Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap
Ferenc pápa FAO Táplálkozási Világkonferencia Róma
Image

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete római székhelyén most második alkalommal rendeztek két napos tanácskozást a mai kor egyik legsúlyosabb jelenségéről, a krónikus éhínségről, amely közel 850 millió embert érint. Amíg a túltápláltak száma 162 millió, addig évente 7 millió 5 év alatti gyermek hal meg szegénység és éhezés következtében.

 Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete római székhelyén most második alkalommal rendeztek két napos tanácskozást a mai kor egyik legsúlyosabb jelenségéről, a krónikus éhínségről, amely közel 850 millió embert érint. Amíg a túltápláltak száma 162 millió, addig évente 7 millió 5 év alatti gyermek hal meg szegénység és éhezés következtében.


A két napos találkozón a program szerint jelen van Ban Ki Mun ENSZ főtitkár, az olasz köztársasági elnök, számos állam- és kormányfő. A pápa spanyolul szólt a résztvevőkhöz, de beszéde hozzáférhető volt a többi világnyelven is. Amikor a Szentatya belépett a tanácskozás színhelyére kitörő tapssal köszöntötték és a küldöttek valamennyien felálltak tiszteletére.


Ferenc pápa beszédében mindjárt emlékeztetett arra, hogy az egyház nagy figyelmet szentel az emberek lelki és anyagi jólétének és főként azoknak, akik a peremre szorultak, sürgetve, hogy garantálják számukra a biztonságot és az emberi méltóságot.


„Az éhezők méltóságot kérnek tőlünk, nem pedig alamizsnát” – hangzott a pápa figyelmeztetése. „A táplálkozáshoz való jogot akkor garantáljuk, ha aggódunk az éhezés és az alultápláltság miatt szenvedő emberekért és annak következményeiért. Az éhínség ellen folytatott küzdelem akadálya a piacgazdaságnak és a haszonhúzásnak juttatott elsőbbség, amely úgy tekinti az élelmet, mint bármilyen más árút, amely tehát akár pénzügyi spekuláció tárgya is lehet. Miközben új jogokat emlegetnek, az éhes ember ott van az utca sarkán, azt kéri, hogy legyenek állampolgári jogai, hogy vegyék számba helyzetét és, hogy egészséges alapélelmet kapjon. Méltóságot kér tőlünk, nem pedig könyöradományt.”


Ma sok szó esik a jogokról, miközben gyakran megfeledkeznek a kötelességekről. Túl kevéssé aggaszt bennünket az éhező emberek szenvedése. Ma az egyes államok sorsa szorosan egymásba fonódik, mintha egyetlen családhoz tartoznánk. Azonban olyan korban élünk, amelyben a nemzetek közötti kapcsolatokat megrontja a kölcsönös bizalmatlanság, mely gyakran háborús és gazdasági agresszióhoz vezet, aláássa a testvérek közötti barátságot és visszautasítja vagy elhajítja azt, aki már úgyis kitaszított. Jól tudják ezt azok, akiknél hiányzik a mindennapi kenyér és a tisztességes munka. Ez a világ mai arculata, amelyben kisebb hatalmi csoportok uralkodnak – állapította meg szomorúan a pápa.


Ám az emberek és egész népek követelik a törvény szerinti igazságosságot és jogos elosztást. A nemzetközi szervezeteknek ezért oda kellene figyelniük az egyszerű emberek gyakran felmerülő elvárásaira, arra, hogy tartsák tiszteletben az emberi személy és főként az éhes emberek alapvető jogait.


Szükség van szabályokra és műszaki megoldásokra a mezőgazdasági termelés és az élelemhez való hozzájutás terén, továbbá a klímaváltozás és a mezőgazdasági kereskedelem kérdésében. De első helyen a személy álljon és főként azok, akiknek nincs meg a mindennapi betevő falatjuk és már nem törődnek az élettel, a családi és társadalmi kapcsolatokkal, hanem egyedül a fennmaradásért viaskodnak.


A pápa itt Szent II. János Pál 1992. december 5-én az első táplálkozási konferencia alkalmával elhangzott szavaira emlékeztetett. II. János Pál figyelmeztette a nemzetközi közösséget a bőség paradoxonára. Élelem van mindenki számára, de nem mindenki kap enni eleget, miközben szemünk előtt zajlik le a pocsékolás, a túlzott fogyasztás, az élelmiszer más célokra történő felhasználása. Sajnos ez a paradoxon ma is fennáll – állapította meg a pápa, hozzátéve, hogy felül kell kerekedni ezen a kihíváson és az egyre növekvő önzés és megosztottság helyett szolidaritást kell vállalnunk a gyöngékkel. A szolidaritás hiánya ugyanis kihat mindenkire.


Az embereknek rá kell ébredniük arra, hogy felelősek a teremtésért. Ahelyett, hogy egymás ellen harcolnak, valamint megkárosítják és elszegényítik a földgolyót, kölcsönösen tiszteljék egymást. A személyek és népek közösségeként felfogott államok pedig tevékenykedjenek közös akarattal és segítsék kölcsönösen egymást a nemzetközi jog alapelvei és szabályai szerint. Ennek kimeríthetetlen forrása az emberi szívekbe bevésett természeti törvény, amely mindenki által érhető nyelven beszél: a szeretet, az igazságosság és a béke nyelvén, melyek elválaszthatatlanok egymástól. Ezeket az értékeket kell ápolni a párbeszéd és egymás meghallgatása jegyében. Ebben a szellemben megvalósítható az emberi család táplálása. Minden nő, férfi, gyermek és idős személy számíthasson ezekre a garanciákra. A katolikus egyház felajánlja segítségét főként azáltal, hogy állandó figyelmet fordít a szegények helyzetére.


Ha hiszünk az emberi család egységének alapelvében, nem fogadhatjuk el azt, hogy az élelemhez való hozzáférést megakadályozzák politikai vagy gazdasági pressziók. „Itt gondolok bolygónkra – mondta a pápa –, mely nővérünk és anyánk. Ha megszabadulunk a politikai és gazdasági nyomásoktól, akkor gondját tudjuk viselni földünknek és megakadályozzuk, hogy elpusztítsa önmagát.” A pápa itt egy bölcs idős ember szavaira hivatkozott: „Isten mindig megbocsájtja a sérelmeket, az emberek néha bocsátanak meg, de a föld soha nem bocsát meg.” Viseljük ezért tehát gondját föld nővérünknek és anyánknak, nehogy pusztítással adjon választ. „E gondolatokat megosztva önökkel – mondta végül a pápa – kérem az irgalmas Mindenható Istent, hogy áldja meg mindazokat, akik a szenvedő embereket felelősen szolgálják. Kérem ugyanakkor a nemzetközi közösséget, hogy hallgassa meg a mostani tanácskozás felhívását: adjunk enni az éhezőknek és mentsük meg földgolyónk életét.”

Forrás: Bonum Tv

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés