Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap
Ferenc pápa kedd reggeli homíliája
 Image

"Ne váljunk langyos, kényelmes, vagy csak látszólagos keresztényekké."


A megtérés – kegyelem, azt jelenti, hogy Isten meglátogatott bennünket. Ferenc pápa november 18-án reggel, a Szent Márta házban bemutatott szentmisén a napi liturgikus olvasmányokhoz, a Jelenések könyvéből vett szakaszhoz (3,1-6.14-22), valamint a Jézus és Zakeus közötti találkozáshoz fűzte elmélkedését (Lk 19,1-10).

 

Az első olvasmányban az Úr azt kéri a laodíceai keresztényektől, hogy térjenek meg, mert „langyosak” lettek. A „kényelmesség lelkisége” szerint élnek. Azt gondolják: teszem, amit tudok, de békében élek és senki ne zavarjon meg engem furcsa dolgokkal. Aki így él, azt gondolja: „nincs szükségem semmire: vasárnap misére járok, néha imádkozom, jól érzem magam, kegyelmi állapotban vagyok, gazdag vagyok”. Ez a lelki állapot a bűn állapota: a spirituális kényelmesség a bűn állapota. Az Úr az ilyen embert nem kíméli meg szavaival, és ezt mondja: „Mivel langyos vagy, és sem hideg, sem meleg, kezdlek téged kivetni a számból”. Ugyanakkor azt tanácsolja neki, hogy „öltözzön fel”, mivel a kényelmes keresztények mezítelenek.


A második hívás a látszólagos keresztényeknek szól. Ezek azt hiszik, hogy élnek, pedig halottak. Az Úr azt kéri tőlük, hogy legyenek éberek. A külsőség ezeknek a keresztényeknek a halotti leple: már holtak – mondta homíliájában Ferenc pápa. Az Úr megtérésre hívja őket.


A pápa ezután javasolta, tegyük fel magunknak a kérdést: „Én egy vagyok a látszat-keresztények közül? Van lelki életem? Meghallom, meghallgatom a Szentlélek hangját, előre haladok…? Látszólag minden rendben van, semmiért sem tehetek szemrehányást magamnak: van rendes családom, az emberek nem mondanak rólam rosszat, megvan mindenem, egyházi esküvőt kötöttem, Isten kegyelmében élek, nyugodt vagyok”.


Ezek mind külsőségek – hangsúlyozta a pápa. A látszat-keresztények halottak. Ehelyett keresni kell valamit, ami él bennünk, az emlékezettel és az ébrenléttel újítsuk meg lelki életünket, hogy előre haladhassunk. Térjünk meg: a látszatból térjünk meg a valóságnak. A tespedtségből térjünk meg a buzgóságnak.


A megtérésre szóló harmadik hívás Zakeusnak szól, aki „a vámosok feje volt és gazdag”. Korrupt volt; az idegeneknek, a rómaiaknak dolgozott, elárulta hazáját.

Egy volt a sok vezető közül, akiket jól ismerünk: korruptak – mondta a pápa. Ezek, ahelyett, hogy szolgálnák, inkább kizsákmányolják a népet a saját hasznukra. Vannak ilyenek a világon. Zakeus nem volt langyos, nem volt halott: a rothadás állapotában volt. De érzett belül valamit: ’lássuk ezt a gyógyítót, ezt a prófétát, akiről olyan sok jót mondanak, szeretném látni kíváncsiságból’. A Szentlélek ravasz, nemde? – tette fel a kérdést Ferenc pápa.


Elhintette a kíváncsiság magvát és Zakeus, hogy láthassa Jézust, kissé nevetségessé teszi magát. Képzeljetek el egy fontos és korrupt vezetőt – Zakeus a vámosok feje volt, – aki felmászik egy fára, hogy megnézzen egy felvonulást. Gondoljátok el, mennyire nevetséges.

Zakeus nem szégyellte magát. Látni akarta Jézust és bensejében a Szentlélek működött. Azután pedig Isten Szava belépett szívébe és vele együtt az öröm is. A kényelmes és a látszat keresztények elfelejtették, hogy mi is az öröm: ez a korrupt személy azonban azonnal megérezte az üdvösséget, szíve megváltozott, megtért. Megígérte, hogy négyszeresen megfizeti azt, amit másoktól ellopott.


Amikor a megtérés eljut egészen a zsebünkig, akkor biztos, hogy valódi megtérésről van szó – fejtette ki Ferenc pápa. A szív keresztényei vagyunk? Igen, mindnyájan. A lélek keresztényei vagyunk? Mindnyájan. De a zseb keresztényei csak kevesen vannak. Zakeusnál a megtérés azonnal bekövetkezett. A többiek azonban nem akartak megtérni: „Akik ezt látták, mindannyian zúgolódva mondták: Bűnös embernél száll meg!”. Szemükben Jézus bepiszkolta magát, elveszítette tisztaságát. Meg kell tisztulnia, mert bűnös ember házába lépett be – gondolták.


Ferenc pápa végül összefoglalta homíliája lényegét: Jézus háromszoros meghívása a megtérésre: a langyosakhoz, a kényelmesekhez és a látszat- keresztényekhez, azokhoz, akik azt hiszik, hogy gazdagok, közben szegények, nincs semmijük sem, halottak. Isten Szava képes mindent megváltoztatni, de nem mindig vagyunk elég bátrak ahhoz, hogy higgyünk Isten Szavában, amely meggyógyítja bensőnket. Az egyház a liturgikus év utolsó heteiben azt kéri, hogy nagyon komolyan gondolkozzunk el megtérésünkről, hogy előrehaladhassunk keresztény életünkben, hogy új, megtért életet kezdhessünk el – fejezte be kedd reggeli homíliáját Ferenc pápa.


Forrás: Vatikáni Rádió

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés