Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Aktuális arrow Newman - sorozat
Newman - sorozat
A kereszt

Image

... komoly, gondolkodó emberek gúnyolódtak rajta...

Tovább...
 
Krisztus keresztje a világ mércéje

Image

Mi a valóságos nyitja a világnak, kérdezitek most már, hogyan értelmezi a keresztény? Mit adott nekünk a kinyilatkoztatás e világ felbecsülésére és megmérésére?
A nagyböjti idő eseményét: az Isten Fiának a keresztrefeszítését.

Tovább...
 
Az Istenanya tisztelete

Image
Molnár C. Pál: Sziklás Madonna

Ki foghatja fel annak szentségét és tökéletességét, aki Krisztus anyjává volt kiválasztva? Milyen mennyei tisztaságúnak kellett akkor annak lennie, akit a Szentlélek titokzatos jelenlétével beárnyékolni méltónak talált?

Tovább...
 
Hit és szeretet

Image

"A hit legfeljebb hősöket teremt, a szeretet azonban szenteket szül. Hittel csak e világ fölé tudunk emelkedni, szeretettel azonban az Isten trónja elé…"

Boldog H. Newman gondolataiból

Tovább...
 
Isten a világban

Image

Isten a mindennapi élet közönséges dolgai révén igazíthat el bennünket és taníthat meg az útjaira, de csak ha nyitva tartjuk a szemünket.

Tovább...
 
Az apostoli keresztény

Image

Milyen is egy apostoli keresztény?
Virraszt, imádkozik és vidám még a tekintete is.

Tovább...
 
A gyermeki lelkület

Image

Ne feledkezzünk meg róla soha, hogy a gyermekben, keresztségben való újjászületése ellenére, ha csak csírájában is, van valami rosszaság, megvan azonban az a nagy adománya, hogy látszik rajta: nemrégen került ki az Isten színe elől és nem érti e látható világ nyelvét.

Tovább...
 
Az eucharisztikus jelenlét

Image

„Ez a mennyből alászállott kenyér, hogy aki ebből eszik, meg ne haljon.” (Jn 6,50)

Tovább...
 
Közeledjünk Jézus Krisztushoz, hogy megszentelődjünk - Karácsonyi elmélkedés

Image

Megváltónk testi születése a mi Szentlélekből való újjászületésünket előlegezi meg, és azt mintegy bevezeti. Ahogyan Ő született, úgy születünk mi is… Ahogy Ő Isten Fia természeténél fogva, úgy mi is Isten fiai vagyunk kegyelemből, és Ő az, aki azzá tesz minket… Jézus Krisztus fölvette a mi természetünket, hogy benne és általa megszenteljen minket.

Tovább...
 
A gyermeklélekről

Image


Boldog Newman egyik írásában arról elmélkedik, hogy minden egészséges lelkű gyermek készséggel befogadja a vallási igazságokat még mielőtt a harsány világ lerombolja ébredező hitét.

Tovább...
 
A keresztények élete e világban

Image

… A kereszténynek… Istent kell látnia mindenben. Gondolnia kell Üdvözítőnk életére…

Gondolatok Boldog Newman bíboros Breviáriumából
Tovább...
 
Szimpózium Boldog Newman bíborosról - a Szentatya üzenete a tanácskozás résztvevőihez

Image

„Isten elsőbbsége Boldog John Henry Newman életében és írásaiban” – e címmel folyt nemzetközi szimpózium a római Pápai Gergely Egyetemen november 22-én és 23-án. A Newman Barátai Nemzetközi Központ (International Center of Newman Friends) által szervezett tudományos konferenciát, az előadókat és a résztvevőket XVI. Benedek pápa üzenetével köszöntötte

Tovább...
 
Vezess jóságos fény

Image

Boldog John Henry Newman verse

Fordította Weöres Sándor

Tovább...
 
Az élő kövek temploma

Image

Van egy templom a földön, szellemi „élő kövekből” épült templom; valamiképp a lelkekből épült templom; templom, melynek Isten a világossága, Krisztus a főpapja, angyalszárnyak a boltívei, szentek és oktatók az oszlopai és imádkozók a padozata

Részlet Boldog Newman bíboros Breviáriumból

Tovább...
 
Virrasszatok! - részlet J. H. Newman bíboros Breviáriumából

Image

Mit jelent virrasztani?

Ismered a mindennapi életben azt az érzést, amikor egy barátra vársz, várod, hogy jön, és ő késlekedik?

Tudod, mit jelent az, szorongani valami miatt, ami várható, ami bekövetkezik, vagy nem?

Tovább...
 
Micsoda nap lesz az...
Image
Micsoda nap lesz az, midőn…közelébe kerülhetek emberré lett Istenemnek…!
Tovább...
 
Az apostolok missziójáról - Boldog Newman bíboros

Image

Az apostolok az emberek szívéhez fordultak és olyan választ kaptak, amilyenek azok a szívek voltak.

Tovább...
 
A Láthatatlan eleven megjelenítője - John Henry Newman

Image

Boldog Newman bíboros a XIX. század egyik legnagyobb vallásos gondolkodója. Írásairól el lehet mondani, hogy fennmarad, amíg csak kétely és igazság között fennáll a harc.

Tovább...
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés