Pápai Missziós muvek
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE – MISSZIÓS GYERMEKEK TÁRSASÁGA
PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA

"Kis imával és kis áldozattal – gyermekek segítenek a gyermekeknek"
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Hitterjesztés Műve
Szt. Péter Apostol Műve
Szent Gyermekség Műve
Missziós Unió
Kezdőlap arrow Szent Gyermekség Műve arrow Hírek, írások arrow Senki sem vonhatja ki magát a legfőbb parancs alól: Krisztust kell hirdetnünk minden népnek (RM*)
Senki sem vonhatja ki magát a legfőbb parancs alól: Krisztust kell hirdetnünk minden népnek (RM*)

Image

A váci egyházmegyében működő missziós gyermekcsoportok III. találkozója Fóton 2014. április 5-én.

A találkozón készült fotók IDE kattintva tekinthetők meg.II. János Pál pápa az egyházat egy szép, színes virágokkal teli tarka réthez hasonlította, amelyen a virágok - bár különböző fajtájúak - egymást erősítve, együtt, csodálatos egységben dícsőítik a teremtő és gondviselő Istent.

Ez a színes, összetett valóság mutatkozott meg teljes szépségében április 5-én Fóton, a Váci egyházmegyében működő missziós gyermekcsoportok találkozóján.

Az idén éppen 5 éves jubileumát ünneplő magyarországi Szent Gyermekség Művében több mint 20 missziós gyermekcsoport közel 800 fővel működik országszerte, majd minden egyházmegyében, plébániák és katolikus iskolák szárnyai alatt. Legnépesebb közülük a Váci egyházmegye nyolc csoporttal, közel háromszáz gyermekkel. Az egyházmegye gyermekmissziós koordinátora Keserű Márta.

Az idei találkozóra – amely sorban immár a harmadik – a váci egyházmegyei csoportok: mellett a közeli testvér-egyházmegyékből is jöttek kis missziósok: 10 csoport, több mint háromszáz gyermek érkezett Fótra Hévízgyörkről, Máriabesnyőről, Nagybárkányból, Pásztóról, Patakról, Rádról és Vecsésről, valamint Encsről és Rákosszentmihályról. A gyerekeket elkísérték a családtagok is, így mintegy négyszázan töltötték be a fóti plébánia udvarát és teljes környezetét.

Amilyen színes és vidám volt a gyermekek sokasága, annyira sokrétű és tartalmas volt maga a program is. Megérkezésükkor a csoportok különböző színű pólókat kaptak, így a sokaság valóban egy színes tarka mezőhöz hasonlított.

A program kezdeteként egy rövid színdarabot adtak elő „Missziósok a világ körül” címmel. Ebben a gyerekek a mindennapi életükben felmerülő eseményeket hasonlították össze a nagyvilágban élő gyermekek sorsával. Így sor került arra, hogy mit jelent a modern világban a gyermekek magányossága, mit jelent a család, mit jelent válogatni az ételben, milyen az, ha valahol nincs tiszta, egészséges víz, vagy kórház, és milyen az, ha valaki keresi az Istent, de nincs aki megmutassa a hozzá vezető utat, Krisztust.

Az előadás után a fóti templom bemutatása következett, majd ezt követően az ünnepi szentmisét Kiss-Rigó László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia missziós megbízottja mutatta be. A püspök úr szentbeszédében az evangélium nyomán arról beszélt, hogy a felnőttek okoskodásával szemben Jézus mennyivel fontosabbnak tartja a gyermekeket, akik őszinték, nyíltak, és sokszor tisztábban látnak és éreznek, mint a felnőttek. A szentmise keretében 12 új kis missziós beiktatására is sor került.

A szentmise után ebéd, majd délután csoportos ügyességi játékok következtek, eközben Varga Péter atya, aki a vecsési csoportot kísérte a találkozóra, külön előadást tartott a jelenlévő felnőtteknek. Három órakor a keresztutat Lisieux-i Kis Szent Teréz, a missziók védőszentje gondolataival Dancsák Viktor, a nagybárkányi missziós csoport kísérője vezette. A napot közös ima és áldás zárta.

A misszió szemmel látható, megtapasztalható gyümölcsei

Nagyon sok előkészítő munka, megszámlálhatatlan önkéntes segítő dolgozott azért, hogy a találkozó emlékezetes és tartalmas legyen. Sebők Sándor plébános atya, a vendéglátó fóti egyházközösség nagylelkű önkéntesei, fiatalok és idősek, megszámlálhatatlan órányi munkája, fizikai és anyagi segítsége, nagyok és kicsik, fiatalok és idősek mutatták és élték meg a közösséget a lelki és tevékeny szeretet jegyében. A segítségből és támogatásból között számos fóti vállalkozás is kivette a részét, nagy nagy hála ezért. Ki tudja, vajon ez is maga nem misszió-e. Akik eddig csak keveset hallottak Istenről, talán éppen e megszólítás által tették meg az első lépést az egyház felé.

A jelenlévő papok, köztük az éppen lábadozó Kárpáti Sándor atya, aki a szentmise alatt oly sok felnőttnek és gyermeknek állt rendelkezésére a húsvéti szentgyónás elvégzésére, a már említett Varga Péter atya és természetesen Sebastian atya, a Pápai Missziós Művek igazgatója és a missziók magyarországi legfőbb motorja, mind alázattal de aktív segítőként támogatták a találkozót.

A missziós gyermekek által termett gyümölcsök közül nem hagyhatjuk ki azt a felebarát és a teremtett világ iránti felelősséget, amelyet kortól függetlenül felmutattak. Milyen természetességgel vigyáztak a nagyobb gyerekek a kisebbekre, némelykor a nyakukban is hordozva őket, a kicsik pedig hogy ügyeltek a kert frissen ültetett virágaira, hogy a nagy játszás, futkározás közepette egyetlen szál sem tört le, és a találkozó végén pedig egyetlen eldobott szemét sem csúfította az udvart. Négyszáz ember után…

A jövő reménysugarai

Igen, elmondhatjuk, hogy ezek a gyerekek a jövő egyházának alapkövei. Azok a fiatalok, akik már „kinőttek” a Szent Gyermekség Művéből, a 2012-ben újjáalakult Ifjúsági Missziós Társulatban folytatják missziós tevékenységüket – immáron más formában. És igen, ezen a szombaton, a választás előtti napon voltak fiatalok, akik nem jöttek el a találkozóra. Miért? Mert egész napos szentségimádást szerveztek hazánkért. Senki nem mondhatja – főleg nem Krisztus tanítványai, hogy sötét a jövő. A Szentlélek továbbra is árad, és ma is igazak Jézus szavai: „Engedjétek hozzám a kicsinyeket, mert az ilyeneké a mennyek országa” (Mk 10,14)

Ferenc pápa szinte minden alkalommal a perifériákra szorultak, különösen a kiszolgáltatott gyermekek felé irnyítja a világ figyelmét. A Szent Gyermekség Művében minden kisgyermek és az őket segítő, kísérő felnőtt ezen az úton jár.

*RM=Redemptoris Missio enciklika 1990
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés