Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap
Ferenc pápa: Ne féljünk kimenni a pusztába!

Image

 Ferenc pápa február 22-én, az Úrangyala imádsága előtt arról elmélkedett, nem szabad félnünk kimenni a pusztába, mert ott nem vagyunk egyedül, meghallhatjuk Isten hangját, és a Lélek segítségével megküzdhetünk a kísértésekkel. Az ima után zsebkönyvet osztottak szét.

Kedves testvéreim, jó napot kívánok!


Szerdán a hamvazkodással megkezdtük a nagyböjtöt, ma pedig e liturgikus időszak első vasárnapja van. A mai evangélium arról szól, hogy Jézus negyven napot töltött a pusztában, miután megkeresztelkedett a Jordán folyóban. Szent Márk evangélista így ír: „A Lélek kivitte Jézust a pusztába, és ő ott maradt negyven napon át, miközben megkísértette a sátán. Vadállatok között volt, és angyalok szolgáltak neki (1,12–13). Ezzel a néhány egyszerű szóval mutatja be Márk azt a próbatételt, amelyet Jézus szándékosan vállalt messiási küldetése megkezdése előtt. Az Úr Jézus győztesen kerül ki ebből a próbatételből, ez készítette fel arra, hogy Isten országának örömhírét elkezdje hirdetni. A magányban töltött negyven nap alatt nyílt küzdelmet vállalt a sátánnal, leleplezte annak kísértéseit, és legyőzte őt. És őbenne [Jézusban] mindnyájan győztünk, nekünk pedig most már az a feladatunk, hogy nap mint nap védelmezzük ezt a győzelmet!


Az egyház azért emlékezetet minket erre a misztériumra a nagyböjt kezdetén, mert ez mutatja meg ennek az időszaknak a perspektíváját és értelmét. A nagyböjt ugyanis a küzdelem ideje – a negyvennapos időszakban küzdeni kell! – a rossz szelleme elleni küzdelem ideje (vö. a hamvazószerdai szentmise könyörgése). Miközben pedig áthaladunk a negyvennapos „pusztaságon”, tekintetünket a húsvét felé fordítjuk, ez ugyanis Jézus végérvényes győzelme a gonosz, a bűn és a halál felett. Látjuk tehát ennek az első vasárnapnak a jelentését: határozottan újra Jézus útjára, az élethez vezető útra akarunk lépni. Szemlélni akarjuk Jézust, látni, mit tett, és vele akarunk menni.


Jézus útja a pusztaságon át vezet. A puszta azt a helyet jelenti, ahol hallani lehet Isten hangját és a kísértő hangját. A zajban, a lármában ezt nem lehet megtenni, ott csak az élet felületes hangjai hallatszódnak. A pusztában viszont le tudunk szállni a mélybe, ahol tényleg a sorsunk dől el, életről s halálról van szó. Hogyan lehet meghallani Isten hangját? Az ő szavában halljuk meg. Ezért fontos, hogy ismerjük a Szentírást, mert különben nem tudunk válaszolni a Gonosz fondorlatos közeledéseire. És itt szeretném megismételi azt a tanácsomat, hogy mindennap olvassuk az evangéliumot: vegyük elő mindennap, elmélkedjünk rajta, szánjunk rá egy kis időt, csak tíz percet; és vigyük magunkkal mindig: a zsebünkben, táskánkban… Fontos, hogy az evangélium mindig kezünk ügyében legyen. A nagyböjt pusztában töltött időszaka segít, hogy nemet tudjunk mondani a világiasságra, a „bálványokra”, segít, hogy az evangéliumnak megfelelő bátor döntéseket hozhassunk és erősebbé tehessük szolidaritásunkat testvéreinkkel.


Lépjünk tehát félelem nélkül a pusztába, mert nem vagyunk egyedül: együtt vagyunk Jézussal, az Atyával és a Szentlélekkel! Sőt, ahogyan Jézus esetében látjuk, épp a Szentlélek vezet bennünket nagyböjti utunkon, ugyanaz a Lélek, aki leszállt Jézusra és akit megkaptunk a keresztségben. Ezért a nagyböjt kedvező alkalom arra, hogy jobban tudatosítsuk magunkban azt, amit a keresztségünkben megkapott Szentlélek művelt és művelhet bennünk. És így, nagyböjti utunk végén, húsvét éjszakáján tudatosabban tudjuk majd megújítani keresztségi szövetségkötésünket és belőle fakadó kötelezettségeinket.


Szent Szűz, a Szentlélekre való odahallgatás mintaképe segítsen, hogy engedjük magunkat vezetni a Lélek által, aki mindnyájunkból „új teremtményt” akar formálni.


Őrá bízom különösképpen az e heti, ma délután kezdődő lelkigyakorlatot, amelyen a római kúriában dolgozó munkatársaimmal együtt részt veszek. Imádkozzatok, hogy ebben a „pusztában”, a lelkigyakorlaton meg tudjuk hallani Jézus hangját, ki tudjuk javítani hibáinkat, hiszen mindnyájunknak vannak hibái, és ellen tudjunk állni a nap mint nap ránk leselkedő kísértéseknek. Kérlek tehát benneteket, kísérjetek minket imáitokkal.


Ferenc pápa szavai az Angelus után:


Kedves testvéreim!


Szívből köszöntöm a családokat, a plébániai csoportokat, a társulatokat és a Rómából, Olaszországból és más országokból érkezett minden zarándokot.

Üdvözlöm a nápolyi, cosenzai és veronai híveket, a Seregnóból érkezett fiatalokat, akik a hitvallás letételére jöttek Rómába.


A nagyböjt a megtérés időszaka, megtérésünknek pedig a szívből kell kiindulnia. Szívünknek kell az Úrhoz térnie. Ezért – a nagyböjt ezen első vasárnapján – arra gondoltam, hogy ajándékozok nektek, akik itt, a téren vagytok, egy zsebkönyvet, amelynek címe: „Őrizd meg szívedet!” Ez az a könyv [felmutatja]. Ez a kis könyv tartalmaz Jézus tanításai közül néhányat, benne vannak a hitünket kifejező legfontosabb szövegek, így például a hét szentség, a Szentlélek ajándékai, a tízparancsolat, az erények, az irgalmasság cselekedetei stb. Ki fogják osztani nektek az önkéntesek, akik között szép számmal vannak zarándoklatra érkezett hajléktalanok is. És ahogy mindig történik, úgy most is – itt, a téren – maguk a rászorulók azok, akik gazdagítanak minket: a keresztény tanítás gazdagságával látnak el minket, hogy megőrizzük szívünket. Mindnyájan vegyetek a könyvből, vigyétek magatokkal, segítsen titeket a megtérésben és lelki fejlődésetekben, amely mindig a szívből indul ki: a szív ugyanis az a hely, ahol a jó és a rossz, a világiasság és az evangélium, a közömbösség és a másokkal való osztozás közötti mindennapi választásaink történnek. Az emberiségnek igazságosságra, békére, szeretetre van szüksége, de csak akkor kapja meg ezeket, ha egész szívvel visszatér Istenhez, aki mindezeknek forrása. Fogjátok a könyvecskét, és olvassátok mindnyájan!


Szép vasárnapot kívánok mindnyájatoknak! Kérlek, különösen ezen a lelkigyakorlatos héten, ne feledkezzetek el imádkozni értem! Finom ebédet kívánok! A viszontlátásra!


Fordította: Tőzsér Endre SP

Forrás: Vatikáni Sajtóosztály / Magyar Kurír

Fotó: News.va, ANSA


 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés