Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap
Társadalmi igazságosságot és a szegények felemelését kéri a pápa a Fülöp-szigeteken

Image

A taclobani szentmisét követően Ferenc pápa a palói érseki székhelyre ment, amelyet 2013-as tájfun félig lerombolt. Ez lett a sorsa a főegyházmegye legtöbb épületének is, köztük a székesegyháznak és több szemináriumnak. A még épülőben lévő érseki székhely egy dombtetőn áll, amelynek lejtőjén egy időseket és árvákat befogadó központ létesül a Cor Unum Pápai Tanács jóvoltából. Ferenc pápa megáldotta a központot. 

Az érseki székhelyen ebédelt volna a pápa a 2013-as tájfun néhány túlélőjével: 30 olyan személlyel, akik elvesztették hozzátartozóikat a természeti katasztrófában. A rossz idő miatt azonban az eredeti programhoz képest több órával előbb el kellett hagynia a püspökséget, majd autóval átment a nemrég rendbe hozott palói székesegyházba. Itt került volna sor a találkozóra a papokkal, szeminaristákkal, férfi és női szerzetesekkel, valamint a tájfun néhány túlélőjével. A programváltozás miatt azonban a pápa csak röviden tudta őket köszönteni, elimádkozta velük az Üdvözlégyet, áldását adta rájuk, majd imáikat kérte.


A székesegyházba érkezésekor a pápa üdvözölte Tagle bíborost és a szentszéki bíboros államtitkárt, Pietro Parolint. Megjegyezte, hogy Parolin bíborosnak ma van a születésnapja, és kérte, hogy énekkel köszöntsék. A kórus erre elénekelte a Happy Birthday (Boldog szülinapot) – kezdetű dalt. A pápa sajnálkozott, hogy a tájfun miatt nem időzhet velük tovább, elnézést kért ezért, majd azt mondta: hagyjunk mindent a Szűzanya kezében. Kérlek, imádkozzatok értem!


Beszédének írott változatát pedig átadta a jelenlévőknek:

Összefogás a tájfun után

Nagyon sokan megszenvedték a tájfun pusztítását a Fülöp-szigeteken. Ennek a székesegyháznak az újjáépítése az emberek nagylelkűségéről tanúskodik. Ajánljuk Isten irgalmába mindazokat, akik életüket vesztették, kérjünk vigaszt és lelki békét azok számára, akik szeretteiket siratják. Ugyanakkor adjunk hálát az Úrnak, amiért olyan sokan segítettek ezekben a hónapokban elhordani a romokat, látogatták a betegeket és a haldoklókat, vigasztalták a szenvedőket, eltemették a halottakat. Az ő jóságuk és a világ számos részéről érkező nagylelkű segítség annak a jele, hogy Isten soha nem hagy magunkra minket!

Tegyünk többet a szegényekért


Ferenc pápa utalt rá, hogy nemrég megáldotta a róla elnevezett épülő új központot, amely a szegényeket segíti (Pope Francis Center for the Poor). Ez az egyház gondoskodó figyelméről tanúskodik rászoruló testvéreink iránt. Sokan vannak! És Isten szereti őket! A pápa azt kéri, hogy a Fülöp-szigeteken bánjanak egyenlően a szegényekkel, tartsák tiszteletben méltóságukat, a politikai és gazdasági döntések pedig legyenek igazságosak mindenki számára. Teremtsenek több lehetőséget a munkára és a tanulásra, valamint tegyék lehetővé, hogy mindenki hozzájusson a szociális ellátáshoz. Ahogyan mi bánunk a szegényekkel, úgy fognak megítélni bennünket – utalt a pápa Máté evangéliumára (vö. Mt 25,40,45). Azt kérem tőletek, papoktól, szerzetesektől és mindenkitől, aki felelős a társadalom javáért, hogy újítsátok meg elkötelezettségeteket a társadalmi igazságosságért, a szegények felemeléséért mindenütt a Fülöp-szigeteken.

Szeminaristák hősies helytállása


Ferenc pápa őszinte köszönetét fejezte ki a fiatal papnövendékeknek és szerzeteseknek, amiért hősies odaadást tanúsítottak a tájfun után. Ne feledjék: az igazi boldogság az, ha segítünk másokat, áldozatot hozunk értük, irgalommal és együttérzéssel fordulunk feléjük. Így segítik a társadalmi megújulást, nem pusztán az épületek újjáépítése által, hanem Isten Országának építésével, az életszentség, az igazságosság és a béke Országának építésével.

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés