Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap
A megszentelt élet ünnepnapja Budapesten a megszentelt élet évében

 Image

Ünnepélyesen megújították szerzetesi fogadalmukat az Esztergom-Budapesti Egyházmegye területén működő szerzetesek a Gyertyaszentelő Boldogasszony előestéjén, február 1-jén a budapesti Örökimádás-templomban bemutatott szentmisén. A szentmisét Alberto Bottari de Castello apostoli nuncius mutatta be.


A szentmise elején Labancz Zsolt piarista tartományfőnök, a Magyar Rendfőnökök Konferenciájának elnöke köszöntötte a nunciust, s megköszönte neki, hogy a Szentatyát képviseli a megszentelt életet élőknek ezen az ünnepén. Alberto Bottari de Castello rövid válaszában elmondta: a szerzetesek körében sajátos jelentése van Jézus templomban való bemutatása ünnepének, hiszen ez a megszentelt élet napja is egyben. Azért jött, hogy arra bátorítsa a megszentelt életet élőket, hogy fény legyenek az egyházban és a világban – tette hozzá.

Alberto Bottari de Castello szentbeszédében először arra hívta fel a figyelmet, hogy minden liturgikus cselekvésnek közösségi oldala is van, így például a breviárium, a zsolozsma imádkozása is bekapcsolja az embert az egyház közösségébe – még akkor is, ha egyedül mondjuk. A nuncius arról is beszélt, hogy bár a jelenlévőkben benne él a szeretet lángja, itt vannak az ő őrangyalaik, védőszentjeik, rendalapítóik is, ami még inkább bekapcsol mindenkit az Istennel való szeretetközösségbe.

Alberto Bottari ezután Ferenc pápának a megszentelt élet évére írott leveléből emelt ki részeket. A Szentatya szavaival hangsúlyozta, hogy a keresztség által mindannyian megkapjuk a kegyelmet, hogy Istenben éljük életünket, de a szerzetesek és a papok a cölibátus és az engedelmesség ígéretével fokozottan részesülnek ebből a kegyelemből.

Image

Ferenc pápa szerint három fő célkitűzése van a megszentelt élet évének – ismertette a nuncius –, melyek a következők: a múltra hálával tekinteni, a jelent megújult szenvedéllyel élni és a jövőt reménnyel átölelni. Az első, a múltért való hálaadás, az Isten szeretetére és irgalmára való visszaemlékezés egyaránt szükséges a kongregáció, a szerzetesrend szintjén és az egyes megszentelt életet élők személyes élettörténetében is, mindkettőben fontos az első hívásra való visszaemlékezés.

A jelen megélésében az evangélium a legelső életszabály. Fel kell tenni a kérdést: hogyan éljük ezt? Valóban Jézusé-e az első és egyetlen szeretetünk, amelyre fogadalmat tettünk? – kérdezte a pápával együtt a nuncius, aki szerint azzal is tisztában kell lenniük a szerzeteseknek, hogy miként élik meg az Úr hívását a közösségre. Vajon, amikor szembesülnek a mai világ közönyével, érzik-e azt a részvétet, amit Jézus érzett látva a tömeget mint pásztor nélküli nyájat. A jövővel kapcsolatban arról beszélt a nuncius, hogy a hit próbája az, hogy mennyire képesek bízni Jézus szavában: „Ne féljetek, veletek vagyok”.

A Zsidókhoz írt levél mindenkit arra hív, hogy idézze fel azoknak az első napoknak az emlékét, amikor megtapasztalta a Jézussal való találkozást – utalt Alberto Bottari Ferenc pápa egyik, a napokban elhangzott reggeli homíliájára. Nem hagyhatjuk, hogy elvesszen az e találkozásból fakadó lelkesedés, és a helyére langyosság, lanyhaság lépjen. Különösen szomorú a szeretet kihűlését látni papok, szerzetesek esetében. Nem szabad elveszíteni a türelmet, ami segít elviselni az élet nehézségeit. Ezután a nuncius – a Szentatyához csatlakozva – arra kérte az Urat, hogy ne vonja meg a szerzetesektől meghívása ajándékát. A szentbeszédet követően a megszentelt életet élők, akik szinte teljesen megtöltötték a templomot, megújították szerzetesi fogadalmaikat. Ennek látványos jeleként mindannyian mécsest gyújtottak, és az oltárhoz vitték azt. A szentmisén az erre az alkalomra alakult szerzetesi kórus énekelt Szoliva Gábriel ferences testvér vezetésével. A szertartást közös imádság előzte meg, amelyet a Nyolc Boldogság Közösség vezetett. A szentmise után két, rövid szerzetesi tanúságtételre került sor, majd az ünnep közös agapéval zárult.


Fotó: Thaler Tamás

Forrás: Agonás Szonja Magyar Kurír

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés