Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap
Ferenc Pápa szavai a talentumokról
 
Image
 

Ferenc pápa november 16-án, vasárnap délben, a Szent Péter teret megtöltő zarándokok ezreihez intézett szavaiban felidézte a napi liturgiát, utalva az evangéliumi „talentumokra”.

Az evangéliumi példabeszéd talentumai nem egyéni tulajdonságok, hanem az az örökség, amelyet az Úr ránk bízott: Szava, az Eucharisztia, a mennyei Atyába vetett hit, az, hogy megbocsájtja bűneinket. Ezek az Úr legértékesebb javai, amelyeket gyümölcsöztetnünk kell. A haszontalan, lusta szolga által ásott gödör a kockázattól való félelmet jelképezi, amely megakadályozza a szeretet kreativitásának és termékenységének kibontakozását.

Jézus nem azt kéri tőlünk, hogy kegyelmét páncélszekrényben őrizzük, hanem azt akarja, hogy azt mások javára használjuk fel. Mindaz, amit kaptunk, arra szolgál, hogy továbbadjuk másoknak, hogy ezáltal növekedjen a jó. Olyan, mintha ezt mondaná: „Íme, itt van az irgalmasságom, gyöngédségem, bocsánatom: fogadd el és használd minél szélesebb körben”.


És mi mit tettünk a javakkal? Kit „fertőztünk” meg hitünkkel? Hány személyt bátorítottunk reménységünkkel? Mennyi szeretetet osztottunk meg testvérünkkel? Olyan kérdések ezek, amelyek jót tesznek nekünk. Bármilyen környezet, még a legtávolabbi és leghozzáférhetetlenebb környezet is olyan hellyé váhat, ahol gyümölcsöztethetjük talentumainkat – mondta Ferenc pápa. Nincsenek tehát olyan helyzetek vagy helyek, amelyek eleve el vannak zárva a keresztény jelenlét és tanúságtétel elől.


Ez a példabeszéd arra ösztönöz bennünket, hogy ne rejtsük el Krisztusba vetett hitünket, Krisztushoz való tartozásunkat, ne temessük el az evangélium szavát, hanem valósítsuk meg azt életünkben, kapcsolatainkban, a konkrét helyzetekben, mint erőt, amely megtisztít és megújít.


Ez vonatkozik a megbocsátásra is, amelyet az Úr különösen a kiengesztelődés szentségében ad nekünk.


„Ne zárjuk be magunkba az Úr bocsánatát, hanem hagyjuk, hogy kiárassza erejét, hogy ledöntse azokat a falakat, amelyeket önzésünk emelt fel, hogy mi tegyük meg az első lépést a vitás kapcsolatokban, mi kezdjünk párbeszédet ott, ahol megszűnt a kommunikáció”.


Az Úr nem mindenkinek adja ugyanazt és ugyanúgy. Személyesen ismer bennünket, és ránk bízza azt, amire szükségünk van; de mindenkibe ugyanazt a végtelen bizalmat helyezi. Isten bízik bennünk. Isten reménykedik bennünk. Ez mindenki számára egyforma. Ne okozzunk csalódást az Úrnak! Ne hagyjuk magunkat félrevezetni a félelem által, hanem viszonozzuk bizalommal az Úr bizalmát!


Szűz Mária testesíti meg a legszebben és a legteljesebben ezt a magatartást. Megkapta és befogadta a legmagasztosabb ajándékot, magát Jézust, és nagylelkű szívvel felkínálta Őt az emberiségnek. Kérjük Máriát: segítsen, hogy „jó és hűséges” szolgák lehessünk, hogy részt vehessünk Urunk örömében.


A pápa végül arra buzdította a híveket, hogy olvassák el újból Máté evangéliumának ezt a szakaszát (25,14-30), elmélkedjenek el a talentumok példabeszédéről, egyfajta lelkiismeretvizsgálatként: Isten javait maguknak tartjuk-e meg, vagy felhasználjuk azokat mások javára?


Forrás: Vatikáni Rádió honlapja

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés