Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap
Ha érzed, meg akarsz javulni, az Úr kopogtat nálad és eljön hozzád

 

Ferenc pápa Úrangyala imádsága a Szent Péter téren advent negyedik vasárnapján.


Kedves Fivéreim és Nővéreim, jó napot!


Az angyal felfedi Isten akaratát


Ma advent negyedik vasárnapja van és a liturgia a küszöbön álló Karácsonyra akar előkészíteni bennünket, amikor meghív arra, hogy az angyali üdvözleten elmélkedjünk. Gabriel arkangyal felfedi a Szűznek az Isten akaratát, hogy ő az Isten egyszülött Fiának az anyja lesz: „Egy fiút fogansz, világra hozod és Jézusnak nevezed. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogod hívni” (Lk 1,31-32). Szegezzük most tekintetünket erre az egyszerű názáreti lányra, abban a pillanatban, amikor készségessé válik az ő „igenjével” az isteni üzenet számára. Vegyünk észre két lényeges szempontot az ő magatartásában, ami a karácsony készületünk modellje.


Mária hittel hallgatja Isten Szavát


Mindenekelőtt a hite, az ő hívő magatartása az, amely Isten Szava hallgatásában áll, hogy engedjük magunkat ráhagyatkozni erre a Szóra, a szív és az elme teljes készségével. Az angyalnak válaszolva Mária ezt mondja: „Íme az Úrnak szolgáló leánya, történjék velem a te igéd szerint” (Lk 1,38). Mária ebben az „igenjében” nem tudja, milyen utakra kell majd merészkednie, milyen fájdalmakat kell majd elszenvednie és milyen kockázatokkal kell szembenéznie. De tudatában van annak, hogy az Úr kéri ezt és ő teljesen rábízza magát és ráhagyatkozik a szeretetére. Ez Mária hite.


Mária felismeri az Isten idejét


Krisztus anyja magatartásának másik szempontja, hogy ő képes felismerni az Isten idejét. Mária volt az, aki lehetővé tette Isten Fiának a megtestesülését, „annak a titoknak a kinyilatkoztatását, melyre örök idők óta csend borult” (Róm 16,25). Valóban az ő alázatos és bátor „igenje” tette lehetővé az Ige megtestesülését. Mária arra tanít bennünket, hogy észrevegyük az alkalmas időpontot, amelyben az Úr áthalad a mi életünkön és készséges, nagylelkű választ vár tőlünk. Ő eljön és kopogtat. Ugyanis Jézus születésének a titka Betlehemben történelmileg immár kétezer éve megtörtént, de mint spirituális esemény, a mai nap valósul meg a liturgiában. Az Ige, mely Mária szűzi méhében vett lakást, Karácsony ünneplésében eljön ismét, újból kopogtat minden keresztény szívében.


Nekünk is válaszolni kell


Mindannyiunknak válaszolnia kell, ahogy Mária tette, az ő személyes és őszinte „igenjével”, miközben teljesen az Isten és irgalma rendelkezésére állt. Jézus oly sokszor eljön az életünkbe, olyan sokszor elküldi az angyalát, de nem vesszük észre, mert annyira belemélyedünk a gondolatainkba, az ügyeinkbe, ezekben a napokban pedig főként a karácsonyi előkészületeinkbe, hogy már nem is vesszük észre, hogy jön és kopogtat a szívünkben, befogadást kérve, Mária „igenjét” kérve.


Egy Szent azt mondta: Félek attól, hogy az Úr eljön. Tudjátok mitől félt? Hogy nem veszi észre, amikor eljön az Úr és hagyja, hogy elmenjen. Ellenben amikor azt érezzük a szívünkben, hogy jobbak szeretnénk lenni, vagy amikor megbánjuk, ami rosszat tettünk, akkor az Úr kopogtat a szívünkön. Ha tehát ilyesmit érzel, állj meg! Az Úr az! Ha érzed, hogy szeretnél közelebb lenni a többiekhez, az Istenhez. Az Úr van ott! Menj és imádkozz, menj és gyónjál meg, tisztítsd meg magad egy kicsit…, ez jót tesz! Jó jegyezzétek meg: Ha érzitek, hogy meg akartok javulni, akkor ő az aki kopogtat nálad. Ne hagyd elmenni!


Szent József csendes jelenléte


A karácsonyi titokban Mária mellett ott van még Szent József csendes jelenléte, ahogy azt minden betlehemi jászol jelenete mutatja, miként azt itt a Szent Péter téren is megcsodálhatjuk. Mária és József példája számunkra egy felhívás, hogy teljes nyíltsággal fogadjuk be Jézus lelkületét, aki szeretetből testvérünkké lett. Ő eljön ebbe a világba, hogy elhozza a béke adományát: „békesség a földön azoknak, akiket szeret” (Lk 2,14), ahogy az angyalok kórusa zengi azt a pásztoroknak. Karácsony drága ajándéka a béke és Krisztus a mi igazi békénk.

Bízzuk magunkat Édesanyánk és Szent József közbenjárására, hogy a Karácsonyt valóban keresztényként, minden világiasságtól mentesen éljük meg és készek legyünk elfogadni az Üdvözítőt, a velünk levő Istent!


Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa köszöntötte a rómaiakat és a számos országból érkezett zarándokokat. Külön üdvözölte a fokoláré közösség és a XXIII. János pápa Társulat fiataljait, valamint a római Tor Sapienza AGESCI cserkészeit. Ne felejtsétek! Az Úr eljön, és ha te érzed, hogy szeretnél megjavulni, az Úr az, aki az ajtódon kopogtat. Most Karácsonykor is, eljön az Úr.


Mindenkinek szép vasárnapot kívánok, reménnyel teli Karácsonyt, nyitott ajtókkal az Úr előtt, örömteli és testvéri Karácsonyt! „Jó étvágyat és kérem, imádkozzatok értem!” – búcsúzott el a Szent Péter teret megtöltő zarándokoktól Ferenc pápa a vasárnapi Úrangyala imádságot követően.


 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés