Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Vatikáni dokumentumok arrow Hírek a Vatikánból arrow Missziós kapcsolódások - XXIII. János pápa és II. János Pál pápa szenttéavatása kapcsán
Missziós kapcsolódások - XXIII. János pápa és II. János Pál pápa szenttéavatása kapcsán

Image

Két különböző évszázad, két különböző ország szülöttei. Mindketten pápaként szolgáltak különböző ideig. Egyikük közel 5, másikuk majdnem 27 éven keresztül. Angelo Giuseppe Roncalli – a későbbi XXIII. - Olaszországban, Bergamo városában született, 1881. november 25-én. Karol Józef Wojtyla – a későbbi II. János Pál pápa – a lengyelországt Wadowicében született 1920. május 18-án.

És mégis, a két 2014. április 27-én szentté avatott pápa között volt egy nagyonis missziós jelegű kapcsolat: mindkettőjüket októberben, a missziók hónapjában választották meg pápának.
XXIII. János pápa

A vatikáni életrajzírók szerint XXIII. János pápa életében az 1921. év fordulópontot jelentett – ekkor kezdte meg szolgálatát a Szentszéknél. Abban az évben az akkori pápa, XV. Benedek Rómába hívta, és a Hitterjesztés Műve központi tanácsának olasz elnökévé nevezte ki őt. Sok olaszországi egyházmegyébe ellátogatott, missziós köröket szervezett amelyektől imákat és támogatást kért – akárcsak egykor Pauline Jaricot, a Társaság alapítója

XXIII. János pápa így emlékezett vissza azokra az időkre egy üzenetében, amelyet Fulton Sheen püspöknek, a PMM akkori amerikai igazgatójának írt 1961-ben: "papságom legkedvesebb emlékei közé tartoznak azok az évek, amikor minden erőmet és energiámat a Hitterjesztés Műve szolgálatában töltöttem."

Egy évvel az üzenet után, 1962-ben hívta össze a második Vatikáni Zsinatot az 1958. október 28-án pápává választott XXIII. János pápa. A zsinati dokumentumok között ott találjuk az Ad Gentes kezdetű, az egyház missziós tevékenységéről szóló dekrétumot. A dokumentum kidolgozói között ott találjuk Sheen püspök mellett Wojtyla püspököt, a mától szentként tisztelt II. János Pál pápát valamint Joseph Ratzinger atyát, a későbbi XVI. Benedek pápát is.

XXIII. János pápa 1963. június 3-án, pünkösd hétfőjén halt meg. II. János Pál pápa 2000. szeptember 3-án avatta boldoggá.

II. János Pál pápa

Vatikáni életrajzában szerepel, hogy titokban készült a papságra, tanulmányait illegalitásban végezte. a hazájában tomboló náci megszállás miatt. Később Krakkó püspökeként részt vett a II. vatikáni zsinat Ad Gentes dekrétum kidolgozásában.

A missziók hónapjában, 1978. október 16-án választották pápává. Pápasága alatt Olaszországon kívül 104 utazást tett a világ 129 országába vitte el az evangélium üzenetét. Pápaként ezeket az utazásait „utazó szószéknek” tekintette –Afrikában felszólalt az éhezés ellen, Hirosimában követelte a fegyverkezési verseny leállítását, Kalkuttában kiállt a szegények iránt nagylelkűség mellett.

Arra bátorította a fiatalokat, hogy legyenek misszionáriusok . "Ne féljetek attól, hogy kilépjetek a kényelmes és rutinszerű életformából és nézzetek szembe azzal a feladattal, hogy megismertessétek Krisztust a modern nagyvárosokban. „Ti vagytok azok, akiknek ki kell mennetek az utakra és meg kell hívnotok mindenkit, akivel csak találkoztok, arra a lakomára, amelyet Isten készített az övéinek” - ez volt az üzenete a fiatalok számára az 1993-ban Denverben tartott Ifjúsági Világtalálkozón, azon az eseményen, amely ekkor indult útjára és azóta is folytatódik.

A katolikus sajtó tekintetében az volt a célja, hogy az az egyház legaktívabb evangelizátora legyen, és a társadalom minden szegletébe elvigye a keresztény értékeket.

Az általa írt legfontosabb dokumentumok egyike – köztük 14 enciklika, 15 apostoli buzdítás, 11. apostoli konstitúció és 45 apostoli levél – a Redemptoris Missio ("Az Üdvözítő missziója") kezdetű enciklika az Egyház minden időkre érvényes missziós megbízatásáról. A dokumentum a II. Vatikáni Zsinat lezárásának és az Ad Gentes dekrétum kiadásának 25., valamint VI. Pál pápa Evangelii nuntiandi (A modern világ evangelizálásáról) szóló apostoli buzdítása 15. évfordulójára jelent meg.

„A hit a továbbadás révén erősödik!” írta II. János Pál pápa a Redemptoris Missioban (#2) valamint: „Egyetlen krisztushívő, az Egyház semmilyen intézménye sem vonthatja ki magát a legfőbb parancs alól: Krisztust kell hirdetnünk minden népnek.”

Ebben az enciklikában megerősítette a Pápai Missziós Művek feladatát is: A hitterjesztésben a Pápai Missziós Művek vezető szerepet tölt be.

„Mivel ezek a művek a római pápa és a püspöki kollégium művei, azért a helyi egyházakban is az említett "jogon első hely illeti őket. Az a feladatuk ugyanis, hogy a katolikusokban gyermekkoruktól kezdve kialakítsák a valóban egyetemes és missziós lelkületet, valamint az, hogy hatékony segítségnyújtásra mozgósítsanak valamennyi misszió javára mindenféle szükséget illetően.” (#84)

II. János Pál pápa 2005  április 2-án, az általa elrendelt ünnep, az Isteni Irgalmasság Vasárnapja vigiliáján halt meg, és most ugyanezen a napon emeltetnek a szentek közé mindketten: ő és XXIII. János.

"Valójában ki a keresztény? Valaki, akit Krisztus kiválasztott magának és aki ezért vágyódik arra, hogy megismertesse és megszerettesse Őt mindenütt, a Föld legvégső határáig”. A hit az, ami ösztönöz bennünket arra, hogy misszionáriusok legyünk.”

Forrás: PMM-USA – One Family in Mission


 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés