Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap
Rómában tartották a IV. Európai Ifjúságpasztorációs Kongresszust

Image

A IV. Európai Ifjúságpasztorációs Konferenciát december 11–13. között Rómában rendezték meg. A találkozó résztvevőinek a Szentatya üzenetet küldött, amely a megbeszélés vezérfonalául szolgált. A kongresszusról Kámán Veronika, az MKPK Ifjúsági Bizottsága munkatársa tájékoztatta szerkesztőségünket.

Mintegy harminc országból érkeztek Rómába az ifjúságpasztorációval megbízott felelősök – püspökök, irodavezetők, munkatársak, szerzetesközösségek és lelkiségi mozgalmak képviselői –, hogy részt vegyenek az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa (CCEE) és a Világiak Pápai Tanácsa által szervezett IV. Európai Ifjúságpasztorációs Kongresszuson.


A mintegy száz fő részvételével lezajlott konferencián részt vett Palánki Ferenc egri segédpüspök, az MKPK Ifjúsági Bizottsága elnöke, Gábor Miklós, a bizottság irodaigazgatója, Kámán Veronika, az iroda munkatársa és Serfőző Levente, a Szeged-Csanádi Egyházmegye ifjúsági referense.


A december 11. és 13. között tartott konferencia célja az is volt, hogy a különböző országok képviselői közösen tekintsenek rá az európai ifjúság  helyzetére (szociológiai, teológiai, pedagógiai, pasztorális értelemben egyaránt), s hogy – amint erre Ferenc pápa a résztvevők számára küldött levelében is felhívta a figyelmet – a tapasztalatcserén keresztül elősegítse a kontinens ifjúságpasztorációs felelősei közötti hálózatok, barátságok kiépülését, ezáltal tágabb perspektívát adjon mind a nemzeti, mind a határokon átívelő munkának.


 Image


A konferencián olyan előadók osztották meg tapasztalataikat az ifjúsági lelkipásztorkodással kapcsolatban, mint Valérie Becquet szociológus, a Cergy-Pontoise-i Egyetem kutatója, tanára, Fabio Attard szalézi szerzetes, a szaléziak ifjúságpasztorációs tanácsosa és Franco Nembrini, az olasz Katolikus Iskolák Nemzeti Tanácsának és az Olasz Püspöki Konferencia iskolai pasztorációs tanácsának egykori munkatársa.


Ahogy Stanisław Ryłko bíboros, a Világiak Pápai Tanácsa elnöke a konferencia zárásakor elmondta: az ifjúságpasztoráció célja nem az, hogy közvetlen válaszokat adjon, hanem az, hogy mélyről jövő, igazi kérdéseket vessen fel a fiatalok számára. Az e területen dolgozók feladata az, hogy azzal a szeretettel tekintsenek a rájuk bízottakra, ahogy Jézus tekintett a gazdag ifjúra. A konferencia során a résztvevők gyakran tértek vissza a Ferenc pápa által idézett képre: az emmauszi tanítványok mellé szegődő Jézusra, aki másik irányba indult, csak hogy elkísérje a csüggedt tanítványokat az úton, meghallgassa őket, türelmesen kivárva, míg felismerik Őt a kenyértörésben. Ez a személyes, az egyén szabadságát tiszteletben tartó kísérés az ifjúságpasztoráció elsődleges feladatai közé tartozik: ez a szerető odafigyelés teszi képessé a fiatalokat arra, hogy az evangelizáció főszereplőivé váljanak kortársaik körében.


A konferencia résztvevőinek Ferenc pápa Evangelii gaudium című apostoli buzdítása szolgált iránymutatásként, mint – ahogy Ryłko bíboros fogalmazott – igazi vademecum a pasztorális területen dolgozók számára. A dokumentum által középpontba állított pasztorális megtérés, identitásunk újragondolása minden ifjúsági lelkipásztorkodással foglalkozó munkatárs hivatása.


A konferencia előadásainak írott anyaga elérhető a Világiak Pápai Tanácsa és a CCEE honlapján.


Fotó: Világiak Pápai Tanácsa

Forrás:Magyar Kurír

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés