Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap
Ferenc pápa vasárnapi Úrangyala imádsága: az irgalmasság idejét éljük

 Image

Január 11-én, vasárnap délben, az Úrangyala imádság előtt mondott beszédében Ferenc pápa elmélyítette Urunk megkeresztelkedése ünnepének jelentőségét. 

Véget ért „a bezárt egek” időszaka

Kedves Fivérek és Nővérek, jó napot kívánok! – kezdte beszédét Ferenc pápa.
Ma ünnepeljük Urunk megkeresztelkedését, és ezzel lezárul a karácsonyi időszak. Az evangélium leírja, mi történik a Jordán folyó partján. Abban a pillanatban, amikor Keresztelő Szent János megkereszteli Jézust, megnyílik az ég. Szent Márknál olvassuk: „Amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílik az ég” (1,10). Eszünkbe jut Izajás próféta drámai könyörgése: „Ó, bárcsak széttépnéd az egeket és leszállnál!” (Iz 63,19). Ez a fohász meghallgatást nyert Jézus megkeresztelkedésének eseményekor. Így véget ért „az egek bezártsága”, amely az Isten és az ember különválasztását jelentette a bűn következményeként. A bűn eltávolít bennünket Istentől és megszakítja a föld és az ég közötti kapcsolatot, meghatározva ezáltal nyomorúságunkat és életünk kudarcát.

Mindenki találkozhat Isten Fiával a szentségekben, felismerheti őt a szegényekben, betegekben

A nyitott egek azt jelzik, hogy Isten kiárasztotta kegyelmét, hogy a föld meghozza termését (vö. Zsolt 85,13). A föld ezáltal Isten emberek közötti lakhelyévé vált és mindnyájunknak megvan a lehetősége, hogy találkozzon Isten Fiával, megtapasztalja teljes szeretetét és végtelen irgalmasságát. Valóban találkozhatunk vele a szentségekben, különös tekintettel az Eucharisztiára. Felismerhetjük őt testvéreink arcában, különösen a szegényekben, a betegekben, a bebörtönzöttekben, a menekültekben: ők a szenvedő Krisztus élő teste, a láthatatlan Isten látható képmásai.

Jézus megkeresztelkedésével nem csak az egek nyílnak meg, hanem Isten ismét hallatja hangját: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem” (Mk 1,11). Az Atya hangja kihirdeti a misztériumot, ami az Előfutár által megkeresztelt Emberfiában rejlik.

Imádkozzunk gyakran a Szentlélekhez

Azután a Szentlélek galamb képében leszáll Jézusra, ami lehetővé teszi Krisztus, az Úr Felszenteltje számára, hogy megkezdje küldetését, ami a mi üdvösségünk. A Szentlélek – imáink nagy elfeledettje: gyakran imádkozunk Jézushoz, imádkozunk az Atyához, különösen, amikor a „Miatyánkot” imádkozzuk, de nem túl gyakran imádkozunk a Szentlélekhez, ugye? – tette fel a kérdést Ferenc pápa. Ő az elfeledett. Szükségünk van rá, hogy kérjük segítségét, erejét, sugallatát – a Szentlélek az, aki áthatotta teljes egészében Jézus életét és szolgálatát, ugyanaz a Lélek, aki ma vezeti a keresztények létét, azoknak a férfiaknak és nőknek az életét, akik kereszténynek vallják magukat, és akik keresztények akarnak lenni. Ha a Szentlélek működése alá helyezzük keresztény életünket és küldetésünket, amelyet mindnyájan megkaptunk keresztségünk értelmében, az azt jelenti, hogy ismét megtaláljuk a világhoz alkalmazkodó könnyű életmód leküzdéséhez szükséges apostoli bátorságot.

Ezzel szemben egy keresztény, egy közösség, amely „süket” a Szentlélek hangjára, aki arra késztet, hogy elvigyük az evangéliumot a föld és a társadalom végső határaiig, egyben olyan „néma” kereszténnyé és közösséggé válik, amelyik nem beszél, és nem evangelizál. De emlékezzetek erre: imádkozzunk gyakran a Szentlélekhez, hogy segítsen, adjon erőt, adjon ösztönzést és vigyen előbbre minket.

Mária kísérjen el mindnyájunkat utunkon

Mária, Isten és az egyház Anyja kísérjen el bennünket, minden megkereszteltet; segítsen minket, hogy növekedjünk az Isten iránti szeretetben és az evangélium szolgálatának örömében, hogy így életünk teljes értelmet nyerjen.

Imádkozzatok Srí Lankának és a Fülöp-szigeteknek szóló utazásomért – Ferenc pápa szavai a vasárnap déli Úrangyala elimádkozása után

Kedves Fivéreim és Nővéreim! Köszöntelek mindnyájatokat, rómaikat és zarándokokat egyaránt. Örömmel üdvözlöm az Amerikai Egyesült Államokból érkezett diákok egy csoportját, valamint az Irgalmas Szeretet Világi Társulatát. Ma olyan nagy szükség van irgalmasságra és fontos, hogy a világi hívek megéljék és elvigyék az irgalmasságot a különféle társadalmi környezetekbe. Haladjunk előre! Az irgalmasság időszakát éljük, ez most az irgalmasság időszaka – mondta Ferenc pápa, majd így folytatta:

„Holnap este apostoli utazásra indulok Srí Lankába és a Fülöp-szigetekre. Köszönöm jókívánságaitokat, amelyeket azon a feliraton olvasok, sok köszönet érte! Arra kérlek benneteket, hogy kísérjetek el imáitokkal és arra kérem az itt, Rómában élő Srí Lanka-i és Fülöp-szigeteki híveket, hogy különösen imádkozzanak értem ezért az utazásért. Köszönöm!

Mindenkinek szép vasárnapot kívánok, még ha egy kicsit csúnya is az idő. Ezen a mai napon is emlékezzünk örömmel keresztségünkre. Emlékezzetek rá, hogy mit kértem tőletek: keressétek meg megkeresztelkedésetek időpontját, hogy mindenki elmondhassa, melyik napon keresztelték meg! Ne feledkezzetek el imádkozni értem. Jó ebédet és a viszontlátásra!” – búcsúzott a Szent Péter téren lévő hívektől Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió


Bonum Tv műsora: http://bonumtv.hu/news/vatikan/vatikan:-urangyala-imadsag-ferenc-papaval-magyarul-8609

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés