Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Misszió arrow Mindenki misszionárius arrow A család és a megszentelt élet az evangelizáció szolgálatában
A család és a megszentelt élet az evangelizáció szolgálatában

Image

A Romániai Rendfőnöknők Konferenciája és a Romániai Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája idén együtt tartotta évi nagygyűlését Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban október 8. és 12. között. Az ez évi téma a családi élet és a szerzetesi élet komplementaritása volt: a keresztény élet két alapvető formáját élők összefogása az új evangelizáció érdekében.

Az első napot a női és a férfi szerzetesközösségek elöljárói külön-külön töltötték, hogy saját konferenciájuk kérdéseivel foglalkozhassanak, bizottságaik múlt évi munkáját kiértékelhessék, és a szükséges választásokat megejtsék.

Újabb három évre a férfi konferencia elnöke maradt Emilian Cătălin minorita provinciális. Helyettese a Bukarestben élő jezsuita tartományfőnök, Marius Taloș atya lett. A titkár Tiberio Scorrano olaszországi missziós karmelita atya maradt.

Ezután a férfi és női elöljárók majd együtt vettek részt a kétnapos képzésen és tanácskozáson. A képzési program előadója, Marius Taloș SJ három szentírási kép alapján (a tizenkét éves Jézus a jeruzsálemi templomban, kánai menyegző és az ember teremtése) bontotta ki a témát. A résztvevők kiscsoportokban osztották meg gondolataikat a felmerülő problémákról, majd arról beszélgettek, hogy a családi és szerzetesi életformában élők, valamint a női és a férfi szerzetesközösségek hogyan működhetnének együtt még hatékonyabban az evangélium hirdetésében. A harmadik nap délutánján pedig kifejezetten arról tanácskoztak, hogy mit jelent az együttműködés a szerzetesek és szerzetesnők számára a rendi képzés, a pasztoráció, az ökumenizmus, a szociális kérdések vagy akár a jogi problémák területén.

A napi munkát közös imádság egészítette ki: mindenekelőtt a kegytemplomban bemutatott napi szentmise, a zsolozsma, a szentségimádás, egy rózsafüzéres minizarándoklat, de volt rekreációs est is, illetve kötetlen beszélgetésekre szánt idő.

A közös munka eredményeként az elöljárók a nagygyűlés végén megfogalmazták üzenetüket, amelyben összegezték a háromnapos közös gondolkodás és imádság eredményét: a megszentelt élet és a családi élet egységet alkot, olyan, mint a hegy két oldala. Az egyik – a világi élettől a megszentelt élet felé fölfelé – megvilágítja a két életformát a megszentelt élet intézményei (a rendek és kongregációk) felől, míg a másik oldala – a megszentelt élet felől a világi életforma felé – kidomborítja a fogadalmak jelentőségét Isten népének egésze számára, beleértve a családokat is. Isten az embert kezdettől fogva megszenteltnek teremtette, így mindannyian arra vagyunk hivatottak, hogy születésünktől fogva megéljük megszenteltségünket: „Megszenteltnek lenni nem a kereszténységünk egy adaléka, hanem az a speciális mód, ahogyan a Szentlélek a konkrét keresztény személytől kéri, hogy egészen Krisztushoz tartozzon” (M. Taloș SJ). Ebben az értelemben az evangéliumi tanácsok nem megkülönböztető és elválasztó jegyek, hanem sokkal inkább összekötő hidat képeznek a keresztény élet e két alapvető formája között.

Ennek értelmében a nagygyűlés résztvevői kifejezték azt a vágyukat, hogy spirituális útjukon a keresztény családok mellett haladjanak tovább, mégpedig azzal a céllal, hogy az eddigi egyirányú asszisztencia helyett egy többszintű és kölcsönös felelősségvállalás és együttműködés felé mozduljanak el az egyházon belül: a megszentelt élet intézményei és a család, valamint a rendek/kongregációk és a különböző karizmákkal rendelkező keresztény közösségek között.

A nagygyűlést záró szentmisét Tamás József segédpüspök mutatta be, aki a hit évének végén a hitben, a hitre épített hivatásban való kitartásra buzdította elöljáróikon keresztül a férfi és női közösségek szerzeteseit.

További fotók ITT tekinthetők meg.

Forrás: Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség/Gratuitas
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés