Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Vatikáni dokumentumok arrow Ferenc pápa homíliája Urunk megkeresztelkedésének ünnepén
Ferenc pápa homíliája Urunk megkeresztelkedésének ünnepén

 

Január 11-én, vasárnap délelőtt fél 10-kor a pápa szentmisét mutatott be a Sixtus-kápolnában, és 33 újszülöttnek kiszolgáltatta a keresztség szentségét. Arra buzdította a szülőket és keresztszülőket, hogy Isten Szavának világosságában neveljék gyermekeiket.

Hallottuk az első olvasmányban, hogy az Úr szülőként aggódik gyermekeiért: gyermekeinek tápláló élelmet kíván adni. Isten a próféta által így szól: „Miért költitek a pénzt arra, a mi nem kenyér, és a keresetet arra, ami jól nem lakat?” (Iz 55,2). Isten olyan, mint egy jó papa és egy jó mama, jó dolgokat akar gyermekeinek adni. És mi ez a tápláló élelem, amelyet ma Isten ad nekünk? Az ő Szava: Szava által növekedünk, Szava révén termünk jó gyümölcsöket az életben, mint ahogy az eső és a hó jót tesz a földnek, termővé téve azt (vö. Iz 55,10-11). Így ti, szülők és ti is, keresztapák és keresztanyák, nagyszülők, nagynénik és nagybácsik, akkor segítetek majd, hogy ezek a gyermekek jól növekedjenek, ha nekik adjátok Isten Szavát, Jézus evangéliumát.


Ti, anyukák, tejet adtok gyermekeiteknek – most is, nemde? Ha sírnak, mert éhesek, ugye megszoptatjátok őket? Csak nyugodtan. Adjunk hálát az Úrnak a tej ajándékáért és imádkozzunk azokért az anyukákért, akik – sajnos sokan vannak –nem tudnak enni adni gyermekeiknek. Imádkozzunk és próbáljunk meg segíteni ezeknek az anyukáknak. Tehát az, ami a tej a test számára, az Isten Szava a léleknek: Isten Szava növeli a hitet. És a hitnek köszönhetően lettünk teremtett meg bennünket Isten. Ez történik a keresztségben. Hallottuk János apostolt: „Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született” (1 Jn 5,1). Gyermekeitek ebben a hitben kapják meg a keresztséget. Ma ez a ti hitetek, kedves szülők, keresztapák és keresztanyák. Az egyház hite, amelyben ezek a kicsinyek megkapják a keresztséget. De holnap, Isten kegyelmével az övék lesz a hit, személyesen mondanak „igent” Jézus Krisztusnak, aki az Atya szeretetét ajándékozza nekünk.


Azt mondtam: az egyház hite. Ez nagyon fontos. A keresztség beilleszt bennünket az egyház, Isten szent népe testébe. És az egymást követő nemzedékek átadják ennek a testnek, ennek az előre haladó népnek a hitet: az egyház hitét. Ez Mária, a mi Anyánk hite, Szent József, Szent Péter, Szent András, Szent János hite, az apostolok és vértanúk hite, amely eljutott egészen hozzánk a keresztség révén. Egy hajtólánc, amely a hitet továbbítja! Ez nagyon szép! Kézről kézre adjuk át egymásnak a hit gyertyáját: nemsokára kifejezzük ezt azzal a gesztussal, hogy a nagy húsvéti gyertyáról meggyújtjuk gyertyáinkat. A nagy gyertya a feltámadt, köztünk élő Krisztust jelképezi. Ti, családok, Tőle kapjátok a hit világosságát, amelyet átadtok gyermekeiteknek. Ezt a fényt az egyházban kapjátok, Krisztus testében, Isten népében, amely minden időben és minden helyen halad előre.


Tanítsátok meg gyermekeiteknek, hogy nem lehet kereszténynek lenni az egyházon kívül, nem lehet Jézus Krisztust követni az egyház nélkül, mert az egyház anya, és Jézus Krisztus szeretetében nevel fel minket.


A mai bibliai olvasmányokból egy másik szempont is erőteljesen kidomborodik: a keresztségben a Szentlélek szentel meg bennünket. A „keresztény” szó ezt jelenti: fel vagyunk szentelve, mint Jézus ugyanabban a Szentlélekben, amelybe Jézus merült el egész földi léte során. Ő a „Krisztus”, a felkent, a felszentelt, mi, megkereszteltek „keresztények”, vagyis megszenteltek, felkentek vagyunk. Tehát kedves szülők, kedves keresztapák és keresztanyák, ha azt akarjátok, hogy gyermekeitek valóban keresztényekké váljanak, segítsétek őket, hogy a Szentlélekbe elmerülve növekedjenek, vagyis Isten szeretetének a melegében, Szava világosságában. Ezért ne feledkezzetek meg arról, hogy gyakran, minden nap fohászkodjatok a Szentlélekhez – mondta a pápa, majd képzeletbeli beszélgetést rögtönzött homílájában: „Ön imádkozik, Asszonyom? – Igen! – Kihez imádkozik? – Istenhez imádkozom. – De Isten nem így létezik: Isten egy személy, mivel személyként Atya, Fiú és Szentlélek. – Te kihez imádkozol? Az Atyához, a Fiúhoz, vagy a Szentlélekhez?” Általában Jézushoz imádkozunk, amikor a Miatyánkot mondjuk, az Atyához imádkozunk. De a Szentlélekhez nem annyira imádkozunk... Nagyon fontos, hogy imádkozzunk a Szentlélekhez, hogy tanítsa meg, hogyan vezessük a családot, a gyermekeket, hogy ezek a gyermekek a Szentháromság légkörében növekedjenek. Éppen a Szentlélek az, aki előbbre viszi őket. Ezért ne feledkezzetek el gyakran, minden nap fohászkodni a Szentlélekhez” – mondta a pápa, majd így folytatta: „Ezt megtehetitek például ezzel az egyszerű imával: „Jöjj, Szentlélek, töltsd el híveid szívét és lobbantsd lángra bennük szereteted tüzét”. Imádkozhatjátok ezt gyermekeitekért, azon túl természetesen saját magatokért is!


Amikor ezt imádkozzátok, érzitek Szűz Mária anyai jelenlétét. Ő megtanítja nekünk, hogy imádkozzunk a Szentlélekhez és éljünk a Lélek szerint, mint Jézus. Szűz Mária, a mi Anyánk, kísérje el mindig gyermekeitek és családjaitok útját. Ámen” – fejezte be homíliáját Ferenc pápa január 11-én, vasárnap, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén. 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés