Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap
Az a fontos, amit mondok, és nem az, amit az újságok szerint gondolok

Image

 A La Nacion, A Nemzet című argentin napilapot olvasta rendszeresen Jorge Maria Bergoglio érsek és pápává választása után, mint ismeretes, személyes telefonbeszélgetés formájában mondta le kedvenc újságját. A La Nacion azonban most is büszkén emlékezik egykori hűséges és közben pápává lett olvasójára, innen is érthető, hogy Ferenc pápa a napokban interjút adott a lapnak, válaszolva Elisabette Piqué újságíró kérdéseire, természetesen spanyol nyelven.


A sokféle témát érintő terjedelmes írás mindenekelőtt a szinódusról „faggatja” Ferenc pápát. „A szinódus nem egyfajta parlament, hanem a Szentlélek előtti nyitott tér. „Leegyszerűsítő” dolog azt mondani, hogy a szinódusi atyák egymással ellentétes két táborra oszlottak. Fontos volt, hogy nyíltan beszéljünk, hogy alázattal hallgassuk egymást. A család napjainkban nagy válságban van, sokak számára a házasság csak egy „társadalmi esemény” és pontosan emiatt jogos megkérdezni, ahogy azt XVI. Benedek pápa is tette, hány házasságot kötöttek meg valóban hittel, és milyen volt a hite a házasulandóknak, mennyire volt tudatos ez a hit, ami természetesen fontos a házasság érvényessége vagy éppen érvénytelensége tekintetében”.

A „homoszexuálisok kapcsolatai” kérdéskörben a pápa leszögezte: „A szinóduson senki sem beszélt „a homoszexuálisok házasságáról, csak a családról, ahol a fiú vagy a lány homoszexuális”. „Arról beszéltünk, miként lehet ezeknek a családoknak segíteni az idáig többnyire ismeretlen nehézségeikben. Tehát beszéltünk a családról, a homoszexuális személyekről a családtagjaikkal való kapcsolataik összefüggésében, mint olyan valóságról, mellyel a gyóntatószékek világában találkozunk”.

A szinódusi megbeszélések utáni relatio-t ért ellenvetések kapcsán a pápa megjegyzi, hogy „az csak egy „első vázlat”, „ideiglenes jelentés”. Ami a szinóduson fontos, az a záródokumentum, a záró üzenet és a pápa beszéde. Ne féljünk továbbmenni, a Szentlélek vezetésével!”. „A záróbeszédemben kijelentettem, hogy nem érintettük az egyháznak a házasságról szóló tanítását egyetlen ponton sem.

Az elváltak és újraházasodottak esetében nagyon sok lelkipásztori kérdés merült fel. Ezekre nem az a megoldás, hogy a szentáldozáshoz engedjük őket. Ez így nem megoldás. De megoldás az integrációjuk! Jóllehet nincsenek „kiközösítve”, ám a valóságban nem lehetnek keresztszülők, a szentmisén nem olvashatnak fel, nem áldozhatnak, nem taníthatnak katekizmust, tehát úgy tűnik, hogy „gyakorlatilag” ki vannak közösítve. Éppen ezért egy kicsit jobban ki kell nyitni az ajtót… Sokan közülük rossz példát mutatnak, de amikor egy „közéletileg romlott” embernek megengedik, hogy keresztszülő legyen, ezt azért fogadják el, mert „templomban esküdött”.

Szükség van tehát arra – nyilatkozik a pápa az argentin La Nacion napilap vasárnapi számának – hogy változtassunk egy kicsit ezen a dolgon, az értékek rendjén. Akik zűrzavarról beszélnek, azoknak jelzem, hogy én folyamatosan tanítok, beszédeket, homíliákat tartok, ez a Tanítóhivatal! Az a fontos, amit mondok, és nem az, amit az újságok szerint gondolok.”

A Kúria reformja Ferenc pápa szerint „egy lassú folyamat, aminek nem lesz vége 2015-tel. Az egyik most tárgyalt reformjavaslat témája három pápai tanács: a Világiak, a Család, valamint az Igazságosság és Béke dikasztériumainak az összevonása”. A reformok közül leginkább a spirituális reform, a szívek reformja a pápa szívügye, ezért most Karácsonyra beszédet készít a Kúria tagjainak és egy másikat a Vatikán dolgozói és családtagjaik számára, akikkel a VI. Pál teremben találkozik. Ferenc pápa a riportban kifejtette: „nem aggódik a Római Kúria reformját érintő „eltérő nézetek” miatt. A bíborosok ezt a kérdést eldöntötték már a konklávé előtt tartott kongregációs gyűléseken. A IOR, a Vatikán pénzintézete nagyon jól működik és a gazdasági reform is jó úton halad előre”.

Ferenc pápa beszélt az újságnak saját pápaságáról is. „Amikor a konklávén megválasztottan, akkor azt mondták: Jorge, ne változz meg, továbbra is légy önmagad, mint eddig, mert a te korodban változni nevetséges dolog”. Az egészségi állapotáról szólva megjegyezte: „Érzem a korommal járó gyengülést, de Isten kezében vagyok és még tudom tartani ezt a többé-kevésbé jó munkaritmust”. Tréfásan hozzátette: „Isten velem van, és kaptam tőle egy jó adag „meggondolatlanságot”.

Következő apostoli útjairól szólva kijelentette, hogy 2016-ban talán elmegy Argentínába, miközben 2015-ben tervbe van véve egy dél-amerikai út, mely három országot érint és egy másik út Afrikába. Minthogy szülőhazájában, Argentínában politikai választások lesznek, ezért nem fogad senki politikai vezetőt onnan, nehogy beavatkozzon ezzel az ország életébe. Megállapította továbbá, hogy „a politikai rendszerrel és az alkotmánnyal való szakítás Argentína számára nagy tévedés lenne”.

A Svájci Gárda parancsnoka körül támadt ügyben megerősítette, hogy „továbbra is nagy tisztelettel adózik a parancsnok személyének, aki jó katolikus, egy kiváló családdal, de egészséges és rendes megújulást akar a Svájci Gárdában. A parancsnok mandátuma egy ideje lejárt és most meg van hosszabbítva „donec aliter provideatur” vagyis amíg másképpen nem döntenek róla” – olvashatjuk a La Nacion argentin napilap interjúját Ferenc pápával.

forrás: Vatikáni Rádió
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés