Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap
Ferenc pápa szavai az Olasz Nemzeti Missziós Találkozón

 Image

 Szombaton reggel kilenc órakor Ferenc pápa a VI. Pál teremben fogadta a Róma közeli Sacrofano-ban a napokban tartott Olasz Nemzeti Missziós Találkozó résztvevőinek közel 800 fős közösségét.

A pápa hozzájuk intézett beszédében emlékezette őket a „Menj Ninivébe, a nagyvárosba!” című témájukra, Jónás próféta küldetésére, aki végül is elviszi Ninivébe az Isten irgalmát és a város megtér. Isten irgalma megváltoztatja az egyes emberek, sőt népek történetét”.


A pápa rögtönözve felidézte „János és András apostol meghívását, akik az Úrral való személyes találkozásuk után lelkesedéssel eltelve viszik el ’első misszionáriusként’ a hírt testvéreiknek és barátaiknak: Megtaláltuk a Messiást!” Az egyháznak ma is a kijáratban kell állnia, hogy elvigye az örömhírt, kivétel nélkül mindenkinek. Tegye ezt erőszak nélkül, hallgassa meg a szegények és a távoliak kiáltását, találkozzon velük és hirdesse nekik az evangéliumot”.


„Az olasz katolikus egyház, főként az olasz egyház – nyomatékosította a pápa – ezen a téren nagyon sokat tett… Naponta találkozom a Szent Márta ház kápolnájában egy-egy személlyel, akik mesélik: ’Évek óta Amazóniában dolgozom…’, ’Sok éve Afrikában élek…’, számos pap, szerzetes és világi hívő. De ti is ebből a vérből vagytok, nemde? Őrizzétek is meg és adjátok tovább az újabb nemzedékeknek!” Ferenc pápa felidézte „egy idős, betegeskedő pappal való tanácskozását, aki felszentelése óta, 60 éve Amazóniában szolgál”. Egy brazil püspök pedig azt mesélte neki, „hogy Amazónia egyházmegyéinek hivatalos látogatása során gyakran keresi fel a temetőket, ahol számtalan misszionárius sírját látja”. A pápa ezt hallva arra gondolt: „Ezeket már most szentté lehetne avatni!”


„A misszió az egész egyház feladata – hangsúlyozta a pápa – minden keresztényé, nemcsak a felnőtteké. Ez a küldetés a gyermekeké is, akiknek a kis gesztusai nevelnek bennünket a misszióra. A keresztény hivatásunk azt kéri tőlünk, hordozzuk ezt a missziós lelkületet, azért hogy megvalósuljon az egész egyház missziós megtérése. Az olasz egyház számos fidei donum, azaz missziós papot, szerzetest és világi hívőt adott a világnak, akik életüket az egyház építésére ajánlották fel a távoli földrészeken. Arra buzdítalak benneteket, hogy ne hagyjátok elrabolni tőletek a reménységet és az álmot, hogy megváltoztassátok a világot az evangélium kovászával. Kezdjétek ezt az emberi és egzisztenciális perifériákból kiindulva.


A kilépés azt jelenti, legyőzitek a kísértést, hogy csak magatok közt beszéljetek, elfeledve a távoli sokaságot, akik az irgalom, a vigasztalás és a reménység szavait várják tőletek. Tegyétek ezt úgy, mint Jézus, aki maga is a periférián élt, távol a római birodalom hatalmi centrumától és távol Jeruzsálemtől. Szava mégis egy történelmi fordulat, egy spirituális forradalom kezdetét hozta, annak örömét, hogy az Úr meghalt értünk és feltámadt. Ez az a kincs, amit szeretnénk megosztani a világgal! – fejezte be Ferenc pápa az Olasz Nemzeti Missziós Találkozó résztvevőihez intézett beszédét.

Forrás: Bonum TV honlapja

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés