Pápai Missziós muvek
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE – MISSZIÓS GYERMEKEK TÁRSASÁGA
PONTIFICIUM OPUS A SANCTA INFANTIA

"Kis imával és kis áldozattal – gyermekek segítenek a gyermekeknek"
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Hitterjesztés Műve
Szt. Péter Apostol Műve
Szent Gyermekség Műve
Missziós Unió
Kezdőlap arrow Szent Gyermekség Műve arrow Programok, projektek arrow Legújabb támogatási projektünk: a Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány
Legújabb támogatási projektünk: a Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány

Image

Nagyhéten hirdettük meg a missziós csoportok körében Belső-Somogy egyik legszegényebb körzetében élő gyermekek támogatását, ahol többszáz gyermek az iskolai szünetek idején kizárólag az Alapítvány ingyenkonyháján keresztül kap enni.

Ismerkedjünk meg közelebbről a Kaposvártól 10 km-re, a Balatontól alig 65 km-re fekvő térség életével!
Csatlakozzanak Önök is a missziós gyermekek nagypénteki (és az azt követő) lemondásaihoz! Az összegyűlt adományokat a Kaposfői Szent Erzsébet Alapítványának juttatjuk el, amely a környéken élő családok gyermekeinek nyújt testi-, lelki és szellemi táplálékot.

Az adományokat az alábbi bankszámlára várjuk:


Pápai Missziós Művek, 1223 Budapest, Jókai Mór u. 14.

Számlavezető bank: Erste Bank, Budapest:

Bankszámla száma: 11600006-00000000-27778649

A közlemény rovatba kérjük feltüntetni: „Kaposfői Szent Erzsébet Alapítvány”Somos László atya, Kaposfő plébánosa így mutatja be az Alapítvány működési területét:

Az alapítvány működése nyolc községre terjed ki, ezek: Kaposfő, Kaposmérő (Baglas), Kisasszond, Kiskorpád, Gige, Csököly, Rinyakovácsi, Jákó. Közösségi ház két helyen működik: Kaposfőn és Baglason.

Az alapítvány működési területén kb. 1100-1200 cigány származású (beás és köszörűs) cigány ember él, mely 45-50%-a kiskorú. A cigány családok a falvakban szétszórtan, illetve szegregáltan, telepeken élnek. A munkanélküliség aránya a falvakban élő roma lakosság körében 85-90%, a szegregált telepeken élők esetében ez az arány majdnem 100%.

Az iskolás korú gyerekek 10%-a jár szakmát, illetve érettségit adó oktatási intézménybe. A fennmaradó 90% fele a kaposfői általános iskolába jár, másik fele pedig Kaposváron tanul speciális iskolában.

A fent felsorolt települések mindegyikében egyre növekvő az elszegényedők aránya, munkanélküliség növekedése, az amúgy is szerény infrastrukturális ellátottság romlása. A várostól (Kaposvártól) való távolság növekedésével a mutatók egyre rosszabbak.

Telepi körülmények között élő cigány közösség található Baglas pusztán, amely Kaposmérő község külterületi része, a településtől 2,5 km-re. Egy rossz állapotú úton lehet megközelíteni, tömegközlekedéssel nem elérhető, a gyerekeket (egy éve) a falubusz szállítja naponta az óvodába, iskolába.

A terület infrastruktúrája nagyon elmaradott, az áramellátás biztosított, az ivóvizet a puszta közepén található közkút szolgáltatja.

A családok mindegyike mélyszegénységben él, az egy főre jutó havi jövedelem kb. 16.000 forint, de anyagi ellehetetlenülésüket jól jelzi az egyre növekvő mértékű eladósodás is.

Az emberek önértékelése rendkívül alacsony, önérvényesítési képességük pedig igen csekély, az élet számos területén segítségre szorulnak, mely köszönhető a többségi társadalom elutasító, negatív hozzáállásának is.

A plébánián 2004 szeptembere óta (9 tanév), úgynevezett Tanoda működik halmozottan hátrányos cigány és magyar általános és középiskolás diákok számára.

Segítjük a tanulókat a tanulásban, a társadalomba való beilleszkedésben (integráció). Ezen kívül szeretettel, türelemmel növeljük az önbizalmukat, mely rendkívül alacsony és gátolja a tanulási előmenetelüket.

Ezen kívül kulturális, sport, hagyományőrző programokat is szervezünk. Egyházi ünnepeket a családok bevonásával együtt ünnepeljük meg. A gyerekek hitoktatásban részesülnek, a családokat pedig evangelizáljuk.

Mivel rendszeresen látogatjuk a tanodában tanuló gyerekek családjait, kiderült, hogy a gyerekek szombaton, vasárnap és tanítási szünetekben (ősz, téli, tavaszi és nyári) nem táplálkoznak rendszeresen. Tanítási időben az iskolában kedvezményesen kapnak meleg ételt, de a hétvégén és a szünetekben a halmozottan hátrányos helyzetű családoknak gondot okoz a gyerekek élelmezése.

Balás Béla megyéspüspök úr anyagi segítségével sikerült a cigánytelepen egy épületet vásárolni. Német barátaink adományából alkalmassá tettük arra, hogy konyhaként üzemeljen. A berendezéshez szükséges anyagiakat is biztosították. Tehát az ingyenkonyha, ahol 100-120 gyerek részére napi egy adag főtt ételt tudnánk főzni, a Gondviselés segítségével elkészült.

Mivel nagyon sok ember (1100-1200 fő) fordul hozzánk segítségért, a főzéshez az alapanyag beszerzése meghaladja anyagi lehetőségeinket.

Ezért kérünk segítséget!

Bármilyen tartós élelmiszert elfogadunk, melyből naponta egy tál ételt tudunk adni gyermekeinknek, a legkisebbeknek.  (Mt. 25,40)

Jóindulatú támogatásukat előre is köszönjük a gyerekek nevében.

Isten áldja meg az adakozókat!

Imádságos szeretettel:

Somos László plébános

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés