Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap
Ferenc pápa missziós gondolataiból sorozat 33.

Image

Misszió a Hit évében


„Ma az egyháznak sokkal inkább, mint valaha, példát kell mutatnia az egész társadalom számára, hogy az idősek, a korral járó elkerülhetetlen, olykor komoly egészségügyi problémák ellenére, mindig fontosak, sőt nélkülözhetetlenek” – fejtette ki a nemzetközi konferencia résztvevőihez intézett beszédében Ferenc pápa. Magukban hordozzák az élet emlékezetét és bölcsességét, hogy azt átadják a többieknek és teljes mértékben részt vesznek az egyház küldetésében. Az emberi élet mindig értékes Isten szemében.

Az idősek keresztségük révén egyben hirdetői is az evangéliumi üzenetnek. Az egészségügyi dolgozók ne feledjék: két idős személy ismerte fel Jézust a templomban és hirdette őt örömmel, reménnyel (Ferenc pápa beszéde az Egészségügyi Pápai Tanács által összehívott nemzetközi konferencia résztvevőihez, 2013.11.23).

Tanúi vagyunk annak, hogy a Krisztusba vetett hit képes fölmelegíteni a szíveket, valódi mozgatóerejévé válni az új evangelizációnak. A mély és meggyőződéssel teli hit teszi misszióssá közösségeinket. Szükség is van a bátor apostolkodásra elkötelezett keresztény közösségekre, hogy elérjék a legnehezebb helyzetekben lévő embereket is az Evangélium üzenetével.

A Hit évében megérlelt tapasztalatok segítenek megnyílni a másik előtt, főként azok előtt, akiknek hiányzik az életükből a hit és a remény. Sokan szomjaznak egy emberi gesztusra, egy mosolyra, egy igaz szóra, egy tanúságtételre, amelyen keresztül befogadhatják Jézus Krisztus közelségét. Ferenc pápa azt kívánta, hogy mindenkinek jusson a hitből fakadó szeretet és gyöngédség jeléből, majd az Úr áldását kérte a Hit éve önkénteseire és családtagjaikra

(A pápa fogadta a Hit éve önkénteseit, 2013. 11.24).

A kihallgatás végén a pápa köszöntötte a fiatalokat, betegeket, fiatal házasokat. Utalt rá, hogy december 3-án ünnepeltük Xavéri Szent Ferencet, a missziók védőszentjét. Ez a szent pap arra emlékeztet bennünket, hogy mindnyájunknak kötelessége az evangélium hirdetése. Kedves fiatalok, legyetek a hit bátor tanúi; kedves betegek, ajánljátok fel mindennapos kereszteteket az evangélium világosságától távol állók megtérésére; és ti kedves új házasok, hirdessétek Krisztus szeretetét családotokból kiindulva (Általános kihallgatás, 2013.12.04).

Azzal a világméretű botránnyal állunk szemben, hogy még ma is csaknem egy milliárd személy szenved éhségtől. Nem fordíthatjuk el róluk tekintetünket és nem tehetünk úgy, mintha ez a tény nem létezne. A világ élelmiszer-mennyisége elegendő lenne ahhoz, hogy mindenki éhségét csillapítsák. A kenyér- és halszaporítás példabeszéde éppen ezt tanítja nekünk: ha meg van hozzá a kellő akarat, akkor nem fogy el, amivel rendelkezünk, hanem még marad is belőle és nem vész kárba.

Ezért kedves fivérek és nővérek, arra szólítalak benneteket, hogy adjatok helyet szívetekben ennek a halaszthatatlan szükségletnek, tiszteletben tartva ezt az Isten által adott jogot: minden embernek legyen lehetősége a megfelelő táplálkozásra.Keresztény szeretettel osszuk meg amink van azokkal, akik rá vannak kényszerítve, hogy számos akadállyal nézzenek szembe ahhoz, hogy kielégítsék ezt az elsődleges szükségletet.

Felszólítással fordulok a világ minden intézményéhez, az egész egyházhoz, és mindnyájunkhoz, hogy mint egyetlen emberi család, hallassuk mindazoknak a hangját, akik csöndben szenvednek az éhségtől, hogy ez a hang olyan üvöltéssé váljon, amely képes felrázni a világot (Ferenc pápa videó üzenete a Nemzetközi Karitász által meghirdetett kampány alkalmából, 2013. 12.10).


 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés