Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap
Megkezdődött a megszentelt élet éve

Image

 A szerzetesi hivatás tanúságtétel Isten szeretetéről és feltétlen uralmáról életünk és az egész világmindenség felett – mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a vasárnap Budapesten tartott szentmisén.

A megszentelt élet évének magyarországi megnyitóján Erdő Péter kiemelte, hogy a keresztény szerzetesség különösen szoros kapcsolatot jelent a történeti Jézus Krisztussal, aki Isten iránti engedelmességből adta életét, aki szegénységben és - minden hiteles történelmi forrás tanúsága szerint – tisztaságban élt.


Ezért a keresztény tisztaság eszménye nem pusztán valamilyen aszketikus elmélet – hangsúlyozta a bíboros –, hanem magának Jézus Krisztusnak a követése. A Krisztus iránti szeretet pedig az egész világ iránt érzett szeretetet és felelősséget jelent.


Erdő Péter kitért arra is, hogy a volt szocialista országokban, köztük Magyarországon az egyház sok évtizeden át élt üldöztetésben, és ezt megszenvedték a szerzetesközösségek is. Nem csoda – mutatott rá –, hogy csak minden harmadik magyar szerzetes élte meg a rendszerváltozást, a szerzetesközösségek engedélyezését.


Azóta a szerzetesek száma tovább csökkent, méghozzá gyors ütemben – mondta a bíboros, hozzátéve, ugyanakkor vannak biztató jelek is, például az új szerzetesközösségek megjelenése Magyarországon, valamint hogy egyik-másik régi közösségben is feltűntek a megújulás, a fiatalodás jelei.


Erdő Péter felidézte Ferenc pápa útmutatását, aki minden hívőt, de a papokat, szerzeteseket különösen is arra kérte, hogy „menjenek a perifériákra”.


 Legyen szó akár az ország hátrányos helyzetű vidékeiről, akár Budapest perifériáiról, valódi szükség van a szerzetesek jelenlétére – hangsúlyozta a bíboros.


Prédikációjában Erdő Péter beszélt arról is, hogy ezen a vasárnapon kezdődik advent, a Krisztusra várakozás ideje. „Krisztusban Isten irgalmassága jött el hozzánk” – mondta.


A bíboros úgy fogalmazott: „Isten örök szeretete, ha belép az időbe, ha belép a mi földi világunkba, szükségképpen mint irgalom nyilatkozik meg. Irgalom, vagyis megbocsátó, segítő szeretet, amely különösen a betegek, a megfáradtak, a tehetetlenek, a kicsik, az elnyomottak és főleg a bűnösök iránt fogékony.”


Karácsony Isten irgalmának az ünnepe. „Erre készülve rá kell ébrednünk: szükségünk van az irgalomra” – hangsúlyozta Erdő Péter.


A budapesti Szent István-bazilikában tartott szentmisét Erdő Péter az Igazságosság és Béke Pápai Tanácsának elnökével, Peter Turkson bíborossal együtt mutatta be. A szertartáson részt vettek a Magyarországon működő szerzetesközösségek és apostoli társaságok vezetői, képviselői.


Forrás: Bonum Tv

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés