Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Misszió arrow Mi a misszió? arrow XVI. Benedek pápa missziós gondolataiból
XVI. Benedek pápa missziós gondolataiból

Image

Pápasága alatt elmondott beszédeiből, nyilatkozataiból, üzeneteiből és különböző buzdításaiból szemezgettünk
1. Aki befogadja Krisztust testének és vérének valóságában, nem tarthatja meg ezt az ajándékot önmagának, hanem általa arra kap ösztönzést, hogy az Evangélium iránti bátor tanúságtétellel megossza azt másokkal. (Angelus, 2005. október 23. missziós vasárnap)

2. Októberben az egyetemes egyház missziós hivatása különös hangsúlyt kap. A Szentlélek sugallatára tudatában van, hogy Jézus munkájának folytatására hivatott; arra, hogy hirdesse Isten országának örömhírét, ami az igazságosság és béke és öröm a Szentlélekben. (Angelus, 2011. október 18. missziós vasárnap)

3. Az Egyház missziója nem politikai természetű. Feladata hogy Krisztus hirdetése által nyitottá tegye a világot a vallásos szempontok iránt (Africae Munus, 2011)

4. Egykor Afrikán kívüli misszionáriusok, nagylelkűen követvén az Úr hívását, égő apostoli lelkesedéssel hirdették a feltámadás örömét. Az ő nyomdokaikon haladva, afrikaiak lettek misszionáriusok más földrészeken. (Africae Munus, 2011)

5. A misszió az a műhely, ahol mindenkinek helye van (Angelus, 2006. október 22. missziós vasárnap)

6. Az Egyház természeténél fogva missziós. Nem tarthatjuk meg magunknak az örök élet igéit, amelyeket Jézus Krisztussal való találkozásunkban kaptunk: azok mindenkihez szólnak. (Verbum Domini, 2010)

7. A hiteles, eukarisztikus egyház missziós egyház… Valóban, semmi sem szebb annál, minthogy ismerjük, és másokkal is megismertessük Krisztust. (Sacramentum Caritatis, 2007)

8. Misszionáriusnak lenni annyit jelent, mint szeretni Istent teljes szívünkből, ha szükséges, egészen addig, hogy meghalunk érte. Misszionáriusnak lenni annyit jelent, hogy az irgalmas szamaritánushoz hasonlóan mi is lehajolunk minden szükséget szenvedőhöz, különösen a legszegényebbekhez és a legnyomorultabb körülmények között élőkhöz. (2006. Missziós vasárnapi üzenet)

9. Az egyház küldetése az, hogy „járványszerűen” elterjessze a reményt mindenhol. Csak ebben a küldetésben válik érthetővé és nyer igazolást az emberiesség igazi útja (2009. Missziós vasárnapi üzenet)

10. Köszönetet mondok a Pápai Missziós Műveknek, amely az egyetemes Egyház missziós együttműködésének eszköze a világban. Tevékenységével az evangélium hirdetése a felebarát segítésének, a legszegényebbek iránti igazságosságnak is eszközévé is válik, oktatási lehetőséget jelent a legeldugottabb falvakban, orvosi ellátást a legtávolabbi helyeken, felszabadítást a nyomor alól, a kitaszítottak helyzetének helyreállítását, támogatást a népek fejlődéséhez, az etnikai megosztottság legyőzését, az élet tiszteletét annak minden szakaszában. (2012. Missziós vasárnapi üzenet)

Benedek pápa üzenete a magyarokhoz:

Imádkozom a magyar misszióért! (Róma, 2009. pünkösdjén, az Európai Missziós Gyermekcsoportok Találkozóján)

 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés