Pápai Missziós muvek
PÁPAI MISSZIÓS MŰVEK

PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE
PONTIFICAL MISSION SOCIETIES
Pápai logó
 
 
 
 
Misszió
Vatikáni dokumentumok
A Pápai Missziós Művek
Hírek, cikkek, archivum
Média
Támogatások

Amint engem küldött
az Atya,

úgy küldelek én is
    titeket (Jn 20,21)

MISSZIÓ
     ÚJ EVANGELIZÁCIÓ

II. János Pál pápa


az egyetemes
    misszió pápája

Kezdőlap arrow Vatikáni dokumentumok arrow Pápák a misszióról
Pápák a misszióról

missziós címer„A keresztre feszített és feltámadt Jézus mennybemenetele előtt mondott szavai, melyekkel apostoli küldetést adott az apostoloknak, ma is egyetemes felhívásként hangzanak: ’Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére, és tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek’. Majd hozzátette: ’S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig’ (Mt 28,19-20).”

XVI. Benedek pápa így kezdi egy korábbi missziós világnapra szóló üzenetént. Ennek nyomán fedezzük fel és ismerjük meg Szent Péter utódainak a misszióval kapcsolatos megnyilatkozásait. Igen nagykiterjedésű, évszázadokat átívelő missziós témával kapcsolatos, gazdag anyagól van szó,  összeállításunk  fokozatosan bővül.

A könnyebb áttekintés érdekében visszafelé haladunk az időben; a pápák neve mellett zárójelben feltüntettük pápaságuk időszakát.

Források: A pápák egyes enciklikái; Battista Mondin: Pápák enciklopédiája (Szent István Társulat, 2001). (Rövidítve: PE).


Ferenc pápa (2013 - )

Image

Ferenc pápa már Buenos Aires érsekeként 2007-ben megfogalmazta, mit tart fontosnak az Egyház missziójában. Gondolataiban a külső és belső misszió nem válik el egymástól.

Tovább...
 
XVI. Benedek pápa (2005 - 2013)

Image

XVI. Benedek pápa nem adott ki kifejezetten missziós enciklikát, de minden megnyilvánulásában tapasztalható a misszió iránti nagy elkötelezettsége. Az alábbiakban az elmúlt évek missziós világnapjai alkalmából küldött üzeneteinek fontosabb gondolatait foglaljuk össze.


Tovább...
 
II. János Pál pápa (1978 - 2005)

ImageII. János Pál pápa egész életművét átszövi a missziós elkötelezettség. Erre utal az a vágya, amelyet oly sokszor hangoztatott, hogy elmenjen a föld végső határáig. Ez teljesült is a példanélküli sokaságú apostoli útjaiban, és megmutatkozott a számos enciklikában, apostoli buzdításban, melyek többségében, valamilyen sajátos formában, kitért a missziós hivatásra is.

Tovább...
 
VI. Pál pápa (1963-1978)

ImageAttól a pillanattól kezdve, hogy Montini bíborost 1963-ban VI. Pál pápává megválasztották, új pápaság kezdődött. VI. Pál mély lelki beállítottságú ember volt, akiben az értelem és az érzelem szerencsésen párosult: élő hitből, bőséges szeretetből és égő reményből táplálkozó keresztény lelkülettel bírt.

Tovább...
 
XI. Pius pápa (1922 - 1939)

XI. Pius pápaA pápa már pápaságának első évében Motu Proprio-t adott ki, a „Hitterjesztés Kegyes Művének” előmozdításáról (kelt: 1922. május 3. Róma). Ebben utal arra, hogy a római pápáknak különösen arra kell gondolniok, hogy itt a Földön terjesszék Jézus Krisztus országát és keressék a lelkek üdvösségét. „Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet” (Mt 28,19); „hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek” (Mk 16,15). Ezt sem Péter, sem utódai soha el nem mulasztották.

Tovább...
 
XV. Benedek pápa (1914 - 1922)

XV. Benedek pápaA pápa mély missziós elkötelezettségét a Maximum illud kezdetű enciklikájából ismerhetjük meg (kelt: 1919. november 30. Róma), amelyben felveti a misszióval kapcsolatos legfontosabb feladatokat és elgondolásait.

Tovább...
 
XIII. LEÓ (1878-1903)

Image

Pápák a misszióról című sorozatunkat a XIX. és XX. század fordulóján, az Egyházat egy nagyon izgalmas korszakban vezető pápa, XIII. LEÓ (1878-1903) az egyetemes missziót illető programjának és a kor missziós történéseinek rövid össze-foglalásával folytatjuk. 

Tovább...
 
XVI. Gergely pápa (1831 - 1846)

XVI. Gergely pápaPápaságának legszebb eseményei a hittérítői munkásságához kötődnek. Az Egyház történetében ő az egyik legnagyobb missziós pápa. Az addig akadályozott hittérítői munka újbóli felvirágzásnak indult. Pápasága alatt új missziós kongregációk létesültek és új evangelizációs területek nyíltak meg, különösen Afrikában és Ázsiában.

Tovább...
 
XV. Gergely pápa (1621 - 23)

XV GergelyRövid pápasága alatt a Propangada Fide (hitterjesztés) kongregáció megalapításának köszönhetően került fel a nagy missziós pápák közé. Ez a II. Vatikáni Zsinat után a Népek Evangelizációja kongregáció nevet vette fel. Alapítása 1622. június 22-én, az alapító bulla kiadásával történt.

Tovább...
 
További írásaink

   5 éves a SZGYM

        AKTUÁLIS

MISSZIÓS
    RÓZSAFÜZÉR

 
 
HITTERJESZTÉS MŰVE
SZENT PÉTER APOSTOL MŰVE
SZENT GYERMEKSÉG MŰVE
MISSZIÓS UNIÓ
Célja, hogy támogassa a világméretů evangelizációt, és az egyetemes missziós lelkület terjedését.

Célja, hogy erősödjön és növekedjen a missziós- és bennszülött papság képzésének lelki és anyagi támogatása.
A gyermekeket és kamaszokat hívja a misszió kalandjába, hogy felébressze bennük a missziós lelkületet, támogassa a keresztény szolidaritás iránti nyitottságukat.
Célja, hogy a papok és szerzetesek között a missziós lelkület elmélyítésével növekedjen a hivatások száma.
 
   
   
     
H-1223 Budapest, Jókai Mór u. 14. Tel/Fax: (+36 1) 226 4610 • E-mail: pmmmisszio@gmail.com
honlapkészítés