Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Aktuális arrow Új Evangelizáció
Új Evangelizáció
Csütörtöki Gondolatok
Image
 

P. Benvin Sebastian atya elmélkedése az evangéliumról.

 


Tovább...
 
Mit jelent evangelizálni?

Image

Az evangelizációról az Újszövetség szerint.

Tovább...
 
Az új evangelizációhoz hiteles tanúságtevőkre van szükség

Image


Az evangélium hirdetése ma sokkal inkább az életünkkel tett tanúsággal, mintsem szavainkkal válik hatékonnyá – állapította meg Ferenc pápa beszédében, amelyet az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának tagjaihoz intézett.

Tovább...
 
Megoldás a hívek csökkenésének megállítására

Image

Xavier Novell, a katalóniai Solsona püspöke egy éve kezdett bele új evangelizációs találkozójának (ENE) programjába, és a jelek szerint megtalálta a megoldást, hogyan lehet megállítani a hívek számának csökkenését.

Tovább...
 
Erdő Péter: Jézus Krisztushoz kell elvezetni az embereket!

Image

A bíboros, prímás vatikáni útja előtt, az MTI-nek adott interjújából, a misszióval kapcsolatos gondolatait emeljük ki.

Tovább...
 
Péter utóda és munkatársai tegyenek tanúságot a hitről - XVI. Benedek levele Ravasi bíboroshoz

Image

Péter utóda és munkatársai arra kaptak meghívást, hogy az egyháznak és a világnak tanúságot tegyenek a hitről és ez csak akkor lehetséges, ha mély és szilárd alapokon nyugvó párbeszédbe merülnek Istennel – írta a pápa Ravasi bíboroshoz intézett levelében.

Tovább...
 
Cigányság és az új evangelizáció a hit évében

Image

A december 13. és 15-e között rendezett esemény célja volt többek között rámutatni arra, hogy cigányok és nem cigányok között létezik egyenrangú, testvéri együttműködés az evangélium alapján.

Tovább...
 
Az evangelizáció rendhagyó útjai

Image

Hogyan kezdjünk bele a hit terjesztésébe? Az új evangelizáció mellett elkötelezett keresztények beszámolói: háromféle mód, hogyan szólíthatjuk meg a vallástól elszakadt embereket.

Tovább...
 
Szinódusi üzenet: a püspökök elutasítják a pesszimizmust

Image
In hoc signo vinces

Az új evangelizációról zajló szinódus összefoglaló dokumentuma, az Isten népének szóló üzenet

Tovább...
 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a Hit éve megnyitójára

Image

Mit jelent a Jézus Krisztusba vetett hit, amit a Hit évében szeretnénk elmélyíteni és élővé tenni?

Tovább...
 
Az evangelizáció: Isten tüzétől égni belül

Image

...és bátran lángra lobbantani ezt a világban – mondta XVI. Benedek szinódusi beszédében

Tovább...
 
A Szentatya megnyitotta az új evangelizációval foglalkozó püspöki szinódust

Image

„Ezzel az ünnepélyes szentmisével megnyitjuk a XIII. rendes püspöki szinódus közgyűlését, amelynek témája: Az új evangelizáció a keresztény hit átadására.

Tovább...
 
Svédország: "Egy világ Istennel vagy Isten nélkül"

Image

Térdeljetek le, különben elestek!

Charlotta Smeds, a Vatikáni Rádió skandináv műsora felelős szerkesztője a Svédországban szervezett XII. Pogányok udvara rendezvény kapcsán fogalmazta meg gondolatait.

Tovább...
 
A hit évének hivatalos programja

Image

XVI. Benedek pápa október 11-én, csütörtökön délelőtt ünnepélyes szentmisével nyitja meg a Szent Péter téren a hit évét, amely 2013. november 24-én fejeződik be. A fontos világegyházi eseményhez a következő programok kapcsolódnak:

Tovább...
 
Minden katolikus misszionárius

Image

New York bíboros érsekének gondolatai az új evangelizációról

Tovább...
 
Az Isten szólít, figyeljünk Rá!

Image

A Hit Éve közeledtével és az Új Evangelizációval foglalkozó püspöki szinódus nyitánya előtt XVI. Benedek pápa ismét a hívek küldetésére hívta fel a figyelmet. A hívek osztoznak az Egyház felelősségében és felelősséggel tartoznak az új keresztény generációk felneveléséért. Az Isten hívására figyelnünk kell!

Tovább...
 
Evangelii Nuntiandi

Image

VI. Pál pápa EVANGELII NUNTIANDI (Az evangélium hirdetése, 1975. dec. 8.) kezdetű apostoli buzdítása a mai világ evangelizálásáról prófétai előrelátással ír az evangelizációról, sőt, a távlatokban egy újfajta evangelizációról is.

Összeállításunkban az enciklika fentiekre vonatkozó részeit emeltük ki, a teljes enciklika a honlapon – Vatikáni dokumentumok címszó alatt – megtalálható.

Tovább...
 
A hit felnőtté tesz - Nicola Bux atya az új evangelizációról

Image

Katekizmus az új evangelizáció számára, a hit, amely felnőtté tesz – ez a címe az Osservatore Romano vatikáni napilap május 15-én megjelent cikkének, amelyet Nicola Bux atya, a Pápai Liturgikus Szertartások Hivatalának tanácsadója írt.

Tovább...
 
A hit éve az evangelizáció új korszakát nyitja meg

Image

„Az egész egyház és az egyházban a lelkipásztorok, Krisztus példáját követve, induljanak el és vezessék ki az embereket a pusztaságból az élet, az Isten Fiával való barátság felé” - idézte XVI. Benedek pápasága kezdetén mondott homíliáját Fernando Filoni bíboros, a Népek Evangelizációja Kongregációjának prefektusa, a Pápai Missziós Művek évi közgyűlésén elmondott beszédében

Tovább...
 
Hit nélkül az evangelizáció csak propaganda

Image

Krisztus istenségéről, a Szentlélekről, a Szentháromságról, Isten megismeréséről beszél a Pápai Ház prédikátora, Raniero Cantalamessa péntekenként nagyböjti prédikációjában a pápa és a Római Kúria tagjai számára.

Tovább...
 
Hit éve, új evangelizáció, missziós küldetés - beszélgetés Ternyák Csaba egri érsekkel

Image

Ternyák Csaba érsek az új evangelizációról, az egyház missziós küldetéséről,  a segítő szeretet, a kultúra és a média evangelizációs szerepéről.
Részletek a főpásztornak a Magyar Kurir főszerkesztőjével, Neumeyer Katalinnal készült beszélgetésből

Tovább...
 
Tudja-e az egyház, hogyan szólítsa meg a mai világot? - Három reményteljes tendencia

Image

Az internetes kommunikáció alapjaiban újítja meg az evangelizáció lehetőségeit. Az egyház és az új média kapcsolatában – az óhatatlanul felbukkanó negatívumok mellett – három pozitív tendenciát figyelhetünk meg.

Tovább...
 
Túllépve minden akadályon hirdessétek Isten Szavát

Image

A pápa beszéde a római Capranica Kollégium hallgatóihoz

Egy pap életének alapja az Istennel való intenzív kapcsolat – ezzel buzdította XVI. Benedek a Vatikánban fogadott közösség tagjait. A jövőbeli papok bátran kötelezzék el magukat az új evangelizációban. A Szentatya emlékeztetett Szent Ágnes alakjára, aki a Kollégium védőszentje. Az intézmény 500 éve a római egyházmegye egyik neves papi szemináriuma.

Tovább...
 
Európát az evangélium hirdetése mentette meg - Márfi Gyula veszprémi érsek újévi üzenete

Image

Újévi üzenetének központi témája az evangelizáció és a missziós lelkület. A főpásztor üzenetét teljes terjedelmében közöljük.

Tovább...
 
Mi a teológia feladata az új evangelizációban?

Image

A teológia sajátos útja az emberi tapasztalattól eljutni az Isten látásáig.

Török Csaba, a Krisztinavárosi plébánia káplánja, az Esztergomi Hittudományi Főiskola teológiatanára mondta el gondolatait a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adásának új evangelizációval foglalkozó sorozatában.

Tovább...
 
A zarándoklat szerepe az új evangelizációban - Szabó Tamás, a Mária-út Egyesület elnöke

Image

"A zarándoklás rendkívüli alkalom arra, hogy Isten szóljon az emberhez"

Tovább...
 
A hit kapuja mindig nyitva áll - XVI. Benedek kisenciklikája a hitről

Image

 „A hit kapuja (vö. ApCsel 14,27), mely az Istennel való közösségre vezet, és lehetővé teszi, hogy belépjünk Egyházába, mindig nyitva áll előttünk. Akkor lehet átlépni küszöbét, ha Isten Igéjét hirdetik és a szív engedi, hogy átalakítsa  a kegyelem.”

E szavakkal kezdődik a Porta fidei motu proprio, ...

Tovább...
 
Misszió - Evangelizáció - magyar vonatkozások

Image

Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának kétnapos találkozóján részt vett Dolhai Lajos pápai prelátus, az Egri Hittudományi Főiskola rektora, és Német László, nagybecskereki megyéspüspök is. A találkozó alkalmából mindketten interjút adtak a Vatikáni Rádiónak.

Tovább...
 
Új evangelizátorok az Új Evangelizáció számára - új stílust, új nyelvet kell találnunk

Image

Az Új Evangelizáció Pápai Tanácsának tanácskozása zajlott Rómában Rino Fisichella érsek elnökletével. A találkozón az új evangelizáció számos szervezetének, mozgalmának képviselői vettek részt.

Tovább...
 
"Ha nem találjuk meg a hit őszinte megújulásának útját, minden strukturális reform hatástalan marad"

Image

XVI. Benedek találkozójára a német katolikusok központi bizottságának tagjaival az elmúlt szombaton került sor.

"Kivülálló szemével nézve, jólétet, rendet és hatékonyságot talál egy távoli országból ideérkező. Ugyanakkor nagyarányú szegénységet az emberi kapcsolatokban és a vallási szférában..."

Tovább...
 
Mire ügyeljünk, ha fiataloknak beszélünk a hitről?

Image

A fiatalok nem arra fogékonyak, MIT teszünk, hanem arra, hogy MIÉRT. AMIT teszünk, az csupán igazolja belső meggyőződésünket, a MIÉRTET.

Tovább...
 
XVI. Benedek pápa: Újszerűen hirdessük Krisztust a ma szekularizált emberének

Image

A jelenlegi elvilágiasodott társadalomnak szüksége van új hithirdetőkre, akik újfajta módon terjesztik Isten szavát, megérintve kortársaink szívét – mondta május 30-án, hétfőn délelőtt XVI. Benedek az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa első plenáris ülésének résztvevőihez. A tanácsot a pápa tavaly októberben állította fel.

Tovább...
 
Az egyházban minden az evangelizációt szolgálja

Image

A keresztények mindenütt közvetítsék Krisztus megszabadító üzenetét, és ne féljenek semmitől, még az üldöztetéstől sem. XVI. Benedek így buzdította a Pápai Missziós Művek közgyűlésének több mint száz résztvevőjét, akiket kihallgatáson fogadott az Apostoli Palotában. A csoportot a Népek Evangelizációja Kongregációjának új prefektusa, Fernando Filoni érsek vezette.

Tovább...
 
Az én misszióm

Image

Április 8. és 10. között rendezték meg a 28. Debreceni Ifjúsági és a IV. Kárpáti-Medencei Háló Ifjúsági Találkozót; délvidéki, felvidéki, kárpátaljai, partiumi, erdélyi és magyarországi fiatalok részvételével.

Tovább...
 
Új pápai tanácsot hozott létre a Szentatya az evangelizációért

Image

XVI. Benedek pápa új pápai tanácsot állít fel, amely az új evangelizációért tevékenykedik, s a történelmileg keresztény, de egyre inkább szekularizálódó területeken hivatott dolgozni.

Vezetője Salvatore Fisichella érsek, akinek feladata a hit hirdetésének megújítása azokban az országokban, amelyekben a társadalom előrehaladott szekularizációja miatt elhomályosult az Isten-tudat.

Tovább...
 
A misszió és az új evangelizáció - Gondolatok Tomka Ferenc atya írásából -

Image

Tomka Ferenc atya a Káposztásmegyeri Szentháromság Plébánia plébánosa, egyetemi tanár, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán tanít. Ebben az írásában a misszió, az evangelizáció és az „új” evangelizáció kiemelten időszerű kérdéskörével és összefüggéseivel foglalkozik. Az alábbiakban a Vigília 2006. 2. számában megelent írását foglaljuk össze. A hivatkozásokat a cikk végén soroljuk fel.

Tovább...
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés