Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap
Ferenc pápa látogatása és szentmiséje a római Szent József plébánián: Ne távolítsátok el a mise ala

Image

Ferenc pápa, mint Róma városának püspöke advent harmadik vasárnapján, délután ez alkalommal az Urbs hatodik plébániáját kereste fel, a Vatikán mögött fekvő Primavalle városrész „San Giuseppe all’Aurelio” népes plébániáját.

A hívek a templomuk előtt hatalmas nagy transzparenssel köszöntötték a Szentatyát 78. születésnapja alkalmából, mely december 17-re, szerdai napra esik. A plébánia épületében a pápa a helyi oblátusok gondozásában álló idősek otthonát is meglátogatta: „Mi vagyunk a múlt század – mondta nekik derűsen a pápa – és „ők a jövő”, utalt arra a 80 házaspárból álló csoportra, akiknek a gyermekeit a Szent József plébánián az elmúlt évben keresztelték meg. Ferenc pápa a szentmise előtt beszélgetésbe elegyedett az egyes plébániai csoportokkal. Visszaemlékezett a hetven évvel ezelőtti elsőáldozására és elmondta, hogy amikor „az elsőáldozásra őt felkészítő nővér meghalt 1987. október 17-én, akkor elment hozzá és a holtteste mellett imádkozott, mert ő vezette el Jézushoz”.


Ferenc pápa az idén megkeresztelt kicsik szüleinek elmesélte, hogy őt az argentin szokásoknak megfelelően nyolc nappal a születése után, pontosan Karácsony napján keresztelték meg. Majd a beszélgetések után a szentmise előtt meggyóntatta a plébániai hívek egy kisebb csoportját, öt személyt.


Homíliájában a keresztény örömről, az imádságról, a hálaadásról és a felebarátnak nyújtott segítségről beszélt. Advent harmadik vasárnapja már elővételezi a Karácsony örömét, jóllehet az öröm az egész keresztény élet sajátossága. Ilyen lehet az a derűs, nyugodt öröm, mely megmaradhat még a nehézségek közepette is, amikor az öröm békévé alakul át. Egy igazi keresztény nem veszti el soha a békét, mert ez a béke az Úr adománya. Igen, az örömhöz hozzátartozik a nagy ünnepi ebéd is, de a keresztény béke az teljesen más dolog”.

„Pál apostol tanítja: „Testvérek, mindig örvendezzetek!” De hogyan lehet mindig örvendezni?” – kérdezte a pápa. Imádkozzatok, szünet nélkül, minden dologban adjatok hálát. A keresztény örömet megtaláljuk az imádságban, az imádságból születik, amikor hálát adunk a sok szép dologért. De vannak emberek, akik nem tudnak hálát adni. Ismertem egy nővért - emlékezett vissza a pápa – most jó távol van ide, aki mindig keresett és talált okot arra, hogy panaszkodjon, siránkozzon, olyannyira, hogy a kolostorában el is nevezték „Suora Lamentela”-nak, Siránkozó nővérnek. A keresztény persze nem élhet így, a keserűség gyászos arcával, hanem – miként a szentek – örvendező arccal! Ők még a szenvedésben is a béke arcát viselik”.


„A keresztény öröm az imádság után a hálaadásból táplálkozik” - folytatta homíliáját Ferenc pápa. Még akkor is adjunk hálát, ha sok rossz dolgot csináltunk, vagy ilyesmi történt velünk! Gondoljunk a jó dolgokra, a családunkban, a munkánkban, az életben!”

„Végül az örömet szolgálja a másoknak nyújtott segítség is, ahogy azt a szentmise olvasmánya sugallja: vigyük el a jó hírt másoknak! Mi keresztények vagyunk, a keresztény szó a Krisztus-ból ered, ami „fölkentet” jelent. Hogy mire? Hogy megcsináljunk valamit, hiszen küldetésünk van egy feladatra, ahogy hallottuk: „bekötözni a megtört szívűek sebeit, meghirdetni a rabszolgák szabadságát, a foglyok szabadon bocsátását, hirdetni az Úr kegyelmi esztendejét”. Olyan sok ember szenved, annyi problémájuk van, vigyük el nekik a békét, Jézus vigasztaló kenetét!”.


Végül a pápa arra intette a római Szent József plébánia híveit, hogy használják fel a Karácsonyig megmaradó alig 13 napot, imádsággal, hálaadással és a mások, főként a betegek és idősek megsegítésével.


Ferenc pápa a Szent József plébánián egy lelkes közösséggel találkozott, kisbabákkal, nagyon sok apró gyermekkel, hittanosokkal és fiatalokkal. A sok gyermek láttán a pápa elmondta, hogy „nagyon bosszantja őt, ha a szentmisén síró gyerekeket el akarják távolítani a templomból. Ne távolítsátok el őket, mert az ő sírásuk a legjobb prédikáció!”.


Forrás: Vatikáni Rádió

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés