Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap
Ferenc pápa vasárnapi Úrangyala imádsága

 Image


Január negyedikén, a karácsonyi időszak második vasárnapján, a több napon át tartó „római hideg” után – éjszaka nulla fok közelében! – most ragyogó napfényben gyűltek össze a zarándokok és turisták a Szent Péter téren, melyet zsúfolásig megtöltöttek.

„Kedves fivéreim és nővéreim! Jó napot! Szép vasárnapot ajándékoz nekünk az Újév – kezdte beszédét a tőle megszokott rögtönző módon Ferenc pápa.

Jézus, a világosság eljött a világba


„Szent János mondja a ma felolvasott evangéliumban: „Benne az élet volt, s az élet volt az emberek világossága. A világosság világít a sötétségben, de a sötétség nem fogta fel... A világba jött az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít” (Jn 1,3.5). Az emberek oly sokat beszélnek a békéről, de gyakran sokszor a sötétség megtévesztő nyugalmát kedvelik. Sokszor beszélünk a békéről, és mégis gyakran folyamodunk a háborúhoz, vagy választjuk a cinkos csöndet, vagy pedig nem teszünk semmi konkrét dolgot a béke megteremtése érdekében. Szent János ugyanis ezt mondja: „Az övéihez jött, de az övéi nem hallgattak rá. Mert az ítélet ez: A fény – Jézus – eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget a világosságnál, mert műveik gonoszak voltak. Bárki gonoszat tesz, gyűlöli a világosságot. És nem lesz világosság, mert nem kerülnek napfényre a művei”. Így beszél a János evangélium. Az ember szíve elutasíthatja a világosságot és kedvelheti a sötétséget, mert a világosság lemezteleníti a gonosz cselekedeteit. Aki gonoszat cselekszik, gyűlöli a fényt, aki gonoszat tesz, gyűlöli a békét!


Testvérként, kizsákmányolás nélkül élni


Alig néhány napja kezdtük az Újévet az Isten Anyja nevében, miközben megünnepeltük a Béke világnapját a „Többé már nem rabszolga, hanem testvér” mottóval. Azt óhajtom, lépjünk túl azon, hogy az egyik ember a másikat kizsákmányolja. Ez a kizsákmányolás egy társadalmi csapás, mely tönkre teszi az emberi kapcsolatokat és megakadályozza a közösségi életet, melyet az egymás iránti tisztelet, az igazságosság és a szeretet hat át. Minden ember és minden nép szomjazza a békét, ismétlem, minden ember és minden nép szomjazza a békét és ezért is szükséges és sürgős feladat a béke építése!


Minden látszat ellenére építsük a békét


A béke nemcsak a háború távolléte, hanem egy olyan általános állapot, melyben az ember összhangban van önmagával, összhangban van a természettel és összhangban van a többi emberrel. Ez a béke. Mindazonáltal a fegyverek elhallgattatása és a háborús tűzfészkek kioltása elengedhetetlen feltétele annak, hogy egy olyan út kezdődjék, mely elvisz a béke beteljesüléséig, annak minden szempontjaival együtt. Gondolok itt azokra a konfliktusokra, melyek vérrel áztatják a földgolyó számos térségét, gondolok a családokban és a közösségekben megszülető feszültségekre! Hány családban, hány közösségben, akár plébániai közösségben is van háború?! És gondolok még a városainkban és az országainkban a különféle eredetű kulturális, etnikai és vallási csoportok között kirobbant összeütközésekre is.


A béke Isten adománya


Minden látszat ellenére meg kell bizonyosodnunk arról, hogy a megegyezés mindig lehetséges, minden szinten és minden helyzetben! Nincs jövő eltökélt szándékok és béketervek nélkül! Nincs jövő béke nélkül!

Isten az Ószövetségben tett egy ígéretet. Izajás próféta mondja: „Ők meg ekevassá kovácsolják kardjukat, és lándzsájukat szőlőmetsző késsé. Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul többé hadviselést” (Iz 2,4). Milyen szép! A békét, mint Isten különleges adományát hirdetik meg a Megváltó születésekor: „Béke a földön minden embernek, akit az Isten szeret” (Lk 2,14). Ez az adomány megkívánja, hogy szünet nélkül kérjük azt imádságban.


Imádsággal a békéért


Emlékezzünk csak arra a feliratra, melyet itt a téren láttunk: „A béke gyökere az imádság!”. Imádkoznunk kell ezért az adományért, hogy befogadjuk azt minden nap, elkötelezetten azokban a helyzetekben, amelyekben vagyunk. Az új esztendő kezdetén közös hivatásunk, hogy újra fellobbantsuk a szívünkben a reménység indíttatását, amit aztán a béke, a kiengesztelődés és a testvériség konkrét műveibe kell lefordítani. Mindenki a saját helyén és saját felelősségére töltheti be a testvériség cselekedeteit a felebarát iránt, különösen azok felé, akik családi feszültségeknek vagy bármiféle viszályoknak vannak kitéve. Ezek az apró gesztusok jelentős értéket képviselnek: olyan magok lehetnek, melyek reményt adnak, utat nyithatnak és a béke távlatait jelezhetik.

Máriával, a Béke Királynéjával együtt


Kérjük most Máriát, a Béke Királynéjá!. Ő a földi élete során nem kevés nehézséget ismert meg, melyek az emberi élet mindennapos fáradozásaihoz tartoznak. De soha nem tévelyedett el szívének a békéje, amely az Isten irgalmára való bizalommal teli ráhagyatkozás gyümölcse. Máriától, a mi gyengéd Anyánktól kérjük, hogy mutassa meg az egész világ számára a szeretet és a béke útját.


Forrás: Vatikáni Rádió

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés