Pápai Missziós muvek
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE – MISSZIÓS GYERMEKEK TÁRSASÁGA
PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA

"Kis imával és kis áldozattal – gyermekek segítenek a gyermekeknek"
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Hitterjesztés Műve
Szt. Péter Apostol Műve
Szent Gyermekség Műve
Missziós Unió
Kezdőlap arrow Szent Gyermekség Műve arrow Hírek, írások arrow A hit tettek nélkül olyan, mint a terméketlen fa
A hit tettek nélkül olyan, mint a terméketlen fa

Image

XVI. Benedek emeritus pápa nagyböjti üzenetéből vett mottóval rendeztük meg a Szent Gyermekség Műve ötödik nyári táborát Bakonyjákón.

A tábor képei ITT láthatókA közel 180 fős tábor az eddigiekkel összehasonlítva sok tekintetben különleges volt. Négy korosztály, négy alvó helyszínnel, osztott programokkal – mindez inkább csak a szervezőknek okozott több és gondosabb előkészítést. Ami ennél sokkal lényegesebb: a tábor négy és fél napja alatt minden eddiginél erősebben éltük meg a mottóul választott üzenet lényegét, a közösségben végzett együttmunkálkodás örömét és felelősségét, és mindezeken Isten áldását.

Az egyes napok egy-egy vezérmotívumot kaptak: „HISZEM”, „TESZEM”, „VISZEM”. Ezek a szavak szintén arra szolgáltak, hogy még jobban elősegítsék és megerősítsék bennünk a hit, a cselekvés és a küldetés átélését. A szavakban közös elem a „szem” – azaz a látás. Feltekinteni hitünk Alapjára, észrevenni a tettek lehetőségeit és sohasem szem elől téveszteni, hogy Jézus küldetést adott nekünk.

Hit

Táborunkat a Magyarok Nagyasszonya, oltalma alá helyeztük, a tizenegy gyermekcsoport és a két ifjúsági csoport védőszentjéül pedig egy-egy magyar szentet, boldogot vagy éppen szentté avatás előtt álló példaképet választottunk. Esti imáinkban az ő közbenjárásukat is kértük, hogy céljainkat, tetteinket Isten tetszésére és az emberek örömére megvalósíthassuk. A záróestén a csoportok védőszentjük életéből vett rövid jelenetet mutattak be. Így a táborozók közelebbről is megismerhették Árpádházi szentjeink: Szent István, Szent Imre, Szent László, Szent Piroska, Szent Erzsébet és Szent Margit, valamint Szent Gellért, Kapisztrán Szent János és boldog Batthyányi-Strattmann László mellett a modernkori magyar vértanúk: Boldog Salkaházi Sára, Boldog Romzsa Tódor, Sándor István és Brenner János, a kommunizmus áldozatainak életét is.

A mottóul választott mondatot: „A hit tettek nélkül olyan, mint a terméketlen fa”, egyik nagyon tehetséges misszióstársunk festményével meg is jelenítettük. Érkezéskor minden gyerek és felnőtt felírhatta nevét és felajánlását egy kézlenyomatra, virágra vagy gyümölcsre, a kisebbek színezéssel és rajzzal jelölték saját hozzájárulásaikat a tábor sikeréhez. A kezdetben kopár fa – ahogy egyre gyűltek a táborlakók – egyre több tenyérrel, virággal, gyümölccsel gazdagodott.

Különlegessége volt a tábornak, hogy az idén a táborparancsnokunk Bodnár Attila atya, görögkatolikus iskolalelkész, a Hajdúdorogi Görögkatolikus Egyház missziós koordinátora volt. Ennek azért is nagy a jelentősége, mert a Szent Gyermekség Műve csoportjai közül három is ehhez a Püspökséghez tartozik.

A tábor ideje alatt szinte „elfoglaltuk” Bakonyjákó templomát. Nemcsak a mindennapi szentmiséink, de az előadások helyszínéül is ez szolgált. Tábornyitó szentmisénket Sebastian atya mutatta be. A vasárnapi szentmisét missziós táboraink „örökös vendége” és a missziósok nagy barátja, Márfy Gyula veszprémi érsek atya mutatta be, aki a szentmise után is vendégünk maradt még ebédre és egy barátságos ping-pong rangadóra. Hétfő este görögkatolikus szent liturgiát mutatott be Bodnár Attila atya. Ezt követően gyertyás körmenetben vittük el az Oltáriszentséget a falu négy legfontosabb kereszteződésében álló keresztekhez, ezzel is bevonva a falu lakosságát táborunk lelkiségébe. Kedden, augusztus 13-án, Attyapusztán, Renato atya újmiséjén ünnepeltünk együtt a világi karmeliták hagyományos ünnepére érkezett zarándokokkal. A zárómisét vendéglátónk Rudi Péter plébános atya mutatta be.

Nagy ajándéka volt a tábornak, hogy négy szerzetesnővér is velünk tartott. Blandina SSpS nővér, az IMT koordinátora mellett Antonia nővér az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregációból valamint Zsuzsa nővér és Ágnes nővér Sárospatakról a Szent Erzsébet nővérektől. A szerzetesnővérek nemcsak színesítették a tábor életét, de aktív résztvevői is voltak – ki-ki a karizmája és lehetőségei szerint. A lengyel sárospataki nővérek a szentmisék zenei szolgálatában vettek részt énekükkel és gitárjátékukkal, Antonia nővér a darázscsípések és egyéb kisebb bajaink kezelése mellett a legkülönbözőbb játékokba is „beszállt”, de akár éjszakába nyúló hivatástisztázó beszélgetés elől sem tért ki.

Image

Image

Tettek

A hitből fakadó cselekedetek már a tábor előkészítésének legelején a legváltozatosabb formákban nyilvánultak meg. Bakonyjákó plébánosa, Rudi Péter atya és egyházközössége, akik befogadták táborunkat; a helyi missziós csoport kísérője Nyőgér Dezsőné, Anna, aki a környékbeli települések missziós gyermekeit és fiatalságát is összefogja, és aki oly sok segítséget nyújtott a programok kialakításában és a lebonyolításában. Bakonyjákó Önkormányzata és polgármestere önzetlenül ajánlották fel számunkra az iskola épületét, a helyi Vendégház tulajdonosa saját kertjét ajánlotta fel az egyre bővülő létszámú tábor sátorozói számára. A legkisebbek, azaz az „ovis szekció” pedig Éva asszony jóvoltából kapott kényelmes és nyugodt szálláshelyet. Bakonyjákó fiataljai, függetlenül attól, hogy tagjai- e valamelyik missziós csoportnak, nagy odaadással és sok sok energiával segítettek az alvóhelyszínek kialakításában, takarításában, cipekedésben.

Bőséges és finom étkezésünkről az iskola konyhájának dolgozói, élükön „konyhás Ferivel” gondoskodott fáradhatatlanul. A tábor lebonyolításához számtalan nagylelkű segítséget kaptunk a különböző szolgáltatóktól és a helyi lakosságtól. Mindez ismételten igazolta és nyilvánvalóvá tette számunkra, hogy – minden látszat ellenére – az Isten országáért ma is nagyon sokan tesznek, és ezt nem földi ellenszolgáltatásért, hanem égi gyümölcsökért teszik.

A hitből fakadó tettek és a közösségben, közösségért végzett munka a tábor ideje alatt vált még nyilvánvalóbbá. Az Ifjúsági Missziós Társulat – a SZGYM korosztálynál idősebb - fiataljai olyan komoly és felelősségteljes munkát végeztek, amely nélkül a tábort nem tudtuk volna lebonyolítani. Közülük kerültek ki a sportért, reggeli imáért, kézműves foglakozásokért felelősök, de ők segédkeztek az étkezések körül, biztosították a fürdőszobák tisztaságát és láttak el még számtalan egyéb szolgálatot a kisebbek körül. Az éjszakai őrjárat megszervezése a négy alvóhelyszín között komoly kihívás elé állította az IMT fiait és az ifjúsági csoport tábori vezetőjét.

Image

Image

Kiemelkedő volt a fiatalok zenei szolgálata, amelyet állandó „főzeneigazgatónk” Konrád mellett számos fiatal adott hangszereivel, éneklésével. Még a leghuncutabb kicsik is nagy komolysággal és odaadással szolgáltak szentmiséken csörgődobjaikkal. Végig igazi zenei élményt kaptunk mindnyájan, ami még jobban alátámasztotta a szentmisék méltóságát.

Misszió

Mindez a sok élmény, program és tevékenység csupán öncélú nyaralás lehetett volna, ha nem tekintenénk alapvető célunkra, küldetésünkre. Arra kaptunk hívást, hogy menjünk el a világ végéig és hirdessük az Örömhírt. A Szent Gyermekség Műve missziósai az idén Bakonyjákón és környékén tették ezt.

Szentmiséinken, az esti gyertyás körmeneten sokan vettek részt a faluból, olyanok is, akiknek a családjában (még) senki sem missziós. Táborunk nyitva állt minden érdeklődő előtt, és néhányan be is tértek hozzánk, kérdezgettek, érdeklődtek. A tábort segítő helyiek közül sokan nem vallásosak, mégis a tábor végén meghatottan mondták: felkavarta őket ez a sok vidám gyerek, a közös ünneplések, a komolyság és a vidámság egyvelege, és mindez imával, Jézussal „fűszerezve”.

Kedden, az egész napos kirándulás napján „kiléptünk a világba”, elhagytuk viszonylag zárt táborunkat és Bakonyjákót. Először hívő közösség előtt, Attyapusztán, a karmelita kegyhelyen, világi hívők között jelentünk meg 180-an, missziósok. Öröm volt nézni és hallani, mennyire megerősítette a zarándokokat a sok gyerek és a fiatalok zenei szolgálata.

Ugyanennek a napnak a délutánját pedig egy teljesen világi környezetben, a Kislődi Sobri Kalandparkban töltöttük. Vizes játékok, várvívás, lézeres harcok, drótkötélpálya és vizigömbben való gurulás, tízpróba és ugrálóasztal, csúszda és légvár – megszámlálhatatlan játék, élmény várta a táborozó missziósokat. Mi történt eközben a felnőttekkel? A Kalandpark látogatói közül többen is eljöttek hozzánk érdeklődni, kérdezgetni, kik ezek a zöld sapkások, mit csinálnak, miért vannak itt. Meghallva válaszunkat, hogy katolikus missziós gyerekek, akik év közben imádkoznak és adományokat gyűjtenek ismeretlen és náluk rosszabb sorsú gyermekek javára, elgondolkoztak a hallottakon. Később többen is visszatértek hozzánk és nekünk ajándékozták megmaradt jegyeiket, mondván, ők most ezzel tudnak hozzájárulni a missziósok táborozásához.

E szép és élménydús délután végén, amikor már gyülekeznünk kellett a hazainduláshoz, valahogyan össze kellett hívnunk a gyerekeket. A hatalmas park minden zegzugát végigkutatni szinte lehetetlen lett volna, de nem is volt erre szükség. A magunkkal hozott hangosbeszélőből felhangzott a gyerekek által jól ismert gyülekezőre hívó harangszó, amire a szélrózsa minden irányából elkezdtek összefutni a gyerekek. Ennek láttán egy pillanatra mintha megállt volna az idő a Kalandparkban. A Szent Gyermekség Műve missziós gyermekei valóban jelek a világban.

Image

Image

Végül ejtsünk néhány szót világmissziós feladatainkról. A Szent Gyermekség Műve minden évben választ egy ún. „nagyprojektet”, egy területet, missziót vagy plébániát, amelyet a következő évben kiemelten támogat. A táborokban pedig évről évre kiértékeljük az előző évi projektet és bemutatjuk a következőt. Így volt ez az idei táborban is.

Sebastian atya bemutatta az elmúlt évi, a Kárpátalján, Beregújfaluban épülő új templom és közösségi ház támogatásának eredményeit, majd a következő napon a gyerekek és kísérők megismerkedhettek a következő 2013-14. évi projekttel, amely ezúttal ismét Afrikába., egy kenyai missziós iskola élelmezési programjának támogatására hív bennünket. A projekt részleteiről egy külön írásunkban számolunk be.

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés