Pápai Missziós muvek
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE – MISSZIÓS GYERMEKEK TÁRSASÁGA
PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA

"Kis imával és kis áldozattal – gyermekek segítenek a gyermekeknek"
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Hitterjesztés Műve
Szt. Péter Apostol Műve
Szent Gyermekség Műve
Missziós Unió
Öt évesek lettünk

Image

2014-ben ünnepli öt éves fennállását a magyarországi Szent Gyermekség Műve (SZGYM) - a Missziós Gyermekek Társasága. A 60 év kényszerű szünet után 2009-ben újraindított gyermekmissziós mozgalom a Pápai Missziós Művek, a Vatikán közvetlen fennhatósága alatt működő missziós szervezeteinek egyik ágazata, amely tavaly ünnepelte 170 éves jubileumát Rómában.
A Szent Gyermekség Műve a 6-14 éves korú gyermekek missziós szervezete, amelynek célja, hogy szakszerű és világos pedagógiával fejlessze, segítse és támogassa a jótékonyság és keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat. Segíti a tanárokat, nevelőket és hitoktatókat abban, hogy felébresszék és fokozatosan fejlesszék a gyermekek és a tizenévesek nyitottságát gyermektársaikkal - különösen a szükséget szenvedőkkel - való lelki közösségvállalására és anyagi javaik megosztására. A missziós nevelésnek köszönhetően a gyerekek az önközpontúságtól eljutnak a mások iránti nyitottságig.

A magyarországi missziós gyermekek tevékenysége a hazánkban, a Kárpát medencében és a nagyvilágban élők lelki és anyagi támogatására irányul.

Forbin Janson püspök álma Magyarországon annyi év hányattatása után ismét virágba borult.

2009-ben Rómában XVI. Benedek pápa áldásával indult újra 5 csoport, 34 kisgyermekkel. A Rómában történt újjáalakulást követően és az akkor Szentatya, XVI. Benedek áldásával megerősödve már 2009-ben új csoportok alakultak. A lendület az évek során tovább folytatódott. Mára országszerte több mint 20 csoport közel 900 fővel működik. Az alapító,

Hazánkban, ahol a gyermekmisszió nemcsak azt jelenti, hogy a magyar kisgyermekek a távol élő gyermektársaik javára tevékenykednek, de a kezdetekben bizony a missziót itthon, közöttük, a gyermekek és családok, a plébániák és a katolikus iskolák körében kellett megkezdenünk.

„A gyerekekhez a felnőtteken keresztül vezet az út” – mondtuk a kezdetekben, de hamarosan megtapasztaltuk, hogy ez visszafelé ugyanígy érvényes. A sok lelkes hitoktató, pedagógus önkéntes csoportkísérő áldozatos missziós nevelési munkája nyomán a gyermekek missziója a saját környezetükben élők felé is el kezdett „működni”. Nem egy családról tudunk, ahol a szülők egyházilag rendezték kapcsolatukat, és ugyancsak sok felnőtt keresztelés gyümölcsét is hozta a gyermekmisszió.

A tettekre váltott hit

A Szent Gyermekség Műve missziós csoportjai nem kampányszerűen működnek, hanem gondosan felépített tematika szerint. A csoportok havonként rendszeresen találkoznak, és ezeken az alkalmakon különféle missziós témákat dolgoznak fel. A missziós nevelés elsődleges célja, hogy konkrét feladatokon keresztül ismerjék fel és adják tovább Isten szeretetét. Egy kisgyermek kétféleképpen tud „cselekedni”. Imával és kisebb dolgokról való lemondással.

A missziós csoportba való beiktatás alkalmával minden kisgyermek ígéretet tesz arra, hogy naponta egy-egy imát mond az éhezőkért, árvákért és betegekért, és havonta lemond valami számára kedves dologról, aminek az árát összegyűjtve azokon a távol élő gyermektársait segíti, akiket közvetlenül nem is ismer. Így kapcsolódnak be a magyar missziós gyermekek a világ 130 országában működő Szent Gyermekség Műve hatalmas hálózatába.

A gyermekek a lelki és anyagi áldozatvállalásaikkal az öt év alatt számos kisebb és nagyobb projektet tudtak támogatni Csángóföldtől Kongóig, Indiától Kárpátaljáig, Gambiától Devecserig.

Közösség-vállalás

A Szent Gyermekség Művében a gyerekek közösségbe kerülnek saját csoporttársaikkal – hiszen a csoportok felépítése vegyes; különböző korú és különböző szociális és kulturális közegből érkező, különböző iskolába járó gyerekeket foglalnak magukba. Az első élmény számukra teljesen természetes: a csoporttársak elfogadása, közös cél felé való fordítása.

A foglalkozások során a gyerekek megismerkednek a tőlük távol élők sorsával, szükségleteivel, és összehasonlítást kapnak a saját életükkel. A hitoktatásban kapott alapokra építve hamar ráébrednek mindannak a valós tartalmára, amit addig a hittanórákon, szentmiséken hallottak: Krisztusban mindannyian testvérek vagyunk és kialakul bennük a közösségtudat a távoli gyerekekkel.

A közösség építés egy harmadik fontos elemét képezik azok az alkalmak, amelyek során az országban működő missziós gyermekcsoportok megtapasztalhatják a közösség erejét. Ilyenek például azok, amikor egy-egy csoport felkerekedik és meglátogat egy másik csoportot, közös programot szerveznek. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egy ilyen találkozót a résztvevő csoportok kölcsönösen ajándékként élik meg.

Nagyobb közös rendezvénynek számítanak az egyházmegyei találkozók (a legutóbbiról magazinunk 12. oldalán külön is beszámolunk), valamint az évente megrendezett Országos Találkozó és Születésnap Máriaremetén, illetve a hagyományos nyári Szent Gyermekség Tábor. Ezeken a rendezvényeken a gyerekek nemcsak egymással találkoznak, de nagyobb tömegben „megmutatkoznak a világ előtt” is.

A világban való megmutatkozás alkalom arra, hogy a nagyobb közösségben, az egyházi és a világi társadalom figyelmét felhívják a cselekvő szeretet különféle lehetőségeire. Így válnak a missziós gyermekek életkoruktól függetlenül valódi misszionáriusokká.

„Mi leszek, ha nagy leszek?”

Öt év egy szervezet életében még nem sok, főleg ha a Szent Gyermekség Műve 170 éves fennállását tekintjük, de az első öt év az újjászületett magyarországi gyermekmisszió életében már eddig is igen sok gyümölcsöt hozott. Istennek legyen hála ezekért, és a gyerekekért.

Azok a gyerekek, akik az újjáalapításkor Rómában ott álltak a Szentatya előtt, bizony már kinőttek a gyermekmisszió korából. Sokuk számára azonban olyan élményeket hoztak a missziós csoportban eltöltött évek, hogy nem akarják „abbahagyni a missziót”. Ugyancsak sokan vannak, akik csak később ismerkedtek meg a missziós gondolattal. Az ő számukra indult – szintén újjáalakulva, a sok évtizeddel korábban működött szervezet, az Ifjúsági Missziós Társulat. Az IMT a csatlakozott fiatalok lelki nevelését, missziós elkötelezettségét erősíti és segíti őket hivatáskeresésükben. Az Ifjúsági Missziós Társulatról és a Szent Péter Apostol Művéről magazinunk 14. és 15. oldalán is olvashatnak kedves olvasóink.

A magyarországi Szent Gyermekség Műve jubileumi központi ünnepségére

2014. október 18-án, szombaton

a budapesti Szent István Bazilikában kerül sor.


Szeretettel hívjuk és várjuk kedves Olvasóinkat, jöjjenek és ünnepeljenek a missziós gyerekekkel!

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés