet. Az egyházban mindnyájan tanítványok vagyunk, mindig, egész életünkben; és mindannyian misszionáriusok vagyunk, mindenki azon a helyen, amelyet az Úr jelölt ki számára. Mindnyájan: a legkisebb is misszionárius és az, aki a legnagyobbnak látszik, tanítvány.

De valaki azt mondhatná: de Atyám, a püspökök nem tanítványok, a püspökök tudnak mindent; a pápa tud mindent, nem tanítvány – mondta Ferenc pápa, majd így válaszolt: a püspökök és a pápa is tanítvány, mert ha nem tanítványok, akkor nem tesznek jót, nem válhatnak misszionáriussá, nem tudják tovább adni a hitet. Megértettétek ezt? Ez fontos! Mindnyájan tanítványok és misszionáriusok vagyunk!

Megbonthatatlan kapcsolat áll fenn a keresztény hivatás misztikus és misszionárius dimenziója között. Mindkettő a keresztségben gyökerezik

(Általános kihallgatás, 2014. 01.15).


 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés