Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

HIT = Misszió

ImageA missziós munkája Isten dicsőségére, a Sátán megszégyenítésére és az ember boldogságára szolgál. Ezzel a munkával Téged is megbízott az Isten. Ebből a munkából egyikőnk sem vonhatja ki magát!

A mennyei Atya szíve-vágya teljesült akkor, amikor az idők teljességében elküldte egyszülött Fiát, valamint a vigasztaló Szentlelket. Azért küldte Őket, hogy Téged és engem belevonjon abba a szeretetbe, amely a Szentháromságban van. Jézus, földi életében, apostolokat (azaz küldötteket) választott maga köré. A tizenkettőnek ezen gyűjtőneve (küldött) megmutatja azt, hogy honnan nyerték létüket és milyen feladat vár rájuk. Ugyanakkor nem ideig-óráig választotta őket, hanem életközösséget kínált fel nekik.

Szent Pál később így fogalmaz: "Krisztus szeretete sürget minket - Isten ugyanis azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére". Miközben teljesíti küldetését, átérzi, mekkora a távolság az általa hirdetett üzenet és annak megvalósulása között. Átérzi, tudatosítja és levonja a következtetést, hogy szüntelen bűnbánatra és megújulásra szorul, hogy miközben az evangéliumot hirdeti, ő maga is abból éljen, hiszen ezen kívül egyikünk számára sincsen igazi táplálék.

A Zsinat tanítása szerint a missziós munkája Isten dicsőségére, a Sátán megszégyenítésére és az ember boldogságára szolgál. Ezzel a munkával Téged is megbízott az Isten. Ebből a munkából egyikőnk sem vonhatja ki magát! Ha éled az evangéliumot, ha alkalmas időben és módon szóba hozod Jézus életadó életét, akkor körülötted is megdicsőül Isten, megszégyenül a Sátán és épül Isten Országa, az igazi boldogság.

Hegyi Bálint

Forrás: www.igen.hu
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés