Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Misszió arrow Mindenki misszionárius
Mindenki misszionárius
A család és a megszentelt élet az evangelizáció szolgálatában

Image

A Romániai Rendfőnöknők Konferenciája és a Romániai Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája idén együtt tartotta évi nagygyűlését Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban október 8. és 12. között. Az ez évi téma a családi élet és a szerzetesi élet komplementaritása volt: a keresztény élet két alapvető formáját élők összefogása az új evangelizáció érdekében.

Tovább...
 
Új evangelizáció eredményesen - de hogyan?

Image

Naponta meg kell térnünk Krisztushoz, hogy elnyerjük a kegyelmet a világ megváltoztatásához, ami a hit örömétől indíttatva, általában személyenként, egyesével történik.

Tovább...
 
A fülöp-szigeteki fiatalok az utcai színielőadás által válaszolnak az új evangelizáció kihívásaira

Image

Egy bábszínházzal utazva fülöp-szigeteki fiatalok egy csoportja bibliai történeteket mesél San Juan városban. A Hit évének részeként kigondolva a show legalább kétszer egy hónapban kerül előadásra. Ezalatt Tagle bíboros összehívja az első fülöp-szigeteki Új Evangelizáció Konferenciát, mintegy a hit „ellenállhatatlan eseményét”.

Tovább...
 
El kell vinnünk Krisztust az emberekhez

Image

Ferenc pápa beszéde a Tömeg- kommunikáció Pápai Tanácsa plenáris üléséhez


A napokban tartotta közgyűlését a pápai tanács, Claudia Maria Celli érsek elnökletével. A tanácskozás mintegy nyolcvan képviselőjét szombaton délben fogadta a pápa. Hozzájuk intézett beszédében a Szentatya a kommunikáció jelentőségéről, szerepéről és a krisztusi üzenet modern csatornákon való eljuttatásáról fejtette ki gondolatait.

Tovább...
 
Elvinni Krisztust a világnak: ez az egyház küldetése

Image

Még a szemlélődő hivatást gyakorlók számára is nyitva áll a misszió - ez Ferenc pápa, a karmelita rend nagykáptalanja alkalmából küldött üzenetének tanulsága számunkra.
Lisieux-i (Kis) Szent Teréz is karmelita szerzetes volt, aki, bár sosem hagyta el kolostora falait, a missziók védőszentje lett.

Tovább...
 
Ana útja az Aids poklaiból az ENSZ-közgyűlés szószékéig

Image

Ana Maria Muhai a Sant'Egidio közösség afrikai DREAM-programjának első mozambiki aktivistája volt. A DREAM az Aids-vírussal fertőzött lakosság kezelését vállalja a legfejlettebb módszerekkel, az antiretrovirális terápiát alkalmazza a szegény afrikai lakosság körében.

Tovább...
 
Teréz misszió - a papokért

Image

Hazánkban is évek óta működik a Teréz-misszió, amely - Kis Szent Teréz példájára - név szerint naponta imádkozik papokért, leendő papokért és szerzetesekért.

Tovább...
 
Minden katolikus misszionárius

Image

New York bíboros érsekének gondolatai az új evangelizálásról

Tovább...
 
Apostoli nuncius: a szerzetesek missziósként a világegyházat képviselik

Image

A szerzetesek missziósként a Föld minden pontján a világegyházat képviselik - mondta Alberto Bottari de Castello érsek, az Apostoli Szentszék magyarországi nunciusa a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola konferenciáján szombaton Budapesten.

Tovább...
 
Gambiáról - szubjektíven

Image

Nem győzők hálát adni a jó Istennek azért a kiváltságért, hogy olyan helyre születtem, ahol megvan mindenem. Van mit ennem, van mit innom, van hol aludnom, van gyógyszer a betegségeimre, nem rémiszt a háború…

Tovább...
 
Megbocsájtani ellenségünknek: lehetséges?

Image

P. Celso Corbioli 30 éve misszionárius különböző afrikai országokban. Néhány olyan epizódot mesél el, amelynek főszereplői eljutottak a bosszúvágytól a megbocsátásig, sőt a barátságig is. Mi a titok nyitja?

Tovább...
 
A cigány kultúrát be kell vinni a templomajtón...

Image

Cigánypasztorációs konferenciát tartottak Egerben

Tovább...
 
Budajenőről Indiába

ImageEgy évvel ezelőtt még lehetetlennek tartottam volna, hogy Indiába menjek misszióba. Huszonkét éves vagyok, "átlagos" vallásos családban nőttem fel, a jövőmet iparművészként képzelem el - mondja Bálint Cecilia.

Tovább...
 
Teréz anya nyomában egy magyar ifjú

Teréz Anya nyomábanMég nem tudott imádkozni, amikor lelki válságában betért egy templomba, s mint a szomjazó, ha víz után kívánkozik, papot keresett. Egy idős asszony sietett a segítségére. Azóta - Havas Géza atyán keresztül, aki 24 esztendős korában megkeresztelte -, rátalált Valakire, akire rábízta az Életét. A Teréz anyáról szóló film hatására nekivágott a világnak. Hamarosan a legszegényebbek között találta magát: lehajolt hozzájuk és etette, itatta a haldoklókat, az éhezőket, vagy épp a nyomorékokat. Fodor Krisztián magyar misszionárius még csak 44 esztendős, a szeretet gyakorlásában azonban már előttünk jár az úton…

Tovább...
 
A bevándorló családok misszionáriusok

ImageA katolikus országokból elvándorló családok, akik jobb megélhetést keresnek más országokban, különleges lehetőséget kínálnak az Evangélium hirdetésére olyan társadalmakban, ahol nincs jelen Krisztus - mondja egy vatikáni tisztviselő.

Tovább...
 
Visszaemlékezések

Image

A misszió alapértékei Magyarországon igen mélyen gyökereznek a társadalmi gondolkodásban. Hazánkban a hitterjesztés különböző ágai - közvetlenül megalakulásukat követően - a 20-as évektől kezdve nagyon gyorsan közismertté váltak, és robbanásszerűen terjedtek el a társadalom legszélesebb rétegeiben.

Ennek bizonyítékai azok az újabb és újabb visszaemlékezések, az évtizedeken át megőrzött tagsági kártyák, amelyeket olvasóinktól, barátainktól kapunk, és amelyeket örömmel teszünk közzé.

Tovább...
 
HIT = Misszió

ImageA missziós munkája Isten dicsőségére, a Sátán megszégyenítésére és az ember boldogságára szolgál. Ezzel a munkával Téged is megbízott az Isten. Ebből a munkából egyikőnk sem vonhatja ki magát!

Tovább...
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés