Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Aktuális arrow KIS SZENT TERÉZ RÓZSAESŐJE MAGYARORSZÁGON arrow Kis Szent Teréz Breviáriuma - Az esztendő minden napjára
Kis Szent Teréz Breviáriuma - Az esztendő minden napjára

Image

Lisieux-i Kis Szent Teréz (1873–1897) kármelita nővér, egyházdoktor, a missziók védőszentje. A kötet szerkesztőjében, Dancsák Viktor hittanárban szentségimádás közben született meg az ötlet, hogy megemlékezve a szentéletű szerzetesnővér születésének 140. évfordulójáról, összeállít egy könyvet Teréz gondolataiból, imádságaiból.

Kis Szent Teréz rövid földi életében teljesen Istennek szentelte magát, mindvégig a tökéletes szeretet elérésére törekedett, és arra, hogy megmentse a bűnös lelkeket. „Ami engem illet, a tökéletesség elérésében nem ismerek más eszközt, mint a szeretetet… Te tudod, ó, én Istenem, hogy sohasem kívántam mást, mint Téged szeretni, nem törekszem más dicsőségre.”Tisztában volt azzal, hogy egyedül nem képes felemelkedni a tökéletes szeretet szintjére, ehhez szüksége van a szeretet-Isten segítségére is: „… én soha nem tudnám úgy szeretni a nővéreimet, ahogyan te szereted őket, ha csak Te magad, ó én Jézusom, nem szeretnéd őket tovább énbennem. Igen, érzem, hogy mikor szerető szívű vagyok, egyedül Jézus cselekszik bennem, minél inkább egy vagyok Vele, annál jobban szeretem minden nővéremet… A jó Isten segítsége nélkül jót tenni épp oly lehetetlen, mint felragyogtatni a Napot az éjszakában.” Teréz fokozatosan ébredt rá, hogy a tökéletes szeretet „a mások hibáinak elviselésében áll, abban, hogy egy cseppet sem csodálkozunk gyöngéiken, hogy épülünk a legcsekélyebb erényen, melyet szemünk láttára gyakorolnak.” A szeretetnek pedig a mindennapokban megmutatkozó, mások személyiségét pozitívan formáló, látható jelei kellenek, hogy legyenek, „nem maradhat a szív mélyén elzárva”. Teréz azért fohászkodik Jézushoz, hogy„vonzzon oda szeretetének lángjai közé, hogy olyan szorosan egy legyek Vele, hogy Ő éljen és cselekedjen bennem”.

Teréz egyik legfőbb tulajdonsága az alázat volt, vallotta, hogy más szentekkel ellentétben ő nem képes különleges dolgok véghezvitelére. „Nagyon kicsi lélek vagyok, aki csak nagyon kicsi dolgokat tud felajánlani a Jó Istennek.” Noha ő maga is rengeteget szenvedett, fokozottan figyelt oda mások fájdalmaira:„Szeretettel ápoljuk a betegeket; ezt a munkát ne úgy végezzük, mint a többit, hanem akkora gonddal, gyöngédséggel, mintha magának Istennek tenném ezt a szolgálatot… A beteg körül vidámnak kell lenni. Nem kell siránkozni, így azok tesznek, akiknek nincs reményük.”

Ahhoz pedig, hogy felvidítsunk egy szomorú lelket, nem szükségesek látványos gesztusok, „Gyakran elég egy szó, egy szerető mosoly…” Teréz arra törekedett, hogy mindenkivel szeretetreméltó legyen, ezzel is örömet szerezve Jézusnak: „A szeretet sürget engem, mivel Téged látlak nővéreim lelkében, a szeretet, íme, az egyetlen csillagom. Szeretetből élek!”    

Teréz minden feltétel nélkül, tökéletesen ráhagyatkozott Jézusra, s Szent Pál szellemében – „élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem” (Gal 2,20) – vallotta: „Már jó ideje nem vagyok a magamé, teljesen ki vagyok szolgáltatva Jézusnak, Ő tehát szabadon teheti velem azt, ami csak neki tetszik.”

Teréz merész bizalommal érezte, hogy nagy szent lesz, de természetesen ezt sem a maga érdemének tulajdonította, hanem a krisztusi kegyelemnek: „… nem saját érdemeimben bízom, hiszen olyan egyáltalán nincs nekem, hanem Abban remélek, aki beéri majd gyenge erőlködésemmel, egészen Magához emel s végtelen érdemeivel elborítva, Szentté fog tenni engem.”

Teréz célja volt, hogy az Úr akaratát teljesítse, hogy „feláldozzam magam Érte oly módon, ahogy az neki tetszik… Én Istenem, a te szeretetedért elfogadok mindent; ha te úgy akarod, szívesen szenvedek, míg csak meg nem halok.”Kicsi ecsetnek tartotta magát, „amelyet Jézus választott ki azért, hogy belefesse a képét azokba a lelkekbe”, amelyeket rábízott. Teréz úgy érezte, megtalálta helyét az Egyházban, „és ezt a helyet Te adtad nekem, Istenem. Az én Édesanyámnak, az Egyháznak a szívében én leszek a Szeretet. Így minden leszek, így meg fog valósulni az álmom!”

Lisieux-i Kis Szent Teréz bizonyos volt abban, hogy földi halálát követően a mennyekben kezdődik el örök életre szóló küldetése: „hogy megszerettessem a Jó Istent úgy, ahogy én szerettem, hogy az én kis utam a lelkeknek adjam! Ha a Jó Isten meghallgatja kívánságaim, mennyországom a földön fog eltelni a világ végéig. Igen, mennyei boldogságom az lesz, hogy jót teszek a földön.”

A kötet szerkesztője, Dancsák Viktor ajánlásában arra kéri az olvasót, hogy kövessük Teréz útmutatásait „gyermeki egyszerűséggel”. Gondolatai kísérjék mindennapjainkat és sugározzák be fénnyel életünket, hogy mi is megtapasztalhassuk: a bizalom csodákra képes. Ha nyitott szívvel és lélekkel olvassuk el a könyvet, megerősödhetünk ebben a hitünkben. Az életszentség elérése mindenki számára reális lehetőség, az nem a kevesek kiváltsága, a maga területén mindenki megvalósíthatja, ha életét teljes mértékben a krisztusi szeretet vezérli.

A kötethez Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek írt előszót, Beer Miklós váci megyéspüspök és Katona István egri segédpüspök pedig ajánlást (Sarutlan Kármelita Nővérek – Pápai Missziós Művek, 2013).

Forrás: Magyar Kurír
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés