Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Habemus papam!

Image

Krisztus 266. helytartója – az eddigi Buenos Aires-i érsek 76 éves. Ő az első latin-amerikai és az első jezsuita pápa.
A 115 választó bíboros március 13-án, szerdán megválasztotta Péter 265. utódát, az argentin jezsuita Jorge Mario Bergoglio, Buenos Aires érsekét.

Az új pápa a Ferenc nevet választotta: az első alkalom ez az egyház kétezer éves történetében, csakúgy, mint az, hogy az új pápa a Jézus Társaság tagja.

Jorge Mario Bergoglio 1936. december 17-én született Buenos Airesben, olasz bevándorló munkáscsaládban. Ötgyermekes családban nőtt fel, édesapja Olaszországból vándorolt ki Argentínába. 1969-ben szentelték pappá. 1998-ban, Antonio Quarracino bíboros halálakor, az argentin főváros érseke lett, 2005 óta az Argentin Püspöki Konferencia elnöke. 2001-ben kreálta bíborossá II. János Pál pápa. Három vatikáni kongregációnak is tagja: a Megszentelt Élet Intézményei és Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának, Család Pápai Tanácsának és a Pápai Latin-Amerika Bizottságnak.

Bergoglio teológiai gondolkodásában inkább mértékletes, kész a párbeszédre. Küzd a társadalmi igazságtalanságok ellen, határozottan kiáll a szegények mellett. Aszketikus hozzáállással viszonyul a világhoz: tömegközlekedéssel jár, nem költözött be a főpapi rezidenciába, s állítólag még ételeit is maga készíti. Sokoldalú: jó szakács, szereti az operát, a görög műveltség barátja, Shakespeare és Dosztojevszkij a kedvenc írója.

Több lelkiségi könyv szerzője. A 2001-es rendes püspöki szinódus főrelátora volt, majd 2005 és 2011 között az Argentin Püspöki Konferencia elnöki tisztségét töltötte be.

Az argentin érsek megválasztásával ismét különös hangsúlyt kapnak a missziós szempontok.

Az Egyház hosszú évszázadokon keresztül Európából küldött misszionáriusokat, azaz hithirdetőket a világ távoli tájaira, most pedig Szent Péter trónjára olyan pápát választottak a bíborosok, akinek az országában az egyház virágzik, a hit megélése mindennapi természetesség a lakosság számára, függetlenül attól, hogy az országban a világon az egyik legnagyobb a gazdagok és szegények közötti távoldág mind gazdasági, mind társadalmi szempontból. Az argentinai katolikusok átlagéletkora igen fiatal, és számuk dinamikusan növekszik.

Az új pápa névválasztása is jelzésértékű, és utal azokra a fő sarokpontokra, amelyek várhatóan meghatározóak lesznek pápaságára. A névválasztás összekapcsolja az európai és a dél-amerikai lelkiség legtisztább evangéliumi dimenzióit.


A pápa életének két meghatározó példaképe után választotta a Ferenc nevet:

Solanoi Szent Ferenc spanyol származású ferences, az indiánok apostola, és a gyarmatosok lelki gondozója Észak-Argentínában, Peruban és Paraguayban. Hősies felebaráti szeretete, Mária-tisztelete, önmegtagadó élete, ferences derűje nagy sikereket ért el.

Hegedűvel szokták ábrázolni, mert nagyon szépen játszott a hangszeren, és missziósként, amíg nem tudta az indiánok nyelvét, gyönyörű játékával vonzotta maga köré a bennszülötteket.

Image


Az Újvilág csodatevője névvel illették. Tettereje az imádságból, a ferences alázatosságból és a teljes szegénységből táplálkozott. Szenvedélyesen tisztelte rendjének atyját, Assisi Szent Ferencet.

Image


Assisi Szent Ferenc, a ferences rend megalapítója, Itália védőszentje, akinek kiemelkedő vallástörténeti jelentősége a mai Egyház életében is példamutató.

Amikor a XII–XIII. században világi hatalmának csúcspontjára érkezett el az Egyház, gazdasági és politikai egyeduralkodóvá vált Európában, ezzel együtt szükségszerűen eltávolodott a kereszténység evangéliumi lényegétől: a szeretettől, szegénységtől, alázattól. Ferencé az első radikális fordulat az egyház történetében: az Egyház keretein belül toleránsan és alázattal: vissza kell térni az evangéliumi eszményekhez.


 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés