Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap
Ferenc pápa Úrangyala imádsága Vízkereszt ünnepén

Image
 

 Világosság minden nép számára


Kedves Fivéreim és Nővéreim, Jó napot! Szép ünnepet! Karácsony éjszakáján átelmélkedtük, ahogy Izrael népének néhány pásztora a betlehemi barlanghoz járult; most Vízkereszt főünnepén a bölcsek érkezésére emlékezünk, akik Napkeletről jöttek, hogy imádják a zsidók királyát, a mindenség Üdvözítőjét és felajánlják neki jelképes ajándékaikat. Imádságuk gesztusával azt tanúsítják, hogy Jézus eljött a földre, nem csak egy nép, hanem az összes nemzet megváltására. Ezért a mai ünnepen tekintetünk kitárul a világ minden irányában, hogy megünnepeljük az Úr „megjelenését” minden nép számára, vagyis Isten szeretetének és egyetemes üdvözítésének a megjelenését. Nem tartja fönn a szeretetét ő néhány kiválasztottnak, hanem mindenkinek nyújtja azt.

Világosság minden nép számára


Kedves Fivéreim és Nővéreim, Jó napot! Szép ünnepet! Karácsony éjszakáján átelmélkedtük, ahogy Izrael népének néhány pásztora a betlehemi barlanghoz járult; most Vízkereszt főünnepén a bölcsek érkezésére emlékezünk, akik Napkeletről jöttek, hogy imádják a zsidók királyát, a mindenség Üdvözítőjét és felajánlják neki jelképes ajándékaikat. Imádságuk gesztusával azt tanúsítják, hogy Jézus eljött a földre, nem csak egy nép, hanem az összes nemzet megváltására. Ezért a mai ünnepen tekintetünk kitárul a világ minden irányában, hogy megünnepeljük az Úr „megjelenését” minden nép számára, vagyis Isten szeretetének és egyetemes üdvözítésének a megjelenését. Nem tartja fönn a szeretetét ő néhány kiválasztottnak, hanem mindenkinek nyújtja azt.


Figyelmesen a távollévők iránt


Amiként mindenek Teremtője és Atyja, úgy akar mindenek Üdvözítője lenni. Éppen ezért hivatásunk, hogy mindig nagy figyelmet és reményt tápláljunk minden személy és üdvössége iránt: azok iránt is, akik látszólag távol vannak az Úrtól, ám az Úr követi, jobban mondva „üldözi” őket szenvedélyes szeretetével, hűséges és alázatos szeretetével. Mert az Isten szeretete alázatos, nagyon alázatos!


A bölcsek útja az istenkereső lélek útja


A bölcsek evangéliumi elbeszélése úgy írja le az útjukat Napkeletről, mint egy lélek utazását, aki a Jézussal való találkozása felé halad. A bölcsek ügyelnek a jelekre, melyek jelenlétét mutatják. Fáradhatatlanul fordulnak szembe a keresés nehézségeivel. Bátran levonják következtetéseiket az Úrral való találkozásukból. Ebben áll az élet, járni, haladni, de figyelmesen, fáradhatatlanul és bátran. Így halad a keresztény ember: figyelmesen, fáradhatatlanul és bátran.


Isten Szavában van a fény


A bölcsek tapasztalata megidézi az összes ember útját Krisztus felé. Miként a bölcsek számára, úgy az Isten keresése nekünk is úton-létet jelent, mondottam, figyelmes, fáradhatatlan és bátor haladást, szemünket az égre szegezve és észrevéve a csillag jelében a láthatatlan Istent, aki a szívünkhöz beszél. A csillag, mely képes minden embert Jézushoz vezetni, az Isten Szava, amely a Szentírásban, az evangéliumokban van. Isten Szava fény, mely irányítja az utunkat, táplálja és újjáteremti azt. Isten Szava folytonosan megújítja a szívünket és a közösségeinket. Éppen ezért nem feledhetjük el azt olvasni, elmélkedni fölötte minden nap, azért hogy mindnyájunk számára egy láng legyen, amit magunkban hordunk, hogy megvilágítsa lépteinket és azokét is akik mellettünk járnak, akik talán tétovák a Jézus felé vezető út meglelésében. Mindig az Isten Szavával! Isten Szava kézben hordva, kis evangélium a zsebben, a táskában, hogy bármikor olvashassuk. Ne feledjétek: mindig nálam legyen az Isten Szava!


A Gyermekek Missziós Világnapját


Vízkereszt napján gondoljunk a közel-keleti testvéreinkre, katolikusokra és ortodoxokra, akik közül sokan ünneplik az Úr születését. Szívbéli jókívánságaimmal köszöntöm őket.

Örömmel említem, hogy ma tartják a Gyermekek Missziós Világnapját. Ez a gyerekek ünnepe, akik örömmel élik meg a hit ajándékát, és azért imádkoznak, hogy Jézus fénye a világ összes gyermekéhez eljusson. Arra buzdítom a nevelőket, hogy ápolják a kicsikben a missziós lelkületet, hogy a kisebb és nagyobb gyerekek ne zárkózzanak magukba, hanem nyíljanak meg, lássanak egy tágas világot, hogy a szívük a látóhatár felé induljon, azért hogy megszülessenek közöttük Isten gyengédségének a tanúságtevői és az evangélium hirdetői.

Forduljunk Szűz Máriához és kérjük az oltalmát az egyetemes egyházra, hogy terjedjen el az egész világon Krisztus evangéliuma, a népek, minden nép világossága. Ő segítsen bennünket folytonosan az utunkon, hogy előrehaladjunk az úton és közben legyünk figyelmesek, fáradhatatlanok és bátrak.


Forrás: Vatikáni Rádió


 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés