Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap
Ferenc pápa: A szeretet útján ismerhetjük meg Istent, nem elég az intellektus

Image
 

Isten mindig megelőz minket a szeretetben. Ez az egyik alapgondolata Ferenc pápa homíliájának, amelyet a Szent Márta-ház kápolnájában - idén először - tartott hívek egy csoportjának. Hangsúlyozta: ahhoz, hogy megismerjük Istent, nem elég az intellektus, szükség van a szeretetre.


Csak a szeretet útján ismerjük meg Istent


Ezekben a Karácsony utáni napokban, a liturgia kulcsszava a megmutatkozás. Jézus megmutatja magát: Epifánia ünnepén, a megkeresztelkedésben és a Kánai menyegzőn. De hogyan ismerhetjük meg Istent? – tette föl a kérdést a pápa. Éppen ez az, amiből János apostol kiindul a mai első olvasmányban, aláhúzva, hogy Isten megismeréséhez intellektusunk, az ész nem elegendő. Istent teljességgel a Vele való találkozásban ismerjük meg, és a találkozáshoz az ész nem elég. Valami több kell hozzá: Isten szeretet! És csak a szeretet útján ismerhetjük meg Istent. Ésszerű szeretet, a ráció kísérte szeretet, de szeretet! – hangoztatta a pápa, majd föltette a kérdést: De hogyan szerethetem azt, akit nem ismerek? Szeresd azt, aki a közeledben van. Ez a két parancsolat tanítása: a legfontosabb szeretni Istent, mert Ő szeretet; de a második az, hogy szeressük felebarátunkat. Ahhoz, hogy az elsőt kövessük, előbb a második lépcsőre kell lépnünk: vagyis a felebarát iránti szereteten keresztül ismerjük meg Istent, aki a szeretet. Csak ésszerűen szeretve, de szeretve, juthatunk el ehhez a szeretethez.


Isten szeretete nem tévésorozat


És éppen emiatt kell szeretnünk egymást, mert a szeretet Istentől való és mindenkit, aki szeret, Isten teremtett. És Isten megismeréséhez szeretni kell – ismételte a pápa. Aki szeret, ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. De a szeretet nem tévésorozat. Nem ám! Szilárd, erős szeretet. Örökké tartó szeretet, amely Fiában mutatkozik meg – íme ezeknek a napoknak a kulcsszava, megmutatkozás -, aki azért jött, hogy üdvözítsen minket. Konkrét szeretet; mely cselekedetekben és nem szavakban nyilvánul meg. Egy egész élet kell ahhoz, hogy megismerjük Istent, ez egy folyamat, a szeretet útja, a megismerés útja, a felebarát és a minket gyűlölők, mindenki iránti szeretet útja.


Isten szeretete mandulafa virága


Ferenc pápa megállapította: nem mi adtuk a szeretetet Istennek, hanem Ő volt az, aki szeretett minket és elküldte Fiát engesztelésül bűneinkért. Jézus személyében szemlélhetjük Isten szeretetét. Példáját követve eljutathatunk Isten szeretetéhez, Isten megismeréséhez, aki a szeretet.


Jeremiás prófétára utalva a pápa elmondta: Isten szeretete megelőz minket, Ő azelőtt szeret minket, mint hogy mi keresnénk Őt. Isten szeretete olyan, mint a mandulafa virágja, mely elsőként bontja ki szirmait tavasszal. Az Úr szeret elsőként minket, mindig megkapjuk ezt a meglepetést. Amikor pedig mi közeledünk Istenhez a jócselekedetek, az imádság, a szentáldozás, Isten szava által, akkor azt látjuk, hogy Ő már ott vár és szeret minket.


Isten szeretete mindig vár


Ferenc pápa a mai evangéliumi szakaszról elmélkedett, amely Jézus csodálatos kenyér- és halszaporítását beszéli el. Az Úr megszánta a sok embert, aki elment, hogy meghallgassa őt, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, irányvesztettek. Ma is sok ember irányvesztett városainkban, országainkban. Ezért Jézus tanítja őket és az emberek hallgatják őt. Amikor késő lesz és enni kér tőlük, a tanítványok kissé idegesen válaszolnak. A pápa újra hangsúlyozta: Isten érkezett előbb, a tanítványok nem értettek semmit.


Ilyen Isten szeretete: mindig vár, mindig meglep minket. Ő az Atya, a mi Atyánk, aki annyira szeret minket, hogy mindig kész megbocsátani nekünk. Nem egyszer, hetvenhétszer, hanem mindig! Mint egy szeretetteljes apa, és ahhoz, hogy ezt az Istent megismerjük, föl kell lépnünk a felebarát iránti szeretet lépcsőfokára, az irgalmas jócselekedeteken keresztül, ahogy az Úr tanította nekünk.


Ferenc pápa végül így fohászkodott: Ezekben a napokban, amikor az egyház Isten megmutatkozására tereli gondolatainkat, az Úr adja meg nekünk kegyelmét, hogy megismerhessük őt a szeretet útján.

Forrás: Vatikáni Rádió

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés