Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap
Ferenc pápa missziós gondolataiból sorozat 31.
 Image 

 Elvinni Jézust az emberekhez...

„Vigyétek el az igazságosságot és a békét a Fülöp-szigetekre és Ázsiába” – ezekkel a szavakkal fordult Ferenc pápa az Új Evangelizációról tartott manilai konferencia résztvevőihez.

A pápa arra buzdította őket, hogy alázattal és örömmel osszák meg az evangéliumot minden néppel. Fáradhatatlanul vigyék el az Atya irgalmasságát a szegényeknek, a betegeknek, a magukra hagyatott személyeknek, a fiataloknak és a családoknak. Ismertessék meg Jézust a politika, a gazdasági élet, a művészet, a tudomány, a technológia és a tömegkommunikáció világával.

A háromnapos találkozó középpontjában a következő témák álltak: a hit újra felfedezése és elmélyítése, az egyház evangelizáló missziója, az evangélium hirdetése a modern korban, az új technológiák felhasználásával is. Minden hívő arra kapott meghívást, hogy eleget tegyen az evangelizálás feladatának a családban, a közösségen belül, a munkahelyen. Különösen nagy figyelmet szenteltek a világi hívek szerepének (Ferenc pápa video-üzenete az új evangelizációról szóló Manila-i konferenciához, 2013. 10.18).


Valaki közületek azt mondta nekem néhány napja, hogy amikor misszióba ment egy országba, felkereste a temetőt és látta az 50, 100, 200 éve ott nyugvó, ismeretlen missziós papok és szerzetesnők sírjait. És ezt mondta: ’Ezeket mind szentté lehet avatni, mert végül is csak ez a hétköznapi életszentség, a minden napos életszentség számít’(Homília, 2013.10.18).


Szűz Mária nekünk is, mindnyájunknak el akarja hozni a nagy ajándékot, ami Jézus; Jézussal elhozza szeretetét, békéjét, örömét. Az egyház is olyan, mint Mária. Az egyház nem egy üzlet, nem egy humanitárius ügynökség, az egyház nem kormányzati szervezet, az egyház küldetése, hogy mindenkihez elvigye Krisztust és evangéliumát.

Ez az egyház: nem önmagát viszi el az emberekhez, legyen bár kicsi, vagy nagy, erős, vagy gyenge, mindig Jézust hozza el. Az egyháznak olyannak kell lennie, mint amilyen Mária volt, amikor elment és meglátogatta Erzsébetet. Mit vitt magával Mária? Jézust! És az egyház is Jézust hozza el. Ez az egyház középpontja. Elvinni Jézust az emberekhez (Általános kihallgatás, 2013.10.23).


A második olvasmány arra utal, hogy a család megőrzi a hitet (2Tim 4,6-8.16-18). Pál apostol, élete alkonyán alapvető mérleget készít és kijelenti: „a hitet megtartottam”. Hogyan őrizte meg? Nem páncélszekrényben! Nem rejtette föld alá, mint a kissé lusta szolga. Szent Pál életét harchoz, futóversenyhez hasonlítja. Megőrizte a hitet, mert nem csak megvédte, hanem hirdette, kisugározta, messzire elvitte.

Határozottan szembe szállt azokkal, akik Palesztina határain belül akarták megőrizni, „bebalzsamozni” Krisztus üzenetét. Ezért bátor döntéseket hozott, ellenséges területekre utazott, hagyta, hogy távoli, különféle kultúrák provokálják, őszintén beszélt, félelem nélkül. Szent Pál megőrizte a hitet, mert ahogyan megkapta, úgy továbbadta, merészen eljutott a perifériákig, anélkül, hogy fedezékbe vonult volna vissza

(Családtalálkozón mondott szentmise homíliája, 2013.10.27).


 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés