Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Aktuális arrow II. János Pál pápa - sorozat
II. János Pál pápa - sorozat


Az Üdvözítő Missziója - Redemptoris Missio VIII. (befejező rész)

Image

SZEMELVÉNYEK II. JÁNOS PÁL PÁPA REDEMPTORIS MISSIO kezdetű, minden időre érvényes missziós megbízatásról szóló liturgikus enciklikájából:

VIII. Fejezet: A MISSZIÓS LELKISÉG

Az enciklika ismertetésének utolsó fejezetéhez érkeztünk. A Szentatya Mária közbenjárását kérve apostoli áldását adja valamennyiünkre, akik a misszióban elkötelezettek vagyunk.

Tovább...
 
Az Üdvözítő Missziója - Redemptoris Missio VII. (első rész)

Image

SZEMELVÉNYEK II. JÁNOS PÁL PÁPA REDEMPTORIS MISSIO kezdetű, minden időre érvényes missziós megbízatásról szóló liturgikus enciklikájából:

VII. Fejezet: EGYÜTTMŰKÖDÉS A MISSZIÓS TEVÉKENYSÉGBEN

A misszionáriusok útját imának kell kísérnie, áldozatukban minden hívőnek osztoznia kell.

A missziós munka központi feladat, ezért a missziós felkészítés a helyi lelkipásztorok munkájának lényeges eleme legyen.

A szemináriumokban vezessék be a missziológia tantárgyat.

Tovább...
 
Az Üdvözítő Missziója - Redemptoris Missio VII. (második rész)

Image

SZEMELVÉNYEK II. JÁNOS PÁL PÁPA REDEMPTORIS MISSIO kezdetű, minden időre érvényes missziós megbízatásról szóló liturgikus enciklikájából:

VII. Fejezet: EGYÜTTMŰKÖDÉS A MISSZIÓS TEVÉKENYSÉGBEN

A Pápai Missziós Művek négy ágazatának különleges feladatairól.

A misszióknak nemcsak adunk, hanem kapunk is tőlük.

Az egész katolikus világban meg kell gyökereztetniük az általános missziós lelkületet és szolgálatot. Minden erőnket vessük be a világmisszió munkájába, mert megszámlálhatatlanul sok ember vár még Krisztusra..

Tovább...
 
Az Üdvözítő Missziója - Redemptoris Missio VI. (első rész)

Image

SZEMELVÉNYEK II. JÁNOS PÁL PÁPA REDEMPTORIS MISSIO kezdetű, minden időre érvényes missziós megbízatásról szóló liturgikus enciklikájából:

VI. Fejezet: A MISSZIÓ LELKIPÁSZTORI MUNKÁJÁNAK FELELŐSEI ÉS VÉGREHAJTÓI

A misszionáriusok... akik egész életüket a Feltámadt Krisztus melletti tanúságtételre szentelték, ne tűrjék, hogy kétségek, téves vélemények, visszautasítás és üldözés megingassák őket. Inkább szítsák fel saját karizmájuk kegyelmét, hogy bátran folytassák útjukat.

Tovább...
 
Az Üdvözítő Missziója - Redemptoris Missio VI. (második rész)

Image

SZEMELVÉNYEK II. JÁNOS PÁL PÁPA REDEMPTORIS MISSIO kezdetű, minden időre érvényes missziós megbízatásról szóló liturgikus enciklikájából:

VI. Fejezet: A MISSZIÓ LELKIPÁSZTORI MUNKÁJÁNAK FELELŐSEI ÉS VÉGREHAJTÓI

A misszionáriusoknak  sajátos hivatásukon kívül szokatlan képességekkel és készséggel kell rendelkezniük.

A missziós munka hatékonyságának alapja az egységben rejlik.

Tovább...
 
A Szentlélek a keresztények egységéhez vezető utat, és az egység forrását is megmutatja

Image

Boldog II. János Pál pápa DOMINUM ET VIVIFICANTEM, a Szentlélekről az Egyház és a világ életében c. enciklikájának bevezetőjében így ír

Tovább...
 
Az Üdvözítő Missziója - Redemptoris Missio V. (második rész)

Image

SZEMELVÉNYEK II. JÁNOS PÁL PÁPA REDEMPTORIS MISSIO kezdetű, minden időre érvényes missziós megbízatásról szóló liturgikus enciklikájából:

V. Fejezet: A MISSZIÓ ÚTJAI

A misszionáriusoknak be kell illeszkedniük az ország életébe, ahová küldetésük szól, így lesz életstílusuk tanúságtétel és jel. Az Egyház az egész világon a szegények egyháza, fel kell rázni az emberek lelkiismeretét, vissza kell térni az egyszerűbb élethez.

Tovább...
 
Az Üdvözítő Missziója - Redemptoris Missio V. (első rész)

Image

SZEMELVÉNYEK II. JÁNOS PÁL PÁPA REDEMPTORIS MISSIO kezdetű, minden időre érvényes missziós megbízatásról szóló liturgikus enciklikájából:

V. Fejezet: A MISSZIÓ ÚTJAI

Az evangelizáció első formája a tanúságtétel, korunk embere inkább hisz a tanúknak, mint tanítóknak. Az igehirdetésnek a misszióban elsőbbsége van, amely a megtérésre és a keresztségre irányul. Mindehhez keresztény közösségekre van szükség.  

Tovább...
 
II. János Pál pápa levele a gyermekekhez

Image

A Szentatya 1994-ben, az akkori Család Évében külön levelet írt a gyermekek számára, akiket annyira szeretett, kedves kis barátaimnak szólítva őket. Az alábbiakban a levél gondolataiból idézünk.

Tovább...
 
Az Üdvözítő Missziója - Redemptoris Missio IV.

Image

SZEMELVÉNYEK II. JÁNOS PÁL PÁPA REDEMPTORIS MISSIO kezdetű, minden időre érvényes missziós megbízatásról szóló liturgikus enciklikájából:

IV. Fejezet: A NÉPEK MISSZIONÁLÁSÁNAK MÉRHETETLEN A TERÜLETE

Az Úr Jézus apostolait minden emberhez, minden néphez és a világ minden tájára küldte. Az apostolokkal az Egyház egyetemes küldetést kapott, amely nem ismer határokat … de különbözők a feladatok és a tevékenységi körök. 

Tovább...
 
Az Üdvözítő Missziója - Redemptoris Missio II.

Image

SZEMELVÉNYEK II. JÁNOS PÁL PÁPA REDEMPTORIS MISSIO kezdetű, minden időre érvényes missziós megbízatásról szóló liturgikus enciklikájából:

II. Fejezet: ISTEN ORSZÁGA

Isten Országa Jézus Krisztussal kezdődik, és benne válik valósággá. Ő maga a „jó hír”.

Tovább...
 
Az Üdvözítő Missziója - Redemptoris Missio III.

Image

SZEMELVÉNYEK II. JÁNOS PÁL PÁPA REDEMPTORIS MISSIO kezdetű, minden időre érvényes missziós megbízatásról szóló liturgikus enciklikájából:

III. Fejezet: A SZENTLÉLEK A MISSZIÓK ELSŐ MOZGATÓJA

A Szentlélek mindenkinek felkínálja a lehetőséget, hogy csatlakozzék húsvét titkához 

Tovább...
 
Ne féljetek!

Image

Boldoggá avatása előkészületeként a PMM II. János Pál pápának a fiatalokhoz intézett beszédeiből vett egy-egy részlettel tiszteleg  a nagy pápa előtt.

Az úgynevezett „Ne féljetek!” mondások olyan beszédek részletei, amelyeket II. János Pál pápa keresztény fiatalokhoz intézett. Elsősorban nekik szánta gondolatait, ám azok örök érvényűek – bármely korosztály tagjai értékes üzenetekre találhatnak bennük.

Tovább...
 
Honlapajánló

Image

II. János Pál pápa boldoggá avatásának alkalmából szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe a http://eletjel.hu weboldalt.

Tovább...
 
Látni szeretnénk Jézust - II. János Pál pápa üzenete a 2004. virágvasárnapra a fiatalokhoz

Image

"Kortársaitok azt várják tőletek, hogy annak tanúi legyetek, akivel találkoztatok,..."

Tovább...
 
Az Üdvözítő Missziója - Redemptoris Missio I.

Image

SZEMELVÉNYEK II. JÁNOS PÁL PÁPA REDEMPTORIS MISSIO kezdetű, minden időre érvényes missziós megbízatásról szóló liturgikus enciklikájából

I. Fejezet: JÉZUS KRISZTUS AZ EGYEDÜLI MEGVÁLTÓ

Mindenkinek joga van megismerni Krisztus titkának gazdagságát!

Tovább...
 
Az Üdvözítő missziója - Redemptoris Missio

Image

SZEMELVÉNYEK II. JÁNOS PÁL PÁPA REDEMPTORIS MISSIO kezdetű, "minden időre érvényes missziós megbízatásról" szóló liturgikus enciklikájából

Bevezetés

Ti népek valamennyien, tárjátok ki kapuitokat Krisztusnak!

Tovább...
 
Szerettem volna

Image

"Szerettem volna még tovább maradni veletek..." - halálának évfordulóján egy, a fiatalokhoz szóló korai beszédének részletével emlékezünk II. János Pál pápára

Tovább...
 
II. János Pál pápa missziós üzenete

Image

Most, amikor szeretettel, tisztelettel és nagy örömmel készülünk II. János Pál pápa boldoggáavatási ünnepére, szeretnénk felidézni a Szentatya pápaságát átható missziós elkötelezettségét, és gyakorlati missziós útmutatásait, üzeneteit.

Tovább...
 
II. János Pál pápa - az egyetemes misszió pápája

Új sorozatunkban felidézzük II. János Pál pápának a misszióról, a modernkori evangelizációról szóló gondolatait, válogatunk elmélkedéseiből, és gyakorlati missziós útmutatásaiból.

Honlapunkon a misszió és az evangelizáció alapdokumentumai a Vatikáni Dokumentumok rovatban teljes terjedelmükben olvashatók.
Tovább...
 
... egy gondolat a haladásról

Image


Az Egyháznak nem feladata, hogy közvetlenül tevékenykedjék gazdasági, műszaki vagy politikai területen, vagy az anyagiakban való haladást szolgálja. Természetének megfelelően nem arra törekszik, hogy a nemzetek "többet birtokoljanak", hanem hogy "többek legyenek", amennyiben az Evangélium felrázza lelkiismeretüket.

"Az igazi emberi haladás mindig az Evangélium átfogóbb megvalósulásán alapszik." (Redemptoris Missio 58.)
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés