Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Aktuális arrow Aktuális
Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket - Ferenc pápa missziós gondolataiból

Image

Honlapunkon új sorozatot kezdünk, melynek során felidézzük Ferenc pápa főbb missziós lelkületű megnyilvánulásait.

Tovább...
 
Misszió - Új Evangelizáció

Image

Honlapunk e sorozatának témája a misszió és az új evangelizáció – korunk egyik legaktuálisabb egyházi kérdésköre.

Írásainkban a Szentszék, a magyarországi és a világegyház püspökeinek megnyilatkozásait dolgozzuk fel, és tudósítunk az új evangelizációval kapcsolatos legjelentősebb eseményekről.

Tovább...
 
Missziós keresztút

Image

Missziós keresztúti elmélkedésünket VI. Pál, II. János Pál és XVI. Benedek pápák művei és üzenetei, a II. Vatikáni zsinat dokumentumainak missziós megnyilatkozásai, valamint néhány, az életüket a missziónak ajándékozó szent gondolatai alapján állítottuk össze.
Az elmélkedést segítő képeket, az afrikai Kenyában élő turkana tözsbeli művész alkotásaiból választottuk.

folytatás
 
II. János Pál pápa - az egyetemes misszió pápája

Új sorozatunkban felidézzük II. János Pál pápának a misszióról, a modernkori evangelizációról szóló gondolatait, válogatunk elmélkedéseiből, és gyakorlati missziós útmutatásaiból.

Honlapunkon a misszió és az evangelizáció alapdokumentumai a Vatikáni Dokumentumok rovatban teljes terjedelmükben olvashatók.
Tovább...
 
Boldog Newman bíboros gondolataiból - sorozat

Image

XVI. Benedek pápa 2010. szeptember 19-én Birminghamben boldoggá avatta John Henry Newman bíborost.

Az ebből az alkalomból honlapunkon elindított sorozatban Boldog Newman bíboros gondolataiból idézünk. Az első írás éppen a misszióval foglalkozik.

A sorozat további írásai itt olvashatók

 
MISSZIÓS KERESZTÚTBEVEZETÉSAz Egyház missziós küldetése a történelem századain át folytatja és bontakoztatja ki Krisztus küldetését -- akit az Atya azért küldött, hogy örömhírt vigyen a szegényeknek

Tovább...
 
MISSZIÓS KERESZTÚT - I.

Image

I. Pilátus halálra ítéli Jézust


„Íme, az ember!”(Jn 19,5)

Tovább...
 
MISSZIÓS KERESZTÚT - II.

Image

II. Jézus vállára veszi a keresztet


„Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen engem” (Mt 16,24).

Tovább...
 
MISSZIÓS KERESZTÚT - III.

Image

III. Jézus először esik el a kereszttel


„Ő pedig keresztjét hordozva kiment az úgynevezett Koponyahelyre, amit héberül Golgotának neveznek” (Jn 19,17).

Tovább...
 
MISSZIÓS KERESZTÚT - IV.

Image

IV. Jézus szent Anyjával találkozik


„Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint” (Lk 1,38).

Tovább...
 
MISSZIÓS KERESZTÚT - V.

Image

V. Cirenei Simon segít Jézusnak a keresztet hordozni

„Miközben kifelé mentek, találtak egy cirenei embert, név szerint Simont. Ezt kényszerítették, hogy vigye a keresztjét” (Mt 27, 32).

Tovább...
 
MISSZIÓS KERESZTÚT - VI.

Image

VI. Veronika kendőt nyújt Jézusnak


„Uram, a te arcodat akarom keresni. Ne rejtsd el előlem arcodat” (Zsolt 27,8-9).

Tovább...
 
MISSZIÓS KERESZTÚT - VII.

Image

VII. Jézus másodszor esik el a kereszttel


„Isten ráhelyezte valamennyiünk bűnét” (Iz 53,6).

Tovább...
 
MISSZIÓS KERESZTÚT - VIII.

Image

VIII. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat


„Jeruzsálem leányai, ne miattam sírjatok! Magatokat és gyermekeiteket sirassátok!” (Lk 23, 28)

Tovább...
 
MISSZIÓS KERESZTÚT - IX.

Image

IX. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt


„Üldözést szenvedünk, de elhagyatottak nem vagyunk. Földre terítenek bennünket, de el nem pusztulunk” (2Kor 4,9).

Tovább...
 
MISSZIÓS KERESZTÚT - X.

Image

X. Jézust megfosztják ruháitól


„Elosztották maguk között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek” (Jn 19,24).

Tovább...
 
MISSZIÓS KERESZTÚT - XI.

Image

XI. Jézust a keresztre szegezik


„Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet” (Lk 23, 46).

Tovább...
 
MISSZIÓS KERESZTÚT - XII.

Image

XII. Jézus meghal a kereszten


„Beteljesedett!  És fejét lehajtva kilehelte lelkét” (Jn 19,30).

Tovább...
 
MISSZIÓS KERESZTÚT - XIII.

Image

XIII. Jézus testét leveszik a keresztről és fájdalmas anyja ölébe fektetik


„Ó, ti mindnyájan, akik az úton jártok, tekintsetek ide, és lássátok: van-e hasonló az én fájdalmamhoz, a fájdalomhoz, amely most ért engem“ (Siralm 1, 12).

Tovább...
 
MISSZIÓS KERESZTÚT - XIV.

Image

XIV. Jézus holttestét sírba teszik


„Mikor beesteledett, jött egy Arimateából való gazdag ember, József, és Jézus testét begöngyölte tiszta gyolcsvászonba, és betette saját, új sírboltjába, amelyet sziklába vágott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített” (vö. Mt 27, 57-60).

Tovább...
 
Keresztúti idézetek forrásai

Keresztúti elmélkedésünkben az alábbi helyekről idézünk:

AG

Ad gentes, II. Vatikáni Zsinat dekrétuma

AJ

Szent Arnold Janssen

ASzF

Assisi Szent Ferenc

CV

XVI. Benedek pápa: Caritas in veritate kezdetű enciklika

DC

XVI. Benedek pápa: Deus caritas est kezdetű enciklika

EN

VI. Pál pápa: Evangelii Nuntiandi apostoli buzdítás

Fr. PM

Fr. Boldog Paolo Manna, a Missziós Unió alapítója

GS

Gaudium et Spes, a II. Vatikáni Zsinat konstitúciója

KEK

A Katolikus Egyház Katekizmusa

LBT

Le-Bao-Thin Pál vietnami vértanú

LSzT

Lisieux-i Szent Teréz

II. János Pál és XVI. Benedek pápák missziós üzeneteiből

PP

VI. Pál pápa: Populorum progressio kezdetű enciklika

RM

II. János Pál pápa: Redemptoris missio kezdetű enciklika

SP

XVI. Benedek pápa: Spe salvi kezdetű enciklika

SzÁ

Szent Ágoston

SzF

Szalézi Szent Ferenc

SZM

A Szeretet Misszionáriusainak napi imája

XF

Xavéri Szent Ferenc

  

 
sz-a
 
<< Első < Előző 1 Következő > Utolsó >>

Eredmények 1 - 23 / 23
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés